Eduard Bass – životopis

 

 Jméno: Eduard Bass

 Přidal(a): Caterine

 

 

EDUARD BASS (1888 – 1946)

Eduard Bass byl český spisovatel, novinář, fejetonista, recitátor, herec, zpěvák, textař  a mnoho dalšího. Znám je zejména svými knihy Klapzubova jedenáctka a Cirkus Humberto.

 

ŽIVOT

Bass byl rodák z Prahy, narodil se na Malé Straně. Vystudoval staroměstskou reálku v Praze a vyučil se kartáčnictví u svého otce v obchodě. Vyrazil na zkušenou do Belgie, po návratu studoval chemii v Praze, ve studiích dále pokračoval ve Švýcarsku a Německu.

V letech 1906 – 1916, kdy pracoval jako obchodní zástupce otcovy firmy, podnikl nesčetné cesty do zahraničí. Navštívil Mnichov, Itálii, Berlín a Vídeň, všude ho ze všeho nejvíc zajímal svět kultury, zejména pak nejrůznější formy lidové zábavy, kabarety, šantány
a tingltangly. Snažil se v řemeslu vyhovět otci, srdce a mysl ho ale táhla jinam.

Od roku 1910 působil jako recitátor a zpěvák v Schöblově kabaretu U Bíle labutě. Byl spolutvůrce literárního kabaretu Červená sedma. Spolupracoval s několika satirickými časopisy a s dalšími karikaturisty vydával Letáky. Dále se živil jako fejetonista, reportér, soudničkář i divadelní kritik. Vydával satirický časopis Šibeničky a kabaretní texty v edici Syrinx. Později byl ředitelem pražských kabaretů Červená sedma a Rokoko.

Od roku 1921 působil jako redaktor Lidových novin, v roce 1933 se stal jejich šéfredaktorem, v této funkci setrval až do roku 1942. Krátce předtím proběhl nucený odchod židů z Lidových novin, Bass s ním nesouhlasil, ale ani se proti němu nepostavil a na svoji funkci nerezignoval. Kritici naznačují, že aktivita propuštění byla větší než nutná, což mohl Bass jako šéfredaktor ovlivnit. Jiní kritici tvrdí, že dělal vše, co bylo v jeho silách.

Během okupace musel přerušit svoji novinářskou činnost a věnoval se spisovatelství. Psal díla posilující české národní vědomí. Miloval cirkus, a tak se rozhodl vytvořit románovou kroniku cirkusového podniku.

Ke konci války mu zemřela žena. Ihned po osvobození se vrátil do Lidových novin, které vycházely pod názvem Svobodné noviny. Pro nemoc však z redakce brzy odešel. Zemřel ve věku 58 let v Praze a je pochován na Vyšehradském hřbitově.

 

DÍLO

KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA – ilustroval Josef Čapek, psáno ve spisovné češtině, občas užit slang, příběh otce, který ze svých jedenácti synů vytvořil profesionální, neporazitelný fotbalový tým, humornou formou řeší etiku i profesionalitu sportu, hlavní poselství knihy: oslava bratrství, poctivou prací lze dosáhnout nejvyšších cílů

CIRKUS HUMBERTO – román, který měl povzbudit český národ, poukazuje na spravedlnost, přímost a ctižádost, sleduje tři generace cirkusáků, hlavní postava je Vašek Karas, který jde k cirkusu, ožení se s ředitelovou dcerou, nakonec se sám stane ředitelem, než k tomu dojde, tak vystřídá spoustu profesí u cirkusu,

LIDÉ Z MARINGOTEK – soubor povídek z cirkusového prostředí, dílu se říká také cirkusový dekameron, píše o těžkém životě, který se skrývá pod cirkusem, o životech lidí v něm,
o nešťastné lásce mladého akrobata Vincka, který se zamiloval do krasojezdkyně Niny, což se nelíbilo jejímu otci, Vincek je nakonec povolán na vojnu, takže se spor mezi jím a otcem nestihne vyhrotit, po návratu se rozhodne Ninu hledat, ta už je u jiného cirkusu a velice se změnila, z prosté dívky na ctižádostivou ženu, která touží po penězích, ty Vincek nemá

POSMRTNĚ

KŘIŽOVATKA U PRAŠNÉ BRÁNY

Výbory povídek, které nesestavil on, posmrtné vydání jeho většinou ještě nepublikované tvorby

  • POVÍDKY, ROZHLÁSKY, PRAŽSKÉ A JINÉ HISTORIE, NA LODI ZA POHÁDKOU, KUKÁTKO, POSTAVY A SILUETY, MOJE KRONIKA: VZPOMÍNKY A KORESPONDENCE

Vytvořil také řadu šansonů, kupletu a skečů, některé z nich zlidověly (NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK).

 

ZAJÍMAVOSTI

  • vlastním jménem Eduard Schmidt
  • mrtvice ho stihla v den, kdy napsal svůj poslední článek
  • dle Klapzubovi jedenáctky byl natočen stejnojmenný film i televizní seriál
  • na motiv románu Cirkus Humberto byl natočen stejnojmenný televizní seriál
  • dle díla Lidé z maringotek vznikl stejnojmenný film

Další podobné materiály na webu:

    Prohledali jsme rozbory knih, slohovky, životopisy a všechnu další literaturu, ale nic jsme nenašli :-(.