František Langer – životopis

literatura

 

Jméno: František Langer

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Tento spisovatel a dramatik získal za svého života hned několik významných ocenění. V roce 1947 to byl titul národní umělec a v roce 1995 (in memoriam) Řád Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy. V roce 2004 získal také Čestné občanství Prahy 2. Působil taktéž jako legionář a vojenský lékař (získal hodnost Brigádního generála).

 

Život

František Langer se narodil 3. března 1888 v obci Královské Vinohrady a zemřel 2. srpna 1965 v Praze. Dnes je pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze. Jeho otec byl drobný obchodník, který měl celkem tři syny, z nichž František byl nejstarší. Ačkoli byli židé, nábožensky se příliš neangažovali.

Po studiu na gymnáziu v Londýnské ulici v Praze navázal studiem na lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Na studiích se seznámil s Jaroslavem Haškem, se kterým napsali hru Pogrom na křesťany v Jeruzalémě. Publikoval také v různých časopisech a novinách. Studia ukončil v roce 1914 doktorátem.

V první světové válce působil jako vojenský lékař u huculského domobraneckého pluku. V rámci své služby padl do ruského zajetí a stal se lékařem v zajatecké nemocnici. Poté vstoupil do československých legií, kde se stal šéflékařem 1. střeleckého pluku. V Rusku se také oženil – roku 1918 si vzal Mariu Mojsevovou. Do Prahy se vrátil v roce 1920.

V Praze vstoupil do Československé armády a působil jako vojenský lékař. Vzhledem ke svým literárním ambicím se ale rozhodl koncem dvacátých let z armády odejít.

V roce 1930 začal působit jako dramaturg činohry v Divadle na Vinohradech, a to až do roku 1935.

Po uzavření Mnichovské dohody byl ale povolán zpět do armády. Působil v nemocnici na Hradčanech. V březnu 1939, kdy začala německá okupace Československa, se snažil zničit veškeré důležité dokumenty a ukrýt zásoby před Němci. Poté předal nemocnici německému velení. V té době už začal přemýšlet o emigraci.

Emigroval do Francie, kde se stal součástí československé armády. Po porážce Francie se přesídlil do Anglie, stále ve vojenských službách. Do Prahy se vrátil v květnu 1945 po osvobození. Od tohoto roku už publikoval jen velmi málo.

Zemřel 2. srpna 1965.

 

Dílo

Periferie

Tato divadelní hra vzniká v době, kdy je autor členem Československé armády v Praze (v roce 1925). Uvedena byla v Josefstädter Theater ve Vídni, režíroval ji Max Reinhardt.

Svatý Václav 

V roce 1912 vydává autor své první drama. Tato tragédie je psaná veršem a pojednává o smrti svatého Václava.

Ráno

Toto dílo je z roku 1917.

Vítězové

Toto dramatické dílo pochází z celkem tří částí: v roce 1920 je to Vzdání se 28. pluku, v tomtéž roce pak ještě Zborov a z roku 1923 je poslední část Na Sibiřské magistrále.

Dvaasedmdesátka

Dílo z roku 1937.

Jízdní hlídka

Toto dílo vzniklo v roce 1935 a bylo v roce 1936 i zfilmováno. Autor v něm oslavuje hrdinství československých legionářů.

Bronzová rapsodie

Toto dílo je posledním autorovým dramatem – napsal jej v roce 1958. Tématem je to, jakou roli mají umělecké a politické elity ve společnosti.

Velbloud uchem jehly

Komedie z roku 1923.

Grandhotel Nevada

Dílo z roku 1927.

Obrácení Ferdyše Pištory

Kniha z roku 1929.

Jiskra v popelu

Kniha vznikala již v roce 1938, ale dokončena byla až roku 1945.

Andělé mezi námi

V tomto dramatu se autor zabývá kontroverzním tématem eutanázie. Druhým tématem jsou andělé, kteří sestupují na Zem, aby lidstvo naučilo zodpovědnosti nad sebou samými.

BBC Londýn

Za války pracoval autor v BBC. Své pořady vysílal do okupovaného Československa. Čtyři z nich uvedl do této knihy: pohádka pro děti k Vánocům roku 1940 (O meči svatého Václava), Patnáctý březen, T. G. Masaryk a Praha.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.