František Halas – životopis

literatura

 

Jméno: František Halas

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Steigeros

 

 

 

František Halas (1901-1949)

– Brno, z chudé dělnické rodiny (matka brzy zemřela)

– verš je většínou přerývaný, rytmicky nepravidelný a zvukově výrazný

– hovorovou i obecnou češtinou, využívá biblických přirovnání a metafor.

 

a) do poloviny 30. Let – vlivy prožitek z války a vzpomínky na matčinu smrt – tragický životní pocit, skepse (×Nezval)

Sépie – 1. sbírka

– šetří výrazy, nezvyklý pořádek slov, nedůvěra, smutek – tesknější poeziepoetismus)

–  i knižní výrazy, novotvary ,není plynulý verš, anakolut

– báseň Nechci jaro

 

Tvář (1931) – na milostné motivy – melodičtější verše

 

Staré ženy (1935) – litanická skladba, rozsáhlejší

– kritizoval ji S. K. Neumann – tvrdí soustředí se jen na biologické stárnutí, je depresivní

 

Dokořán – 1936, reakce na období mobilizace

Staří dělníci – básně na odpověď

 

b) 2. pol. 30. let a obd. okupace

– změna – jasnější životní pohled; boj proti zlu

 

Torzo naděje (1938) – téma události před zánikem předvál. Československo

– síla a věrnost lidu = naděje do budoucna (chce dodat odvahu)

– 1. báseň – Praze

 

– Naše paní Božena Němcová (1940) – osud ženy bojovnice – vzor národní hrdosti a síly,  cyklus básní (různorodé)  – ke 120. výročí Boženy Němcové

 

  – bída = 9 hlavý drak; spisovatelka = pohádková bytost  (hrdinka, překonává utrpení) – stíná jeho hlavy

– malebné názvy pro přírodní motivy

– litanie = chvalořeč s opakujícími se a paralelními apostrofami  (opak. oslovení – dojem plynutí) oslavované osoby

 

– Ladění (1942) – více dětských motivů (říkanky, hádanky) autor byl inspirován prvními roky života svého syna, sbírka obsahuje kromě básní pro dospělé i dětská říkadla a říkanky

 

c) po válce

– za války – v odboji, po válce – naděje do budoucna – zklamání

– sbírky – V řadě (1948) – oslava hrdinství bojovníků na barikádách

– A co – vydána posmrtně, představa budoucího života, deziluze

 

– Já se tam vrátím – – 1947, básnická próza lyricky oslavující Vysočinu, oslava rodného kraje – Kunštátu;melodičnost

 

A co? – 1957, nedokončená sbírka vydaná posmrtně

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.