Evženie Grandetová – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Evženie Grandetová

Autor: Honoré de Balzac

Přidal(a): Hawlinka

 

 

 

 

 

Autor:

–          Žil v době romantismu, ale psal realismus, chtěl být slavným spisovatelem a proniknout mezi šlechtu

–          Stal se velice slavným spisovatelem, ale mezi šlechtu se nedostal, zpočátku psal nekvalitní romány (podepisoval je pseudonymy)

–          byl francouzský spisovatel, představitel realismu a romantismu. Bývá považován za zakladatele kriticko-realistického románu. Balzac pocházel z Tours, jeho otec byl náměstkem starosty a správcem chudobince. Balzac studoval práva, ale chtěl psát – začal psát dobrodružné “černé romány”. Nedařilo se mu v podnikání a zpočátku i v psaní, proto upadl do dluhů. Neměl štěstí v lásce, před svatbou z polskou šlechtičnou Hanskou zemřel.

 

 

 

Dílo:

 • Lidská komedie – cyklus děl, ve kterém hlavní trilogii tvoří romány Otec Goriot, Ztracení iluze a Lesk a bída kurtizána (plánoval 170 děl, dnes asi 97 románů)
 • Otec Goriot
  Lesk a bída kurtizán
  Ztracené iluze
  Stará panna
  Hledání absolutna

–          Snažil se zachytit všechny společenské vrstvy, všechny lidské typy (cca 2500 postav), různé životní situace, všechny věkové kategorie, politiku, církev

 

Hlavní postavy:

 • Felix Grandet – Ukázka typického lakomce, trpí chorobnou šetrností (topit se začíná až v listopadu, odměřené svíčky).
  Peníze v jeho životě stále kolují, patří mu pozemky, obchoduje s vínem, spekuluje se zlatem a cennými papíry.
  Všechno v jeho životě je uzpůsobeno vydělávání peněz.
  Peněžní vztahy staví nad vztahy citové, svou ženu a dceru tyranizuje, když manželka umírá, přinese jí hrst zlaťáků, myslí, že jí to pomůže.
 • Evženie Grandetová – Citlivá a jemná, je zamilovaná do Karla, dá mu peníze na cestu do Indie, je to vzpoura proti otci.
  Celý její život je předurčen chováním jejího otce.
  V životě nepoznala opravdovou lásku.
  Její osud je ukázkou toho, že peníze nezajistí člověku štěstí.
 • Karel-rozmazlený jedináček, citlivý, kvůli penězům a výhodnému sňatku zradí svou lásku
 • Paní Grandetová – Grandetova žena; žena, které se přizpůsobila jeho lakotě; matka Evženie
 • Nanon – služka u Grantetových
 • Cruchotovi a Grassinsovi – spřátelené rodiny, které si dělaly zálusk na Evženii kvůli dědictví

 

 

Místo a doba děje:

–              Francouzské město Saumur, 1. Polovina 19. století

 

 

Děj:

Pojednává o životních osudech bednáře Felixe Grandeta a jeho příbuzných. Bednář je velmi bohatý, ale před ženou a dcerou Evženií to dobře skrývá. Rodina Grandetových byla ve městě ctěna a vážena. Velikost jmění znaly pouze dvě osoby – pan Cruchot – notář a pan des Grassins, nejbohatší bankéř. Grandetovi bydleli v chladném tichém domě, který ani nepřipomínal dům nejbohatšího obchodníka, spíše naopak. Dům obýval jen pan Grandet se ženou, dcerou Evženií a služkou Nanon. Do domu přijede nečekaný host, kterým není nikdo jiný, než Evženiin bratranec z Paříže. Karel je způsobný mladý muž s vybraným chováním Pařížana. Přiváží svému strýci dopis, z něhož se starý, despotický Grandet dozvídá o neštěstí, jež potkalo jeho bratra Viléma. Ten, když zbankrotoval, se rozhodl ukončit svůj život a syna poslal právě do Saumuru, kde o něj může být postaráno. Karlovým příjezdem nastává pozdvižení nejen v domě, ale i v celém městě. Ti, kteří měli v plánu sňatek s Evženií, se pomalu smiřují s tím, že dívka už je zaslíbená právě svému pařížskému bratranci. Mezi klepy, které kolují městem, a skutečnou situací v Grandetově domě je však podstatný rozdíl. Grandet chce Karla co nejdřív poslat do Indie a o svatbě s jeho dcerou ani neuvažoval. Vztah mezi Evženií a Karlem postupně přerůstá v hlubokou lásku. Před bratrancovým odjezdem mu dává všechno své zlato, co má za mnoho let našetřené, protože se dozví o jeho těžké situaci. Na nový rok se Grandet chce potěšit pohledem na dceřino zlato. Jenže Evženie žádné nemá a tak se spustí hotová pohroma. Grandet zavře svou dceru v jejím pokoji a jeho žena začíná smutkem nad krutostí svého

Muže chřadnout. Pomalu se blíží den její smrti a vypočítavý vinař si uvědomuje, že když jeho žena zemře, bude po ní Evženie dědit, a tak najednou obrátí a začne svoji dceru zahrnovat vším, co chce. Ani změna v jeho

chování k dceři nepomůže, aby se paní Grandetová uzdravila. Po dlouhé nemoci umírá a Evženie se všeho jmění po matce zříká. Grandet nevyplácí dceři nic z toho, co jí slíbil a ona žije dál skromně jako před tím.

Přijde čas, kdy se přitíží i otci Grandetovi. Ještě než zemře, stihne Evženii zasvětit do svých obchodů a do chodu domácnosti. Smrtí svého otce se Evženie Grandetová stává velmi bohatou dědičkou a kolem ní se

začínají shromažďovat nepřímé nabídky k sňatku. Evženie však má stále ve svém srdci místo pouze pro Karla, který si zatím ve světě vydělal větší množství peněz a rozhodl se vrátit zpět do Francie. Po svém návratu do Paříže napíše své sestřenici dopis, ve kterém jí oznamuje, že se bude ženit, a Evženie

pak už neváhá a bez lásky se provdá za pana předsedu de Bonfons. Ten ovšem brzy po svatbě umírá a Evženii zůstává jen obrovské jmění, opuštěné srdce a prázdný dům v Saumuru, kde je s ní jen služebná a nyní i přítelkyně Nanon.

 

 

Hlavní myšlenka:

–          Balzac v díle zobrazil touhu lidí po moci a penězích. Zobrazil lidskou společnost,

která je pro peníze schopna čehokoliv.

 

Zařazení díla do tvorby autora:

–          napsal ji v roce 1834

 

 

Zařazení díla do kontextu české a světové literatury:

–          realismus a naturalismus

 

 

Znaky realismu (2. Pol. 19. Století)

 • objektivita (nezaujatost)

–          skutečnost je zobrazována objektivně, autor stojí nad dílem, ukazuje věci tak jak jsou

 • zobrazování současnosti

–          nekouká do minulosti

 • typizace postav

–          autoři využívají toho, co je společné určité skupině lidí (postavy, co jsou typické pro určitou skupinu lidí)

 • zobrazování postav ve vývoji

–          postava se v díle vyvíjí, formuluje se její charakter

 • zobrazování životního prostředí

–          podrobné popisy prostředí, reální zobrazení

 

 

Kritický realismus

–          autoři pravdivě zobrazují společenské nedostatky (chudoba, peněžní vztahy převládali nad city) à kritika společnosti 

Další podobné materiály na webu: