Eva Tvrdá – životopis

literatura

 

Jméno: Eva Tvrdá

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Život

Eva Tvrdá je českou spisovatelkou, která se narodila 10. března roku 55. Zajímavý je její původ, jelikož pochází z oblasti opavského Slezska. Po absolvování základní školy se rozhodla nastoupit jako studentka na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Tu úspěšně vystudovala. Zakončení studia proběhlo v roce 1986.

Zmíněné studium se podepsalo na jejím profesním vývoji, jelikož po absolvování univerzity nastoupila skutečně jako učitelka. A to na základní školu v Dolním Benešově, který leží v oblasti Hlučínska a tedy stále v lokalitě, ke kterému má autorka velký vztah. To je ostatně patrné z jejího díla.

Právě učitelství se podepsalo také na tom, že tvořit začala až poměrně pozdě. Zatímco u jiných autorů nebylo nic výjimečného, že publikovali už v době studia, tak v tomto případě byl debut spojený až s rokem 1996, kdy byla vydána první novela.

Nežije nijak výjimečným životem, jako tomu může být u řady jiných autorů. Aktuálně bydlí v Šilheřovicích, což je obec mající zhruba 1 600 obyvatel. Nachází se v okrese Opava, což opět jenom jasně potvrzuje věrnost danému kraji.

Z osobního života je celkem zajímavým faktem její manželství. K uzavření sňatku došlo v roce 1985. Na časové ose je tedy patrné, že k němu došlo ještě během studia v Ostravě. Aktuálně žije Eva Tvrdá ve spokojené rodině, jelikož ze se svým stále prvním manželem má dva syny. První se narodil v roce 1988 a druhý po poměrně velké časové prodlevě, a to v roce 2000.

S profesním životem autorky je spojován také jeden poměrně zajímavý fakt, který se týká jejich napsaných děl. Po jejich napsání totiž dochází k tomu, že jsou zveřejňována v periodiku s názvem Zrcadlo Hlučínska, nebo jsou vyžita k pravidelnému čtení. Jedná se o poměrně zajímavý marketingový tah autorky, ale i postup, jak svá díla nenásilnou formou přiblížit divákům dříve, než mají možnost jejich oficiální koupě.

 

Dílo

Hlavní charakteristikou díla autorky je především to, že je velmi úzce vázáno ke kraji, ve kterém se narodila a ve kterém i nadále bydlí. Tedy k lokalitě opavského Slezska, odkud však mnoho příběhů přesahuje i do jiných okresů této lokace.

Dálka – Debut, který přišel v roce 1996. Románová prvotina autorky, která přináší příběh mladé ženy hledající životní hodnoty. V díle nechybí ani kriminální zápletka.

Hravé příběhy – Soubor velmi krátkých příběhů, které vyšly v knize v roce 2008. Dílo je charakteristické hlavně tím, že obsahuje mnoho motivů a prvků, které mají blízko k černé grotesce.

Nenápadný půvab Slezska – Kniha, která vyšla v roce 2009. Její velkou zajímavostí je fakt, že byla napsána v polštině. Jejím hlavním úkolem je popsat celkový vývoj Slezska až do období kolem roku 2009. V knize je použita řada fiktivních textů.

Viva la Revolución? – Zajímavé prozaické dílo, které vychází z porevoluční Kuby. Dílo je inspirované pobytem mladého Čechoslováka právě v této zemi. Součástí knihy je i příběh Ernesta Che Guevary. Dílo vyšlo v roce 2011.

Andělé, tabulky a sny – Nejnovější dílo, které mělo poměrně zajímavý začátek. Kniha vyšla v roce 2013 a jedná se o obsáhlou sbírku, která tvoří řadu povídek, které autorka psala. Ty byly publikovány online, a to na blogu autorky.

Slezská trilogie – Rozhodně nejrozsáhlejší dílo autorky. Už podle názvu je patrné, že ho lze rozdělit do tří částí. První nese název Dědictví. To vyšlo poprvé v roce 2005 a jde o novelu inspirovanou mnoha národnostními konfrontacemi na Hlučínsku. Druhý díl Třešňovou alejí byl vydán v roce 2008 a charakterizuje atmosféru menší vesnice po druhé světové válce. Okna od pokoje jsou třetí částí z roku 2010 a popisuje konflikt víry a ateizmu v Evropě.