Farma Zvířat – rozbor díla k maturitě (9)

 

Kniha: Farma Zvířat

Autor: George Orwell

Přidal(a): Magdalllenka

 

 

 

 

I. Autor: George Orwell, napsáno během 2WW, vydáno v srpnu 1945

(1903-1950)

– vl.jméno: Eric Arthur Blair, narozen v Indii

anglický prozaik a esejista, světová próza po r. 1945

Ve Šp. obč. válce. Od roku 1930 pracoval jako novinář, publikoval pod pseudonymem. Tím se chtěl rozejít s minulostí

– účastní se španělské občanské války. Za války pracoval pro BBC. Měl hluboké sociální cítění, byl levicového zaměření, ale nikdy nebyl členem žádné politické strany. Zemřel na tuberkulózu.

jeho 2. dílo (1. Hold Katalánsku)

 

Dílo:

Barmské dnyromán

Farářova dcera

1984 – 1949, román je antiutopickou vizí budoucího totalitního světa, chmurnou vizí budoucnosti, „obžaloba stalinismu“. Orwell zemřel rok po jeho vydání.

 

 

Farma zvířat

,,Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si ještě rovnější.“

II. Žánr: alegorický satirizující román (nebo novela)

-využití bajky, alegorie

 

III. Hl. postavy:

prasata Kuliš (představuje Trockého, kt. se Stalinem soupeřil o moc) a Napoleon (Stalin) – nejchytřejší ze všech zvířat na farmě, prospěcháři, využívají malých znalostí ostatních zvířat, soupeří spolu o moc, nejmazanější

prase Major (Lenin) – přivede je k myšlence k ovládnutí farmy

farmář Jones – zanedbával zvířata, nespolehlivý

Boxer – kůň, největší dříč, idealista, čestný, pracovitý (pracující lid)
Pištík – prase, pravá ruka Napoleona, lhář

Ovce – tupý dav, nemají názor, snadno ovládnutelné

Osel – Benjamin – představitel pasivního intelektuála, který zná pravdu a tuší důsledky, ale nevidí žádné východisko.

Krkavec – představuje víru (křesťanství), které v totalitní společnosti ztrácí své místo, přesto se nedá zahubit.

Lidé – představitelé kapitalistů, vykořisťovatelů.

 

Bajka o zvířecí vzpouře jasnozřivě předvádí genezi totalitního systému na příběhu zvířat, která se rozhodla změnit nedokonalý, ale přirozený řád na statku.
Kniha již ve 40. letech minulého století varovala před podstatou komunistického režimu, neboť odhaluje mechanismus společnosti postavené na lži a násilí.

 

 

IV. Myšlenky

proti totalitě, rasismu, absolutní moci

Kritika komunismu a Sovětského svazu, zvláště lidí, kteří jsou u moci a zabíjejí, zneužívají a obelhávají ostatní. Autor předpověděl spoustu událostí v Sovětském svazu a ve východním bloku Evropy.

– narážka na Lenina (elektrifikace)

myšlenka díla: Na začátku může být sice dobrá myšlenka, ale když se někteří dostanou k moci, ztrácí všechny zásady a snaží se hrát pouze ve svůj prospěch. Jde jim o moc a o majetek, a toho všeho se snaží dosáhnout i „přes mrtvoly“. Tím pádem si mění pravidla podle svého.

 

VI. Kompozice, motivy:

Píseň Zvířata Anglie – něco jako teď je hymna, Sedm přikázání – zákony…
Farma zvířat – nový název Panské farmy po vyhnání majitele pana Jonese

– retrospektiva, v závěru vyhodnocení, odhalení příčin totalitního režimu

Varováním, vyznívá pesimisticky.

Jazyk:

-zvířata jako lidé, jednoduché věty, b. prostředky, přívlastky, popisné pasáže

 

 

VII. Inspirace

zfilmováno: VB – animovaný film, 1954; USA- 1999

 

Obsah:

Příběh se odehrává v Anglii na farmě p. Jonese. Zvířata se rozhodla, že už nebudou pracovat pro lidi, ale pro sebe a že si budou všechna rovna. Provedla revoluci a p.Jonese vyhnala. Pak si začala vládnout sama. Vydala 7 spravedlivých příkazů ,které měla všechna zvířata dodržovat, což se zpočátku dařilo.

 

  1. Každý, kdo chodí po dvou nohách, je nepřítel.
  2. Každý, kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla, je přítel.
  3. Žádné zvíře nebude chodit oblečené.
  4. Žádné zvíře nebude spát v posteli
  5. Žádné zvíře nebude pít alkohol.
  6. Žádné zvíře nezabije jiné zvíře.
  7. Všechna zvířata jsou si rovna.

 

Napoleon a Kuliš postupně získávali nad ostatními zvířaty nadvládu. Chtěla všechno nejlepší pro sebe a začala porušovat přikázání. Když na to ostatní zvířata upozorňovala, byla nemilosrdně umlčena a potrestána. Zabila také nejvýkonnějšího a nejpracovitějšího koně Boxera a prodala jej na jatka. Děj končí tehdy, když ostatní zvířata zjistí, jak se věci mají – totiž, že prasata hodují s lidmi, které dříve tak odsuzovala.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.