Ivan Blatný – životopis

literatura

 

 Jméno: Ivan Blatný

Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Český básník, který je známý především jako člen básnického uskupení Skupina 42. Většinu svého života prožil v exilu ve Velké Británii, odkud se v roce 1948 nevrátil ze studijního pobytu. Jeho život byl velmi poznamenán psychickou chorobou.

 

Život

Ivan Blatný se narodil 21. prosince 1919 v Brně, jeho otcem byl spisovatel Lev Blatný. Když mu byl jedenáct let, jeho otec zemřel a o tři roky později zemřela i jeho matka. V necelých čtrnácti letech tak zůstal zcela sám. Již od mládí psal básně a účastnil se různých studentských literárních soutěží. Po vystudování gymnázia začal studovat český a německý jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Vzhledem k historickým událostem, které vedly k uzavření vysokých škol v roce 1939, ale studia nedokončil. Během války vydal svou první básnickou sbírku a zároveň pracoval v obchodě s optikou, který zdědil po svém strýci.

Po skončení druhé světové války vstoupil do KSČ, která ho o tři roky poslala jako jednoho ze tří členů delegace Syndikátu československých spisovatelů do Londýna na studijní pobyt. On se ale rozhodl, že v Londýně zůstane a do Československa se už nevrátí. Zároveň v rozhlasovém vysílání BBC veřejně promluvil o potlačování svobody a kultury v tehdejším Československu. To samozřejmě vedlo k tomu, že se následně v Československu stal zakázaným básníkem a byl prohlášen za zrádce.

Svůj pobyt v exilu ale Ivan Blatný snášel velmi těžce, život tu pro něj byl obtížný a navíc se u něj začala zhoršovat jeho psychická choroba. Trpěl pocity, že ho neustále nikde sleduje, a obával se, že ho KGB chce unést zpět. Z tohoto důvodu byl již v roce 1954 umístěn do psychiatrické léčebny, kde mu byla diagnostikována schizofrenie.

Během svého života v léčebně nepřestával psát poezii, kterou se jedna ze zdravotních sester rozhodla poslat do exilového nakladatelství 68 Publishers v kanadském Torontu a jeho majitelé, spisovatelé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, se rozhodli tyto verše vydat. Ivan Blatný zemřel 5. srpna 1990 v anglickém Colchesteru, ale v roce 1991 byl jeho popel převezen zpět do Československa, a  on je tak pohřben ve svém rodném Brně.

 

Dílo

Paní Jitřenka

Básnická prvotina, která vyšla v roce 1940. Sbírka obsahuje melancholicky laděné básně, kterými se Ivan Blatný snažil vyjádřit nejen své pocity, ale také pocity celé své generace, která dospívala v době druhé světové války.

Melancholické procházky

Druhá básnická sbírka Ivana Blatného z roku 1941, která zvítězila v celonárodní soutěži. Ve sbírce se básník snažil zachytit svou lásku k rodnému Brnu. Inspirací mu byly podobné laděné verše Jaroslava Seiferta o Praze.

Tento večer

Sbírka z roku 1945, ve které je asi nejvíce patrný vliv Skupiny 42. Tématem sbírky je především město Brno a jeho atmosféra.

Hledání přítomného času

Poslední sbírka, která vyšla před ochodem do exilu, konkrétně v roce 1947. Sbírka je jakýmsi osobním vyrovnáním se s koncem války a osvobozením, ale na rozdíl od dalších tehdejších autorů, kteří napsali podobné sbírky, nepůsobí básně Ivana Blatného pateticky a lacině. Název sbírky je obměnou slavného románu Marcela Prousta Hledání ztraceného času.

Jedna, dva tři čtyři, pět

Sbírka říkadel a krátkých básniček pro malé děti z roku 1947. Básnicky jsou inspirované především každodenním životem, přírodou a obyčejnými věcmi.

Stará bydliště

Sbírka, která vyšla díky jedné zdravotní sestře z psychiatrické léčebny v exilovém nakladatelství 68 Publishers v roce 1979. Obsahuje básně, které vznikly po Blatného emigraci do Velké Británie.

Pomocná škola Bixley

Další básně z tvorby Ivana Blatného, sbírka vyšla nejprve v roce 1982 v samizdatu, o pět let později s úpravami v exilovém nakladatelství v Torontu.

Tento večer

Posmrtně vydaný výbor z celoživotního díla Ivana Blatného, který obsahuje jak básně z doby před emigrací, tak básně psané v exilu. Kniha, která vyšla v roce 1992, je doplněna i mnoha fotografiemi, které jsou dokumentem Blatného života i doby.

Čtyři knihy

Čtyři nejvýznamnější básnické sbírky Ivana Blatného z let 1940 až 1947, tedy Paní Jitřenka, Melancholické procházky, Tento večer a Hledání přítomného času, které vyšly jako připomínka stého výročí narození Ivana Blatného.