Heinrich Heine – životopis

literatura

 

 Jméno: Heinrich Heine

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Německý autor je nejznámější svými lyrickými básněmi, z nichž řada patří k nejlepším v německé literatuře. Jeho eseje o německém literárním, politickém a filozofickém myšlení obsahují pozoruhodné a často prorocké postřehy.

 

Život

Heinrich Heine se narodil pod jménem Harry Heine 13. prosince 1797 v Düsseldorfu a zemřel 17. února 1856 v Paříži na otravu olovem. Syn anglických židovských rodičů střední třídy byl pojmenován po anglickém příteli rodiny. Jeho rané vzdělání zahrnovalo studium jak v hebrejských a jezuitských školách, tak také na přání matky bankovnictví a obchod v Hamburku. Zasněný mladík se však ukázal jako nevhodný pro život v obchodu, a to i za podpory svého bohatého strýce Šalamouna v Hamburku. Hlavní odkaz Heineových hamburských let byla jeho neopětovaná láska k jeho sestřenici Amalii (a později k její mladší sestře Therese); jeho dvojí zklamání bylo tématem mnoha jeho raných textů.

S finanční podporou svého strýce začal studovat univerzitu v Bonnu v roce 1819. Zde A. W. von Schlegel, profesor literatury a spoluzakladatel německého romantismu, povzbudil jeho literární ambice. Setkal se zde ale také s politickým konzervatismem a antisemitismem. V roce 1820 začal studovat na univerzitě Göttingen. Podmínky byly ještě méně přitažlivé; jeho nevyhnutelná opozice k nim brzy vedla k jeho pozastavení a začal studovat v Berlíně. Navštěvoval přednášky G. W. F. Hegera a literární sponzoři mu pomohli publikovat v roce 1822 básně. Poté se vrátil do Göttingenu, kde na svém křesťanském křtu získal jméno Heinrich. V roce 1825 přijal také právnický titul.

Jeho pokus o politickou žurnalistiku v Mnichově za pár měsíců selhal; pokoušel se vyhnout se cenzuře. Následně se rozplynuly jeho vyhlídky na univerzitní profesuru, a tak, když v roce 1831 mohl emigrovat do Paříže, možnosti využil. To ukončilo „romantické“ období tohoto autora.

V roce 1841 se oženil s prostou francouzskou dívkou „Mathilde“ – vlastním jménem Crescencia Eugenie Mirat.

Heine umřel 17. února 1856, a byl pohřben, v souladu se svým přáním, na hřbitově Montmartre v Paříži.

 

Dílo

Je představitelem německého romantického hnutí a éry sociálně a politicky uvědomělého literárního hnutí Mladé Německo. Jeho dílo odráží vliv obou škol, ale zakořeněný satirický smysl a ostrý vtip zabraňují jeho úplnému zapadání do každé z nich. Doufal, že sekularizuje romantismus v „novém (pohanském) helénismu“, ale jeho liberální politická filozofie odmítla současné reakční režimy Německa i revoluční „pravidlo davu“. Jeho vlastní exil z Německa po roce 1831 demonstruje svou nezávislost a izolaci v celoživotním hledání osobní a národní identity.

 

Obrazy z cest

Cesta pěšky přes hory Harz a dovolená na pobřeží Severního moře inspirovala první svazek autora, který byl vydán v roce 1826. Svoboda formy, která kombinovala prózu a poezii a byla poznamenána mnoha fantazijními a filosofickými odbočkami, se ukázala být sympatická a populární u veřejnosti. Heine produkoval tři další svazky v tomto duchu, které odrážely jeho reakce na následné cesty a zážitky v Německu, Anglii (1827), a Itálii (1828).

Lyrické intermezzo (1823)

Návrat (1826)

Tyto básnické sbírky ukazují lepší ovládání textové podoby a často promítají jednoduchost a přímost lidové písně a lidové balady. Dominantním tématem zůstává jeho nešťastná láska k Amalii a pak v té druhé práci k Therese.

Kniha písní

V 1827 autor shromáždil a publikoval své nejlepší texty. Tato sbírka si užila nesmírné popularity. Žádná předchozí práce tak jasně neodhalila jeho lyrický rozsah a všestrannost, vtip a jedinečnou směs sentimentu a satiry. Kvalita zpěvnosti jeho veršů apelovala na množství skladatelů 19. století, včetně Johannese Brahmse, Franze Schuberta, a Roberta Schumanna; mnoho básní bylo zhudebněno a zůstalo jádrem koncertního stádia.

Časové básně (1832-1844)

Romanzero (1851)

Poslední básně (1853)

Tato díla často odrážejí básníkův pesimismus a rozčarování ze svědectví o rostoucím přílivu materialismu 19. století. V tomto období také odstupuje od pohanství obhajovaného v jeho dřívější práci.