Jan Drda – životopis

 

 Jméno: Jan Drda

 Přidal(a): Caterine

 

JAN DRDA (1915 – 1970)

Jan Drda byl český spisovatel, novinář a politik. Psal také filmové scénáře a moderní pohádky.

 

ŽIVOT

Drda se narodil v Příbrami do rodiny dělníka. V šesti letech mu umřela matka, při porodu jeho sestry. Jeho otec po té propadl alkoholu a od dětí odešel, vychovával je dědeček. Původní záměr byl, že se malý Drda vyučí Klempířem, jeho babička ovšem prosadila gymnázium, a tak odmaturoval na klasickém gymnáziu v Příbrami a později začal studovat filologii na pražské Karlově univerzitě. Redigoval univerzitní časopis Rozbor.

Studia nedokončil, zato už od mládí psal povídky i hry pro ochotnické divadlo
a přispíval do novin a časopisů. Svůj první román vydal v 25 letech. Stal se redaktorem Lidových novin, do kterých přispíval fejetony, črtami a reportážemi. Následoval přechod do Svobodných novin, později do deníku Práce, a opět návrat do Lidových novin, tentokrát už jako šéfredaktor.

Vedl také aktivní politický život. Vstoupil do Komunistické strany Československa
a zastával důležité politické i kulturní funkce. Ve volbách byl zvolen do Národního shromáždění za KSČ ve volebním krají Praha. Mandát obhájil a dál zasedal v parlamentu. Posílel se na vylučování nekomunistických autorů ze svazu spisovatelů, u mnohých má podíl na jejich odsouzení a věznění. To vše probíhalo za spolupráce s jeho kolegou Václavem Řezáčem. Společně hrubě postupovali i proti katolicky orientovaným autorům. Jejich dvojice byla častována posměšnou přezdívkou ,,Drzáč“.

Ke konci života založil týdeník Svět práce, ve kterém obstarával roli šéfredaktora. Postavil se ale proti Invazi vojsk Varšavské smlouvy a okupaci Československa, za to byl z místa ihned vyhozen. Významný je jeho článek s názvem ,,Nezkřivte jim ani vlas, nedejte jim ani kapku vody“, který vyšel s příchodem sovětských vojáků. Řada lidí toto doporučení následovala.

Zemřel při autonehodě, v Dobříši a je pochován na místním hřbitově.

 

DÍLO

Největší nadání projevil ve střední a drobné epice, dramatice a žurnalistice. Měl výborný smysl pro detail, pozorovací talent, sociální cítění a byl jazykově originální. Spolupracoval také s filmem jako autor námětů a scénářů.

MĚSTEČKO NA DLANI – prozaický debut, jeden z vrcholů jeho tvorby, obraz městečka Rukapáň, předlohou mu bylo jeho rodné město, laskavým stylem píše o lidech různých povah, vytváří obraz života na hornickém maloměstě před 1. světovou válkou

ŽIVÁ VODA – psychologický román, hlavní hrdina je umělecky založený chlapec z venkova, období poválečných let

PUTOVÁNÍ PETRA SEDMILHÁŘE – román, popisuje příběh nemanželského chlapce, ze kterého se stal sirotek a tulák, hledá svého neznámého otce a vymýšlí si o něm fantastické příběhy

POSVÍCENÍ V TRAPTÁRII – tři pohádky, jeho poslední dílo, formou navazuje na Hrátky s čertem – užívá motiv neschopného starého krále a jeho lepšího mladého nástupce

HRÁTKY S ČERTEM – dramatická tvorba, jinotajná báchorka, komedie o 10 obrazech, byla zfilmována a zpracována jako opera i loutková hra, poselství aktivního boje proti zlu, končí vítězstvím nad pekelnými silami

DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT – dramatická tvorba, komedie o osmi obrazech, čert, který se polepšil, pomůže odhalit ďábla převlečeného za faráře

FILMOVÉ SCÉNÁŘE

  • NĚMÁ BARIKÁDA, DAŘBUJÁN A PANDRHOLA, VYŠŠÍ PRINCIP

FEJETONY, ČRTY A REPORTÁŽE

  • SVĚT VIDĚNÝ ZPOMALOUČKA, HORKÁ PŮDA, LISTY Z NORIMBERKA

 

ZAJÍMAVOSTI

  • dvojnásobný laureát Státní ceny
  • titul Zasloužilý umělec
  • předseda Svazu československých spisovatelů
  • jeho pohřbu se zúčastnilo 2000 lidí