François Rabelais – životopis

literatura

 

Jméno: François Rabelais

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

François Rabelais byl francouzský humanista, doktor a spisovatel, který byl uznáván jako mistru komiky díky svému nejznámějšímu dílu Gargantua a Pantagruel (který je tvořen pěti samostatnými romány). Tento autor využíval pseudonym Alcofribas Nasier.

 

Život

François Rabelais se narodil v roce 1494 v městě Seuilly a zemřel 9. dubna 1553 v Paříži. Bohužel, o tomto autorovi existuje více legend než faktů. Data jeho narození a smrti jsou pouze vědecké odhady. Pochopit dobu, ve které žil je důležité pro správné pochopení díla tohoto autora.

Ústředním bodem problémů, kterým čelili Rabelaisovi současníci, byl úpadek scholastiky a vzestup humanistické aktivity. (Humanista je zde definován jako učenec jazyka a literatury starověku, včetně biblického výzkumu.) Po konstruktivním díle sv. říše rozumu a říše víry, umístili víru pevně mimo dosah rozumu.

Rabelais se narodil v provincii Touraine, kde jeho otec, Antoine, učil právo. Na přání svého otce se stal knězem, a právě v klášteře se zřejmě setkal s myšlenkami scholastiky a humanismu. Jeho překlady Hérodota se staly nežádoucími jak pro jeho představené v klášteře, tak také pro pařížskou Sorbonnu. V roce 1526 z řádu vystupuje.

V letech 1528-1530 žije v Paříži, kde také zplodí dvě nemanželské děti. V tomto období také začíná studovat medicínu. 1530 vystupuje z kněžského stavu, protože není schopen rozhodnout se, na kterou z nesvářených stran se má přidat – ke katolíkům nebo k protestantům. Na lékařské fakultě vydává Hippokratovy a Galánovy spisy, které byly tehdy základem studia lékařství. Od roku 1532 působí jako lékař v nemocnici v městě Lyon.

Roku 1535 se stává sekretářem bordeauxského arcibiskupa Jeana du Bellay, díky čemuž mohl cestovat do Říma. Znovu vstoupil do benediktinského řádu, takže mohl zastávat kanovnické místo i místo lékaře. Toto místo pro něj bylo velmi výhodné, protože byl dobře zaopatřen. Poslední léta svého života tak mohl prožít v klidu.

Katolická církev považovala jeho díla za nemravná a zařadila je na Index zakázaných knih, kde zůstala až do konce 19. století.

 

Dílo

Hrozné a strašlivé skutky i hrdinství slavného Pantagruela, krále Dipsodů a syna obra Gargantuy

Tento román byl napsán roku 1532 a vyšel pod pseudonymem Alcofribas Nasier (což je anagram autorova jména) v Lyonu. Právě v tomto městě autor působil jako lékař v nemocnici. Jedná se o parodii na rytířské romány doby, ve které autor žil.

 

Strašlivý život velkého Gargantuy, otce Pantagruelova

Po velkém úspěchu prvního dílu se Rabelais rozhodl napsat pokračování. Dílo vyšlo opět pod pseudonymem.

 

Gargantua a Pantagruel

Jedná se o pětidílný cyklus románů (prvním dvěma jsme se již věnovali výše). Hlavními postavami jsou obři z královské rodiny a knihy se zabývají jejich životem. Mimo jiné zachycují také Pantagruelovo cestování po Francii i jiných (fiktivních) zemích a ostrovech. Tato parodie na rytířské romány je taktéž satirou na středověkou církev. Autor se vysmívá soudům, školství i klášternímu životu, dále propaguje užívání vlastního rozumu a logiky. Ve svých příbězích také následuje příkladu mnoha středověkých spisovatelů chansons de geste, rozšiřuje jeho materiál přes portrét předchůdců hrdiny. Sbližování se středověkou literaturou není bezdůvodné. První dva svazky odrážejí praxe dobře vyvinuté ve středověké literatuře. Soudě podle lehké a jednoduché povahy Pantagruela, kde nejsou vždy patrné stopy Rabelaisových důležitých témat, je nepravděpodobné, že by spisovatel předpověděl svazky, které by měly následovat, nebo dokonce vážné použití, které by jeho román mohl přinést.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.