Jablko z klína – rozbor uměleckého textu (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Jablko z klína

Autor: Jaroslav Seifert

Přidal(a): Petr-kucera

 

 

Úryvek uměleckého textu

GHIJKLMN

Snad sedí na terase,   (anafora)   A

kde právě obědvá se,   A

uprostřed hovoru   B

je slyšet cinkot příboru.   (epiteton)   B

Snad sedí před zrcadlem   C

s vráskou na čele zvadlém   (inverzní slovosled)   C

je unavená, netečná   (epiteton)   D

a má slova jsou zbytečná.   (inverzní slovosled)   D

Mít v srdci trochu shody   (metafora)   E

a chodit podél vody,   E

utišit krev svou horoucí   (metafora) F

být sám jak jsou ti pavouci.   (metafora)   F

Vždyť v jejich lehké síti   G

je možno snít i mířiti,   G

byť si i vítr jimi hrál   H

v zákoutí starých katedrál.   H

 

Rozbor uměleckého textu: GHIJKLMN

  • Báseň se nachází na 4. straně básnické sbírky

 

Tematický plán

Námět:

  • Dívka, cit k ní, pocit odmítnutí, marnosti

Motiv (symboly, znaky):  

  • horoucí krev – láska, cit; zvadlé čelo – smutek, stáří;

Tragično, komično:

  • Dost neurčité, ale spíše Tragično

Postoj autora k textu:

  • Opět se si myslím, že se jedná o autorovu osobní zkušenost, loučení s ženou, případně nešťastnou lásku. V poslední částí básně je pak zmíněno loučení, umírání a smrt.

 

Kompoziční plán – GHIJKLMN

  • Jedná se o lyrickou báseň, která odráží autorovy pocity. Verše na sebe navazují (AA,BB,CC,DD…). Báseň je tvořena pouze jednou slokou, která má 16 řádků. V posledním dvouverší je použita metafora.

 

Jazykový plán

  • Básně jsou psány spisovným jazykem, s knižními, nebo archaickými výrazy, které se objevuje jen zřídka.

 

Použité básnické prostředky

  • anafora, epiteton, inverzní slovosled, metafora
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.