František Hrubín – životopis

literatura

 

Jméno: František Hrubín

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

FRANTIŠEK HRUBÍN (1910 – 1971)

František Hrubín byl českou osobností, spisovatel, básník, scénárista, dramatik a překladatel – především z francouzštiny. Původně se projevoval psaním přírodní a milostné lyriky, později mu přistálo označení básník obav.

 

ŽIVOT

Hrubín se narodil v Praze, kde žil se svou rodinou, otcem Františkem Hrubínem a matkou Annou, rozenou Novotnou. Po vypuknutí druhé světové války otec narukoval, a tak se matka s Františkem a jeho malým bratrem odstěhovali k jejímu otci, Hrubínově dědečkovi, do Lešan. V Lešanech v Posázaví prožil dětství a chodil zde do školy. Toto místo zobrazoval ve svých dílech a stalo se mu celoživotní inspirací.

Studoval na několika gymnáziích v Praze, pokoušel se vystudovat filosofii a pedagogiku na Karlově univerzitě, bohužel neúspěšně. Zaměstnán byl v Městské knihovně v Praze a později na ministerstvu informací. Od roku 1946 se stal spisovatelem z povolání.

Vzal si za ženu Jarmilu Holou, se kterou měl dvě děti, dceru Jitku (budoucí překladatelka) a syna Víta (filmový a televizní režisér). Narození jeho dětí bylo pro něj podnětem k tvorbě veršů a próz pro děti. Měl podíl na založení dětského časopisu Mateřídouška, který redigoval. Jinak tvořil milostnou a přírodní lyriku, prózu i drama.

Na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů se spolu s Jaroslavem Seifertem pokusil odvážně kritizovat spojení literatury a politiky. Zastal se perzekvovaných i zavřených básníků, konkrétně Jiřího Koláře. Odmítl odsuzující názory Ladislava Štolla na poezii Františka Halase. Zde byl také zvolen do Ústředního výboru Svazu. Jeho vystoupení vedlo nejprve k zákazu literární činnosti, krátce na to mu však bylo povoleno překládat a psát literaturu pro děti. Celá jeho tvorba procházela obdobími zákazů a povolení.

Od roku 1945 žil v Praze i v Lešanech, často pobýval v Chlumu u Třeboně, kde později vlastnil dům. Je pochován na pražském Vyšehradském hřbitově.

 

DÍLO

Vyznačuje se snahou o harmonizaci protikladů: život – smrt, láska – zmar atd. Je výrazově jasné, melodické a metaforické. Byl kritizován za pesimismus v díle, po té se na čas odmlčel a psal jen hravou tvorbu pro děti. Vytvořil novou kapitolu české dětské literatury.

 

POEZIE

 • ZPÍVÁNO Z DÁLKY – básnická sbírka, písňová melodická poezie, podobná Seifertovi
 • KRÁSNÁ PO CHUDOBĚ – poezie, kde se výrazně projevuje harmonizace protikladů, touha po harmonii a příklon k pozitivním hodnotám
 • ZEMĚ SUDIČKA – poezie, přiklání se k tradičním poetickým hodnotám, psáno v období okupace, tvrdí, že země je jedinou jistotou
 • HIROŠIMA – lyrickoepická skladba, volný verš, pojednává o osudech různých lidí (milenců, nemocných) před výbuchem, kritika toto dílo nepřijala
 • ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU – poema (= básnická povídka), křídlovka zde představuje trumpetu, která je symbolem života (hraje na svatbách) i smrti (hraje na pohřbech), vzpomínka na své milostné prožitky v mládí, zfilmováno

 

PRÓZA

 • U STOLU
 • ZLATÁ TENETA

 

DRAMA

 • SRPNOVÁ NEDĚLE – drama
 • KRÁSKA A ZVÍŘE – hra

 

PRO DĚTI

 • ŘÍKEJTE SI SE MNOU – moderní poezie, využívá lidové slovesnosti (říkadla a pohádky)
 • BĚŽÍ, OVCE BĚŽÍ – hádanky
 • ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK

 

ZAJÍMAVOSTI

 • ocenění národní umělec
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.