Hrátky s čertem – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Hrátky s čertem

Autor: Jan Drda

Přidal(a): Kat

 

Literální druh: Drama

Žánr: Pohádková  komedie

 

Jan Drda:

Dramatik, prozaik, fejetonista, filmový scénárista a autor knih pro děti a mládež.

Narodil se 4. 4. 1915 v Příbrami a zemřel v Dobříši 28. 11. 1970. Nedostudoval slovanskou a klasickou filosofii na Karlově univerzitě. Pracoval v lidových novinách, později  byl šéfredaktorem. Po roce 1948 zastával politickou funkci. Významný byl i ve spolupráci s českým filmem

Patřil do 1. Vlny poválečné prózy = faktografičnost, reportážní prvky – očité svědectví

Spolu s Juliusem Fusčíkem ( Reportáž psaná na oprátce), s Jiřím Weilem ( Život s hvězdou) ….

 

Díla:

Romány = Městečko na dlani, Živá voda …

Povídky = Němá barikáda

Dramata: Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert

Pohádky: České pohádky

 

Děj:

Vysloužilý voják Martin Kabát se setkává s poustevníkem Štolastykem, s loupežníkem, s princeznou Dišperandou a s Káčou. Čert Lucifer chce obě dívky a poustevníkovu duši. Dišperanda s Káčou  se mu upisuje vlastní krví, za ženichy. Martin se rozhodne je zachránit, proto se vydá do Čertova mlýna pro úpisy, které vyhraje v kartách. Bohužel ho, ale přelstí Solferen, čert vyšší hodnosti. Kabát se s Káčou vydává do pekla. Kde on získá úpisy. Na svět jim pomůže anděl Theofil. Marin přesvědčí loupežníka a poustevníka k poctivé práci. Zůstane mu Káča.

 

Postavy:  

Martin Kabát:  Nebojácný, prostý člověk, ochoten udělat cokoli proto, aby se začal bát. Má dobré srdce.

Káča: Služebná princezny, chce se vdát. Když získá muže, není se ho ochotná za nic vzdát.

Lucius: Je mladý, ctižádostivý čert první kategorie. Chodí oblečen v mysliveckém.

 

Doba vzniku:

Po atentátu na Hendricha v roce 1942.

2. světová válka

Doba strachu, napětí, smutku a boje za svobodu

 

Hlavní myšlenka: Dobro vždy zvítězí.

Skrytý podtext:  Boj českého lidu s cizími, pekelnými mocnostmi.

Jak bylo dílo přijato:  Kladně, poválečný úspěch, lidé v něm viděli boj s nacisty.

S filmování: v roce 1956

 

Jazykové prvky:

Jinotaj, alegorie

Humor

Lidová poezie, čerpal t námětů Boženy Němcové …

Napsat komentář