Farma Zvířat – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Farma Zvířat

Autor: George Orwell

Přidal(a): Kokrous

 

 

 

 

Osnova ústní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury – umělecký text

Literární druh:

Epika – Alegorická bajka

Literární forma – žánr (specifikace a definice):

218 stránková bajka

Stručný obsah – v bodech nebo osnově

 

 -Reakce na komunismus,

-Svrhnutí kruté nadvlády despotického farmáře, nová vláda, svrhnutí vlády Majorem, podmanění zvířat, tvrdá práce a porušení všech slibů, nepodařená revoluce, následná poprava, pomsta , podařená revoluce, pád vlády

„Zvířata z Manorovy farmy (což je paralela k Ruské říši) vyženou svého lidského pána po letech krutého zacházení. Poté zvířata, vedena prasaty, pokračují ve své dosavadní práci. Teď však s větší hrdostí; vědí, že teď už pracují jen a jen pro sebe, na rozdíl od práce pro svého (bývalého) pána, farmáře Jonese. Prasata však po čase pomalu převezmou moc a začnou ostatní zvířata využívat. Získají takovou moc, že se stanou stejně chamtivá po moci a zkažená jako jejich lidský pán.
Starý Major je vysoce ceněný bílý kanec, který stále zvířatům dokazuje, že žádné zvíře v Anglii není svobodné a taky že jejich práce je loupena člověkem, který z ní má jako jediný užitek. Zvířata nedostávají za svou práci nic víc, než co je nezbytně nutné, aby nepošla hlady. Starý Major má ke „svým“ zvířatům z farmy mnoho proslovů o naději a budoucnosti. On byl tím, kdo pomohl rozpoutat rebelii, i když zemřel ještě předtím, než vůbec začala.“

 

Potom prasata oznámila, že umí psát a číst a že přejmenují Panskou farmu Farmu zvířat a napsala na vrata sedm přikázání:

  • Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel
  • Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel
  • Žádné zvíře nebude chodit oblečené
  • Žádné zvíře nebude spát v posteli
  • Žádné zvíře nebude pít alkohol
  • Žádné zvíře nezabije jiné zvíře
  • Všechna zvířata jsou si rovna

Ovce si to nedokázaly zapamatovat, a tak je prasata musela naučit jednodušší přikázání, které znělo: 4 nohy dobré, 2 nohy špatné.

 

 Doba vzniku díla(literární směr, období):

 Dílo vzniklo během 2.sv.Války v roce 1945 – Jedná se o alegorickou Bajku. Čili smysl celého díla je skrytý.Okolnosti vzniku:

 Reakce a kritika na komunistickou krutovládu a poukázání na nehumánnost totalitních ideologií,

reakce na válku ve Španělsku a rozpoutání 2. světové války, Orwell je socialista, odmítá jakýkoli projev despocie, diktatury!

Inspiroval se Joycovým Odyseem (pohled „zvenčí“ a „zevnitř“, z více úhlů) na jedinou skutečnost, vnitřní prožitek, psychologické pochody

Orwell říká ke vzniku díla: „Píšu, protože se vyskytne nějaká lež, kterou je třeba odhalit zrakům veřejnosti, nějaká skutečnost, na niž je třeba upozornit, a mou první starostí je být slyšen.“

K napsání knihy ho vedla nutnost sdělit pravdu o poměrech

ve Španělsku, u něj doma anglické noviny totiž tiskly články se stejným obsahem jako španělský – cenzurovaný – tisk. Svět se podle Orwella řítil k dalšímu(před tím politické zřízení v Rusku) totalitárnímu systému, jako byl fašismus, ovšem s jiným názvem, velkým nebezpečím je podle něj SSSR.

 

Autor (zasazení díla do širšího kontextu jeho tvorby):

Eric Arthur Blair(George Orwell, pseudonym (Orwell = řeka v Souffolku ve vých. Anglii, kde žili jeho rodiče) spisovatel a novinář, narozen v Indii, studoval prestižní školu,avšak neměl peníze na studiu a tak pracoval u Indické Imperiální Policie, to ho velice ovlivnilo v jeho tvorbě neboť od roku 1936 psal kritiku na Imperialistickou politiku. Byl součástí španělské Občanské války, kde byl zraněn jedním z odstřelovačů. Druhé světové války se nezúčastní kvůli tuberkulóze, v roce 1940 píše články pro BBC , tehdy začíná psát dílo Farma zvířat. V roce 1950 podléhá v Londýně tuberkulóze.

 

Reakce okolí, popř. kritiky:

Farma zvířat mohla vyjít až v roce 1945: v období války nebylo přijatelné vydat text, který byl ostrým útokem na spojence – Stalinův režim.

Brzy po vydání knihy se stala Farma Zvířat bestsellerem a dvakrát byla zfilmována. Díky nadčasovosti tématu je dodnes považovánu za jednu z nejlepších knih, neboť zachycení tehdejšího režimu je velice zdařilé. Po dvou letech ovšem byla zakázána a Orwell by jedním z nejvíce napadaných zahraničních spisovatelů .

 

Výstavba literárního díla:

námět : Komunistický režim v průběhu druhé světové války

myšlenka = idea díla: vůdci každé společnosti, kdykoliv se naskytne možnost, chtějí zneužívat svého postavení.

téma: vzdor moci, překonání strachu, manipulace s lidmi, kritika despocie, diktátorského režimu

Jedná se o politickou bajku, alegorii, ve které Orwell zachytil ve zkratce dějiny Sovětského svazu, a to od šíření leninské ideologie, přes říjnovou revoluci (proti panu Jonesovi) až po střet Stalina (Napoleon) s Trockým (Kuliš)+ jeho vyštvání. Zachycena je i elektrifikace (stavba

mlýna) a hospodářská krize (snižování přídělů žrádla).

 

postavy:

Prasata:

Major – představitel Lenina

Napoleon – J. V. Stalin

Kuliš – Trockij (soupeřil po revoluci o moc se Stalinem, zasazoval se o industrializaci a elektrifikaci Sovětského svazu. Byl vyhnán Stalinem ze země, usadil se v Mexiku, kde za záhadných okolností zemřel.)

Pištík – propaganda, mistrně dokáže manipulovat s ostatními zvířaty, překrucuje a mění pravdu, pozměňuje fakta, špiní nepřátele, mlží a lže.

 

Psi – představují tajnou policii, která slepě plní rozkazy svého stvořitele – Napoleona. Psi jsou věrní a poslušní svému pánovi.

Koně – Boxer a Lupina – představují pracující lid, Boxer muže, kteří by pro myšlenku budování vlastního státu, kde jsou si všichni rovni obětovali vlastní život.

Ovce – tupý dav, bez přemýšlení opakují naučené fráze, nemají názor, nechtějí ho mít, neptají se. Svým sborovým, hlasitým opakováním frází přehluší jakýkoli hlas odporu, protinázor. Jde o ideální materiál pro totalitní vládce.

Osel – Benjamin – představitel pasivního intelektuála(Orwell), který zná pravdu a tuší důsledky, ale nevidí žádné východisko. Svou aktivitu považuje za zbytečnou, protože ovce přehluší jakýkoli vzdor a psi zničí kohokoli, kdo se postaví pánovi.

Krkavec – představuje víru (křesťanství), které v totalitní společnosti ztrácí své místo, přesto se nedá zahubit.

 

Lidé – představitelé kapitalistů, vykořisťovatelů.

pan Jones – majitel Panské farmy

 

prostředí: Farma na kraji venkova – soudržnost mezi lidmi a jejich touha po majetku (kapitalisté) Zvířata jako lid, který nemá co ztratit

 

Vyprávění(cit pro vystižení situace a nálady),

přímá řeč,

spisovný jazyk a občas zdrobněliny, obrazná pojmenování:metafory-přesný jazyk s přesnou symbolikou= volba metafor: psi=tajná policie, ovce jako snadno manipulovatelná masa, kůň jako stachanovský dříč,

 

er –forma, kapitoly

Orwell jako vypravěč používá tzv.„sang-froid“= chladnokrevný odstup, což dodává jeho dílům důvěryhodnost, Byl novinářem, reportérem i esejistou, všechny tyto formy jsou propojeny v jeho stylu, tedy i v tomto díle,

má smysl pro detail, rezervovaností (objektivita)Díla, která navazovala, příp. další tvorba, též navazující díla dalších autorů té doby

 Od Orwella 1984 (anti-utopický román, totalita světa)

díla stejné doby:

A. Hitler: Mein Kampf(prosazování své ideologie o nacismu a odsuzování komunismu)

J. Zahradníček: Znamení moci (Zahradníček byl kdysi vězněn komunisty a to ho v jeho tvorbě ovlivnilo

A. Solženicin: Souostroví Gulag (stejně jako Zahradníček, tak i Solženicin byl vězněn)Různé(i neliterární) adaptace:

 V roce 1954 byla natočena animovaná Farma zvířat (režie: Joy Batchelor a John Halas).

V roce 1999 televizní animovaný film Farma zvířat (režie John Stephenson).

 

Vlastní poznámky:

 

Konečně přišel den, kdy byly Kulišovy plány dokončeny. Na

nadcházející nedělní schůzi se hlasováním mělo rozhodnout, zda

se začne s prací na stavbě větrného mlýna. Když se zvířata

shromáždila ve velké stodole, vystoupil Kuliš, a přesto že byl často

přerušován bečením ovcí, přednesl své zdůvodnění stavby mlýna.

Pak vystoupil s odpovědí Napoleon

 

Zvířata ten rok pracovala ještě víc, než v roce předchozím.

Přestavba větrného mlýna, který měl mít stěny dvakrát tak silné

než dříve, jeho dokončení do stanoveného termínu a navíc

pravidelné práce na farmě byly obrovským břemenem. V některých

obdobích se zvířatům dokonce zdálo, že pracují déle a nedostávají

víc žrádla, než tomu bylo v dobách, kdy farma patřila panu

Jonesovi.

 

Všechna zvířata jsou si rovna, některá jsou si rovnější

 

Kuliš, jenž představuje Trockije vyrobil plán větrného Mlýna, aby zvířátka nemusela tak tvrdě pracovat, avšak Napoleon, který v knize představuje Lenina, byl silně proti a chtěl se za každou cenu zbavit Kuliše. K tomu mu dopomohla směčka psů, kterou tajně vychovával. Tato smečka představuje tajnou policii, která slepě plní úkoly a rozkazy. Po této schůzi je Kuliš vyhnán psy z farmy. Stejně tak tomu bylo i v SSSR, kde byl Trockij Leninem vyhnán a poté v Mexiku zemřel…v tuto chvíli nastává Napolenonova vláda

 

Moment kdy si zvířátka uvědomila, že s nástupem Napoleona do čela Farmy se vše změnilo ještě k horšímu. I samotný kůň Boxer ( pracující lid ), který byl zvyklí na těžkou práci, dřel od rána do noci.V tuto chvíli samotná zvířátka věděla, že je třeba zkoncovat s Napoleonem, ovšem proti psům neměla šanci.

 

Vlastní hodnocení díla:

Bajka je psána vyprávěním a snaží se o to, aby diváku ukázala, jaký je svět pod vládou totalitního režimu. Přichází revoluce, kdy člověk čeká, že se všechno změní k lepšímu, avšak po chvíli si člověk uvědomí, že vše byla jen lež a doba, která nyní probíhá je podobná né-li horší než ta předešlá. Utlačování a žádná svoboda je jednou ze špatných vlastností tohoto režimu, na kterou chtěl v tomto díle autor poukázat. Myslím, že tato kniha je velice zdařilá a i dnes je velice populární, je tedy jasné, že jde o nadčasové dílo.