Evženie Grandetová – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Evženie Grandetová

Autor: Honoré de Balzac

Přidal(a): Veenu

 

Honoré de Balzac

 • 1799 –1850
 • Vyrůstal v chudé měšťanské rodině.
 • Studoval práva v Paříži, ale rozhodl se pro dráhu spisovatele.
 • Jeho první pokusy byly nevalné, a tak se pustil do nakladatelského a tiskařského řemesla. Podnik však zkracoval a Balzaca dokonce zavřeli na nějaký čas do vězení za dluhy. Tento krach byl příčinou jeho dalšího životního i pracovního shonu.
 • V roce 1829 dosáhl úspěchu s románem Chouani.
 • Během dalších 20 let napsal téměř 100 románů, množství povídek, dramat a esejů.
 • Balzacovo dílo vykazuje dokonalý řád a je do detailu propracované.
 • Obrovské vypětí, jemuž byl po celý život vystaven, podlomilo jeho zdraví natolik, že krátce po svatbě s hraběnkou Evelínou Hanskou-Rzewuskou, umírá.

 

Další díla:  Otřesen hlavně morálkou společnosti, ostře kritizoval vztahy lidí a jejich vlastnosti.

  • Lidská komedie – cyklus děl, ve kterém hlavní trilogii tvoří romány Otec Goriot, Ztracení iluze a Lesk a bída kurtizán.
  • Otec Goriot /1835/ – román o smutném osudu bohatého kupce. Své dcery provdal za šlechtice, sám je opuštěn, dcery se za něho stydí. Osudy tohoto kupce se prolínají s příběhem Evžena Rostignaca, který odešel do Paříže, aby se stal úspěšným.  Jeho finanční situace je však žalostná a on poznává, že nadání, pracovitost a charakter jsou mu k ničemu, pokud nemá peníze. Jeho sestřenice mu radí, jak se má prezentovat ve společnosti, chce-li si získat nějaké postavení. Nabádá ho, aby byl tvrdý a bezcitný, aby přistupoval k lidem chladně a bez lítosti. Rostignac ji poslechne a kvůli kariéře odhodí morální zásady. Bývalý trestanec Vautrin chce Rostignace vyléčit z jeho iluzí. Ten se vzpírá proti jeho cynismu, ale když zjistí, že Vautrin je bývalý zločinec, opět u něj vítězí iluze. Rastignac se stará o umírajícího Goriota, kterého opustily dcery, ale po jeho smrti se vrací dobývat kariéru. V dalších románech je Rostignac politikem, který se už rozloučil se svými ideály mládí.
  • Ztracené iluze / román obsahující tři svazky -Lucien Rubempré je poněkud zženštělý venkovský básník. V Paříži poznává, že o talentech rozhoduje nakladatelství a úspěch díla závisí na tom, jaké zájmy má klika, které umělec slouží. Rubempré má na vybranou – žít skromně, ale čestně, nebo se zaprodat a být úspěšný. Nastoupí na místo žurnalisty, má úspěch, ale nakonec ho zradí jeho přátelé. David Séchard je jeho protikladem, rozvážný a zásadový. Věří, že jeho vynález bude mít úspěch a on tím získá významné postavení ve společnosti, Zámožný podnikatel jeho vynálezu využije a David si stěží zachrání život.
  • Lesk a bída kurtizán – čtyřdílný napínavý román. Hlavní postavou je Luckem, hrdina z předchozího románu. Je stále slabochem, který si užívá milostného uspokojení a bezhlavě se žene za úspěchem. Jeho milenka Ester, která je kurtizánou, doplatí na jeho povahu. Ester byla nucena stát se kurtizánou díky společenským podmínkám, ve kterých žila. Touto profesí ale pohrdá. Luckem nakonec spáchá sebevraždu.
  • Sestřenice Běta /1846/ -román o chudé ženě intrikánce, která svou povahou negativně působí na osudy dalších postav.
  • Gobseck /1830/ -krátký román o člověku, pro nějž jsou v životě nejdůležitější peníze, pro něho jediná jistá věc.

 

Rozbor díla: 

Forma:

 • Román z cyklu lidská komedie = je prozaický epický žánr, smyšlené vyprávění. Vývoj románu je dlouhý, což se výrazně projevilo na proměnlivosti jeho struktury.

 

Námět:

Děj příběhu nás zavádí do doby, kdy do Grandetova saumurského domu přijede nečekaný host, kterým není nikdo jiný, než Evženiin bratranec z Paříže. Karel je způsobný mladý muž s vybraným chováním Pařížana. Přiváží svému strýci dopis, z něhož se starý, despotický Grandet dozvídá o neštěstí, jež potkalo jeho bratra Viléma. Ten, když zbankrotoval, se rozhodl ukončit svůj život a syna poslal právě do Saumuru, kde o něj může být postaráno.

Karlovým příjezdem nastává pozdvižení nejen v domě, ale i v celém městě. Ti, kteří měli v plánu sňatek s Evženií, se pomalu smiřují s tím, že dívka už je zaslíbená právě svému pařížskému bratranci. Mezi klepy, které kolují městem, a skutečnou situací v Grandetově domě je však podstatný rozdíl. Grandet chce Karla co nejdřív poslat do Indie a o svatbě s jeho dcerou ani neuvažoval. Vztah mezi Evženií a Karlem postupně přerůstá v hlubokou lásku. Před bratrancovým odjezdem mu dává všechno své zlato, co má za mnoho let našetřené, protože se dozví o jeho těžké situaci.

Grandet se chce potěšit pohledem na dceřino zlato. Jenže Evženie žádné nemá a tak se spustí hotová pohroma. Grandet zavře svou dceru v jejím pokoji a jeho žena začíná smutkem nad krutostí svého muže chřadnout. Pomalu se blíží den její smrti a vypočítavý vinař si uvědomuje, že když jeho žena zemře, bude po ní Evženie dědit, a tak najednou obrátí a začne svoji dceru zahrnovat vším, co chce. Ani změna v jeho chování k dceři nepomůže, aby se paní Grandetová uzdravila. Po dlouhé nemoci umírá a Evženie se všeho jmění po matce zříká. Grandet nevyplácí dceři nic z toho, co jí slíbil a ona žije dál skromně jako před tím.

Přijde čas, kdy se přitíží i otci Grandetovi. Ještě než zemře, stihne Evženii zasvětit do svých obchodů a do chodu domácnosti. Smrtí svého otce se Evženie Grandetová stává velmi bohatou dědičkou a kolem ní se začínají shromažďovat nepřímé nabídky k sňatku. Evženie však má stále ve svém srdci místo pouze pro Karla, který si zatím ve světě vydělal větší množství peněz a rozhodl se vrátit zpět do Francie.

Po svém návratu do Paříže napíše své sestřenici dopis, ve kterém jí oznamuje, že se bude ženit, a Evženie pak už neváhá a bez lásky se provdá za pana předsedu de Bonfons. Ten ovšem brzy po svatbě umírá a Evženii zůstává jen obrovské jmění, opuštěné srdce a prázdný dům v Saumuru, kde je s ní jen služebná a nyní i přítelkyně Nanon.

 

Hlavní myšlenka:

 • Balzac v díle zobrazil touhu lidí po moci a penězích. Zobrazil lidskou společnost, která je pro peníze schopna čehokoliv.

 

Užité literární prostředky:

 • Dílo je psáno spisovnou češtinou, do kterého vstupuje několik archaismů (renta, kropenka). Také se zde objevila persinifikace: „…jeho oči, již několik hodin mrtvé, oživly při pohledu na kříž…“

 

Charakteristika hlavních postav:

 • Felix Grandet – lakomý, sobecký, lhostejný ke svému okolí i rodině, i když měl mnohamilionové jmění, nutil žít rodinu v chudobě
 • Evženie Grandetová – obětavá, dobrosrdečná, důvěřivá
 • Karel-rozmazlený jedináček, citlivý, kvůli penězům a výhodnému sňatku zradí svou lásku

 

Zařazení díla do tvorby autora:

 • napsal ji v roce 1834

 

Zařazení díla do kontextu české a světové literatury:

 • realismus a naturalismus