Cirkus Humberto – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Cirkus Humberto

Autor: Eduard Bass

Přidal(a): Meridian

 

Román se odehrává v rozmezí téměř 100 let, od roku 1826 do roku 1924, a vypráví o šesti generacích cirkusáckého rodu. Děj se odehrává v nejrůznějších koutech Evropy, v Persii, Rusi v tureckém Cařihradě apod. Půvab tohoto románu je nejen v mistrném popisu příběhů lidiček, kteří milují nadevšechno své povolání, ale i v důvěryhodně popsaném prostředí.

 

Literární druh: prozaická epika

Literární žánr: román

 

Kompozice:

Dílo je psáno v er-formě. Je vyprávěno třetí osobou – vypravěčem. Lineárně s hlavní příběhovou linií je popsána celá řada dalších osudů a příběhů ostatních postav románu.

 

Jazykové prostředky:

Vypravěč mluví spisovnou češtinou, postavy používají hovorovou češtinu a velmi často jsou používány slangové výrazy, které se váží k cirkusovému prostředí. Protože se v románu vyskytují postavy mnoha národností je zde použito mnoho cizojazyčných výrazů.

 

 

Umělecký směr:

Eduard Bass, vlastním jménem Eduard Schmidt (narodil se roku 1888, zemřel 1946) tvořil svá díla v demokratickém proudu v české meziválečné literatuře. Autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté. Do tohoto směru patří např. Josef Čapek, Karel Čapek, Ferdinand Peroutka, Karel Poláček a další. Všichni tito autoři přispívali do Lidových novin. Zde také na pokračování vycházel Cirkus Humberto.

 

Děj a kompozice:

Román je členěn do čtyř částí. První kapitola má funkci prologu, v němž se seznamujeme s událostmi od konce, takže všechny následující příhody mohou být vnímány v retrospektivní perspektivě.

Hlavním hrdinou je Václav Karas, který se se svým otcem připojil k cirkusu jako malý chlapec a svou pílí a talentem se vypracoval až na ředitele cirkusu. Jsou zde s důkladnou znalostí prostředí popsány vzestupy a pády cirkusu a jeho hlavních postav. Hrdinové Bassova románu byli ochotni pro své povolání a zároveň i lásku – cirkus – obětovat všechno. Jistotu bezpečí trvalého domova a pohodlí. Museli prokázat neúnavnou vytrvalost a smysl pro kolektivní práci, na které více než kde jinde závisí úspěchy, štěstí i sama existence jednotlivce.

 

Eduard Bass

Napsal tento román jako už umělecky vyzrálý prozaik a známý novinář. Mistrně popsal prostřední cirkusáků a kabaretiérů ke kterým sám patřil. V mládí ho toto prostředí velmi lákalo a tato vášeň jej neopustila ani v pozdějších letech. V roce 1916 se stal ředitelem kabaretu Rokoko. Popsal obrovskou dřinu, talent a um, které se skrývali za nablýskaným vystoupením.

Bassův Cirkus Humberto zůstává v kontextu své doby spíše ojedinělým tvůrčím počinem, který si dodnes zachovává čtenářskou přitažlivost.