Gustav Meyrink – životopis

literatura

 

Jméno: Gustav Meyrink

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Mezi významná díla tohoto spisovatele patří Golem či Anděl západního okna. Jedná se o německy píšícího autora, který se nechal ovlivnit atmosférou staré Prahy (zejména pražského ghetta, ve kterém se odehrává právě Golem). Přeložil některá díla do němčiny, včetně knih Charlese Dickense nebo Rudyarda Kiplinga.

 

Život

Gustav Meyrink je vlastním jménem Gustav Meyer. Narodil se 19. ledna 1868 ve Vídni a zemřel 4. prosince 1932. Dožil se tak 64 let a dnes je pohřben v německém Starnbergu. Jeho otcem byl würtemberský ministr Friedrich Karl Gottloba von Varnbüler a matka bavorská herečka Marie Wilhemine Adelheid Meyerová. Tito dva se seznámili v Královském dvorním divadle ve Stuttgartu, ale nikdy nevzali a tak malý Gustav vyrůstal jako nemanželský syn. Protože dítě nebylo chtěné a herečka chtěla těhotenství utajit, musela opustit město. Její poslední divadelní sezónou tak bylo období let 1866/67.

Ve Vídni v hotelu U Modrého kozla (Mariahilfestrasse 81) porodila syna. Finančně i morálně ji zde pravděpodobně podporovala její starší sestra Louise Dunstmann-Meyerová, která patřila mezi oceňované operní pěvkyně.

Gustav Meyrink žil od roku 1884 v Praze. Po svém otci získal peníze, takže si mohl otevřít bankovní dům. Praha byla místem, kde se mohl setkávat s celou řadou pražských a německých umělců.

Jako spoluzakladatel a člen U Modré hvězdy (což je lóže vzniklá roku 1891), se mohl setkávat s umělci, jako jsou Karel Weinfurter, Julius Zeyer a Emanuel z Lešehradu, kteří se stali taktéž členy této lóže.

V roce 1904 byl obviněn z bankovního podvodu. Toto obvinění se nezakládalo na právě, bylo ale vyjádřením nenávisti měšťáků vůči tomuto umělci. Gustav Meyrink se tak stal také obětí policejní šikany. V tomto roce vydává povídky, které jsou plné ironie. Události tohoto roku zapůsobili na tohoto spisovatele tak, že musel opustit město. Začal cestovat – navštívil Vídeň, Mnichov, Montreux a usadil se ve Starnbergu v Německu, kde také zemřel.

 

Dílo

Začátek tvorby tohoto autora je spojován s prozaickými díly, které zesměšňovaly vilémovské Německo. Jeho další díla jsou inspirovaná okultními jevy, mystikou a východní filozofií. V letech 1912 až 1914 vydal společně s Rodou Rodou čtyři divadelní dramata, avšak ta nebyla příliš úspěšná.

Golem

Jedná se o fantaskní dílo, které se odehrává na pozadí starého pražského ghetta před asanací a po ní. Kniha vyšla poprvé roku 1915 a stala se nejznámějším románem tohoto autora. Děj se odehrává roku 1890 v Praze. Kniha zachycuje období, kdy je v rámci asanace rozbořeno židovské město, na jehož místě mají vzniknout novostavby. Autor se tak zabývá jednak současným dějem v této části města, tak také jeho mystickou minulostí, která zahrnuje zejména rudolfinské období. Román je doplněn grafikami Hugo Steinera. Kniha měla nejprve vzniknout pod názvem Kámen hlubin. Avšak Meyrink se rozhodl společně s nakladatelem změnit název.

Zelená tvář

V této knize je zobrazen autorův zájem o okultní jevy. Věří, že mezi námi jsou lidé, kteří se mohou setkat s mrtvými. Hlavní hrdina je jedním z nich – Žid mu předá svůj odkaz se slibem, že se může setkat se svou ztracenou láskou, ale musí se oprostit od svého nitra a veškerého egoismu. Má se stát věčným člověkem.

Anděl západního okna

Hlavním hrdinou je John Müler, který komunikuje se záhrobím a dělá si o tom zápisky. Snaží se zjistit, jak je to se smyslem života, kterým je podle autora život věčný. K ruce se mu dostaly i zápisky jeho předků a historie se neustále opakuje. Pomocníci ze záhrobí mu pomohou najít správný směr.