Skupina 42

 

Jméno: Skupina 42

Přidal(a): David Hampl

 

Česká umělecká skupina založená v roce 1942, odtud také její název, jejíž činnost byla ukončena v roce 1948. Umělci, kteří patří do této skupiny, jsou ovlivněni různými moderními uměleckými směry, především civilismem, kubismem, futurismem a existencialismem. Hlavními představiteli této skupiny v literatuře byli Jiří Kolář, Josef Kainar a Ivan Blatný.

 

Základní program Skupiny 42

Básníci patřící do Skupiny 42 se ve své poezii zaměřují na město a městský způsob života, především na městskou periférii, továrny a na každodenní život obyčejných pracujících lidí. Poezie působí opravdově, bezprostředně, je jakousi snahou o svědectví, záznamem různých situací. Její představitelé chtějí začlenit civilizaci a techniku do moderního umění.

 

Josef Kainar (1917 – 1971)

Básník Skupiny 42 i pocitů generace šedesátých let. Kromě básnické tvorby se věnoval také překladům, novinářské činnosti, výtvarnému umění a hudbě. Významným znakem jeho poezie je příběhovost, jde o srozumitelný text, který připomíná lidovou poezii, není to vypravování, ale líčení, které má vyjádřit atmosféru, pocit a vyvolat ve čtenáři určitý dojem. Hlavním tématem jeho poezie je člověk a jeho problémy. Jeho nejvýznamnější básnickou sbírkou, ovlivněnou Skupinou 42, byla sbírka Nové mýty z roku 1946. Hlavními rysy této sbírky jsou ironie, sarkasmus, hovorový jazyk až vulgarismy. Ve sbírce se objevují také pocity odcizení a osamění. Nejznámější báseň Stříhali dohola malého chlapečka je metaforou na přechod mezi dětstvím a dospělostí a byla zhudebněna Vladimírem Mišíkem.

 

Jiří Kolář (1914 – 2002)

Dalším představitelem Skupiny 42 byl básník a výtvarník Jiří Kolář. V padesátých letech byl kvůli své sbírce Prométheova játra uvězněn a s výjimkou šedesátých let u nás nesměly jeho knihy oficiálně vycházet. V roce 1978 emigroval a od roku 1980 žil v Paříži, kde se věnoval především výtvarnému umění, konkrétně kolážím. Jeho poezie často připomíná prózu, pracuje metodou asociace a často využívá koncepci deníkových záznamů. Jeho tvorba je zaměřena na obyčejného člověka s jeho pocity a starostmi, velkou roli hraje i tvar básní, k nim autor sám vytvářel osobité koláže. Sbírka Prométheova játra je svědectvím o obyčejném životě v totalitní době, ve které se snažil zachytit přetvářku ve společnosti, postavení umělce v soudobém světě i znechucení socialistickým pseudouměním. Sbírka obsahuje drobné příběhy, verše, záznamy snů, poznámky z četby, úvahy nad politikou, deníkové záznamy, citace frází z tisku i myšlenky dalších spisovatelů. Objevuje se v ní obecná čeština, argot i originální básnické obrazy.

 

Ivan Blatný (1919 – 1990)

Český básník, který většinu svého života prožil v exilu ve Velké Británii, odkud se v roce 1948 nevrátil ze studijního pobytu. Jeho život byl velmi poznamenán psychickou chorobou. Poetika Skupiny 42 je asi nejvíce patrná ve sbírce s názvem Tento večer, jejímž tématem je především město Brno a jeho atmosféra.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.