Cirkus Humberto – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Cirkus Humberto

Autor: Eduard Bass

Přidal(a): Barbora

 

 

LITERÁRNÍ TEORIE:

Literární druh a žánr: román

Literární směr: vydáno r. 1941, Česká próza, drama a kritika od konce 1. Svět. V. do konce 2. Svět. V. (30. Léta, Demokratický proud)

 

Jazyk a styl: Vyprávění je vedeno v objektivní er-formě, s poměrně důsledným oddělením vypravěčského pásma a pásma postav (přímé řeči). Toto oddělení je signalizováno i stylisticky: zatímco vypravěč promlouvá spisovnou češtinou s některými archaickými či knižními obraty, dialogy postav jsou často vedeny v hovorové češtině, propletené i výrazivem cizojazyčným (němčinou, francouzštinou apod.). Častý je výskyt slangových označení z cirkusového, resp. jezdeckého prostředí (pista – závodní dráha, trapéz – visutá hrazda, kariéra – rychlý koňský cval, soprasalto – salto mortale atd.). Objevují se také personifikace nebo neobvykl přirovnání: „Žlutočervené plakáty svítily na nárožcích jako planoucí ohně, malé ručníkové vývěsky vyskakovaly za výklady obchodů (…)“.

 

Postavy: Ačkoli se vyprávění soustřeďuje na život a povahový růst hlavního hrdiny Vaška Karase, objevuje se v románu velké množství dalších postav. Ať už je to podivínský Malina, krotitel šelem, záhadný kapitán Gambier, trochu závistivý a škodolibý tanečník Paolo nebo řada dalších. Vašek připomíná kladného pohádkového hrdinu, který se dokáže prosadit pouze svou pílí a talentem.

 

Děj a kompozice: Román je členěn do čtyř částí, rozdělených dále na kapitoly, jež jsou označeny římskými číslicemi. První kapitola má funkci prologu, v němž se seznamujeme s událostmi „od konce“. To má za následek, že všechny následující příhody mohou být čtenářem vnímány v retrospektivní perspektivě. Antonín Karas, povoláním zedník, kterému zemřela žena, přišel o práci. Se svým synem Vaškem odešel až do Hamburku, kde se nechal najmout k cirkusu Humberto. Malý Vašek s cirkusem splynul. Zamiloval si toto prostředí a projevil i velký talent, díky němuž brzy ovládl několik cirkusových profesí. Jako dospělý se oženil s Helenkou Berwitzovou, dcerou ředitele cirkusu, a měl s ní syna Petra Antonína. Hoch však nejevil o cirkus nejmenší zájem, zato projevil značné studijní nadání. Po ekonomické krizi byl Vašek (už jako direktor) nucen cirkus prodat a soubor se přestěhoval do varieté. Helenka odešla ke Kranzovi, letitému konkurentu cirkusu Humberto. Zde však zemřela po nešťastném zranění, které utrpěla během výcviku. Cirkusácké vlohy zdědila Vaškova vnučka Lidka, která pod jménem Ludmila Humberto vystupovala jako tanečnice.

 

Prostor: ?

Čas: počátek 60. Let 19. Stol. až do pol. 20. Let 20. Stol.

 

Hlavní myšlenka: Spisovatel v tomto svém vrcholném a rozsáhlém díle, čítajícím přes pět set stran, zhodnotil svou důvěrnou znalost prostředí cirkusů a varieté, což jistě přispělo k jeho detailnímu a současně umělecky přesvědčivému prokreslení. Dějové pásmo zahrnuje historický úsek od počátku 60. Let 19. Stol. až do pol. 20. let století následujícího. Román je pestrou kronikou o životě lidí v cirkusovém světě, do něhož sice tak či onak zasahuje svět okolní (nové vynálezy a atrakce způsobují úpadek cirkusu), ale přitom žije svými problémy a řídí se vlastními pravidly a zákonitostmi.

 

LITERÁRNÍ HISTORIE:

Společensko-historický kontext:

1918: konec 1. Svět. V.

28.10. 1918 vznik československého státu

20. léta: rozvoj demokracie, kultury, ekonomiky

1929 – 1933: světová hospodářská krize

30. léta: nástup fašismu v Německu, Mnichov (září 1938), nacistická okupace (15. 3. 1939)

1939 – 1945: 2. Svět. V.

 

Dvacátá léta: Po 1. Svět. V. došlo v literatuře k výrazné diferenciaci, a to jak názorové, tak tématické. Ve 20. Letech vznikaly spíš kratší prozaické žánry, v letech 30. dominovaly romány. Stále se uplatňovaly literární směry předchozí doby (kritický realismus, naturalismus, impresionismus, secese a novoromantismus).

 

AUTOR:

Život autora: Prozaik, novinář a herec Eduard Bass (1888 – 1946) začínal jako tvůrce textů pro kabaret Červená sedma. Poté pracoval v Lidových novinách jako fejetonista, soudničkář, divadelní kritik a tvůrce tzv. rozhlásků (veršované komentáře k týdenním událostem). Jejich šéfredaktorem se stal r. 1933. Po Mnichovu byl zbaven šéfredaktorství a věnoval se prozaické tvorbě.

 

Okolnosti vzniku díla: Bass napsal svůj román už jako umělecky vyzrálý prozaik a známý novinář. Vytvořil tak jedinečnou poctu všem cirkusákům a kabaretiérům, k nimž sám kdysi patřil. Bass pracoval původně jako obchodní zástupce otcovy firmy, ale více ho lákalo právě kabaretní umění, za nímž se rozjel až do Itálie, Německa a Rakouska. Od r. 1916 byl ředitelem kabaretu Rokoko. Cirkus Humberto, vydaný v prvních letech 2. Svět. V., lze číst také jako oslavu českého talentu a umu.

 

Vliv díla: Kabarety a cirkusy patřily k inspiračním zdrojům jak představitelů předválečného civilismu (S. K. Neumann), tak představitelů meziválečné umělecké avantgardy (V. Nezval) či výtvarníků (F. Tichý). Přesto Bassův Cirkus Humberto zůstává v kontextu své doby spíše ojedinělým tvůrčím počinem, který si dodnes zachovává čtenářskou přitažlivost.

 

Inspirace daným literárním dílem: Podle Bassova románu byl v československo-německé koprodukci natočen stejnojmenný jedenáctidílný seriál (režie F. Filip, 1985), který se ve své době těšil velké divácké sledovanosti.

 

Další autorova tvorba:

Proslavil se moderní pohádkou Klapzubova jedenáctka (1922)

Povídky Lidé z maringotek (1942) vycházejí z důvěrné znalosti prostředí cirkusů a kabaretů.

 

SOUČASTNÍCI:

Karel Čapek (1890 – 1938): překladatel, spisovatel, dramatik a žurnalista

Díla: Zářivé hlubiny a jiné prózy, Krakonošova zahrada, Boží muka, Trapné povídky, Francouzská poezie nové doby, Pásma, Loupežník, RUR, Ze života hmyzu, Věc Markopulos, Továrna na Absolutno, Krakatit, Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl, Obrázky z Holandska, Cesta na sever, Zahradníkův rok, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Marsyas čili Na okraji literatury, O věcech obecných čili Zóon politikon, Devatero pohádek, Dášenka čili Život štěněte, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Hovory s T. G. Masarykem, Válka s Mloky, První parta, Bílá nemoc, Matka, Jak se co dělá, Život a dílo skladatele Foltýna atd…

 

Karel Poláček (1892 – 1944): prozaik, humorista židovského původu, byl soudničkář a fejetonista

Díla: Muži v offsidu, Dům na předměstí, Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno, Eduant a Francimor, Bylo nás pět

Další podobné materiály na webu: