Kritický realismus – literární směr

 

 Jméno: Kritický realismus

 Přidal(a): Lucie

 

 

Kritický realismus

  • Literární i umělecký směr
  • Polovina 19. Století

Kritický realismus je období, ve kterém se autoři zajímali společnost a její fungování. Respektive popisovali lidi v jejich sociálním prostředí a ne jen s pozitivy ale i negativy. Pokud bychom měli doslova přeložit název tohoto směru, můžeme použít vyjádření, že kritický znamená nezkreslený a pro výraz realismus můžeme použít vyjádření realita. Tedy nezkreslená realita žití člověka v jeho prostředí.

Nejdříve se kritický realismus vyskytoval v Evropě, kde v té době jasně převládal, a až poté ho můžeme vnímat i ve světové literatuře. Autoři často popisují ve svých dílech osoby v běžném životě, nicméně tak jako u každého z nás, tak i u hrdiny se jeho život nějakým způsobem vyvíjí, stejně tak jako se mění člověk sám.

Vzhledem k tomu, že na počátku vývoje kritického realismu se tento směr prolínal s romantismem, můžeme do realismu zařadit i autory, kteří jsou považování spíše za autory z romantismu. Mezi ně naopak patří Honoré de Balzac. Je považován za francouzského spisovatele a prvního, kdo ve svých dílech používá prvky kritického realismu. Některá jeho díla jsou ve společnosti známá a uznávaná. Zejména se jedná o román Otec Goriot, Sestřenice Běta nebo Bratranec Ponc. Už podle názvu je patrné, kým se spisovatel zabýval.

Gustave Flaubert je další osobnost, která je považována za spisovatele kritického realismu, i když psal trošku jinak, než Balzac. Jeho osoba je proslulá zejména díky dílu Paní Bovaryová. Hlavní hrdinkou je mladá žena, jejíž život spisovatel kriticky popisuje. Gustave Flaubert je také francouzský spisovatel, který sice chtěl být právníkem, nicméně studia nedokončil. Měl čas na to, aby přepracovával díla, a je považován za perfekcionistu. Dalším známým dílem je citová výchova., píše zde především o sobě. V jeho šlépějích šli i další francouzští spisovatelé, zejména pak Guy de Maupassant nebo Emile Zola.

Pokud bychom měli zmínit nejvýraznější osobnost kritického realismu, jistě sem patří Charles Dickens. Jeho život nebyl příliš hezký. Již v dětství musel pracovat. Jeho otec byl hodně zadlužený a v podstatě mu nic jiného nezbývalo. Ve své tvorbě je znát jeho nešťastné dětství, píše o dětech, kteří si prošli něčím podobným. Jistě znáte díla jako je Oliver Twist, Malá Dorritka nebo Davis Copperfield. Charles pochází z Anglie. I přesto, že žil v bídě, tak se ze dna dokázal vyšplhat na opravdový vrchol literatury.

I v ruské literatuře lze najít spisovatele, které řadíme do kritického realismu, a jde o velmi známá jména, která okouzlila čtenáře. Zejména se jedná o osobnosti jako je Alexandr Sergejevič Puškin nebo Michail Jurjevič Lermontov.

 

Kritický realismus v Čechách

Ne jen ve světě, ale také v Čechách najdeme spisovatele, kteří se řadí do období kritického realismu. Tento směr se však vyvíjí postupně, dá se říci, že má rozsah až 50 let. V naší zemi je v tomto období zachycován život zejména na venkově. Mezi známé postavy kritického realismus patří Karel Havlíček Borovský nebo Božena Němcová, která svým dílem Selská politika upozorňuje na revoluční hnutí z roku 1848.

Nelze říci, že všichni zmínění spisovatelé psali jen kritický realismus, spíše jeho prvky lze hledat v určitých dílech. Nicméně Němcová i Borovský jsou považováni za průkopníky v naší zemi.