Jáma a Kyvadlo – rozbor díla k maturitě (5)

 

  Kniha: Jáma a Kyvadlo

  Autor: Edgar Allan Poe

  Přidal(a): RSM

 

  1. Informace o autorovi

Edgar Allan Poe se narodil 19.ledna 1809 v Bostonu a zemřel 7. října 1849 v Baltimoru.

Jako tříletý osiřel a byl umístěn do sirotčince v Richmondu. Odtud jej adoptovala rodina zámožného obchodníka s tabákem Allanů. Odtud jeho prostřední jméno. Rodina nějaký čas bydlela v Liverpoolu. A tajemná Anglie počátku devatenáctého století zanechala na jeho tvorbě  výraznou a nesmazatelnou stopu. Dodala jeho dílům fantaskní a poeovskou hrůzostrašnost. Poe studoval literaturu na University of Virginia, kde začal mít potíže s alkoholem a drogami.V roce 1835 se stal šefredaktorem richmondského Southern Literari Messenger. V roce 1836 se oženil se svou třináctiletou sestřenicí Virginiií Cllem. Drogy a alkohol způsobovaly Poeovi stále silnější deprese. Ostatně Poeova smrt byla hodna děl, kterým se věnoval. Kdyř byl nalezen 3.10.1849 na baltimorském chodníku v komatu, byl zřejmě pod vlivem alkoholu a drog.

 

Literární směr jeho díla je Romantismus první poloviny 19.století. Dalšími díly autora, jsou například: Havran ( básnická skladba s tématem smrti mladé dívky ) a Vraždy v ulici Morgue

( detektivní povídka s postavou amatérského detektiva a jeho méně chápavého společníka)

 

Současníky Edgara Allana Poa v české literatuře byli kupříkladu : Karel Jaromír Erben,

Karel Hynek Mácha, Josef kajeetán Tyl. Z litertury světové můžeme jmenovat např. Alexandra Sergejeviče Puškina, Victora Huga nebo slavné německé pohádkáře, kterými byli bratři Jacob a Wilhelm Grimmové.

 

Byl to americký romantický básník, prozaik, literární teoretik a esejista. Byl autorem zpravidla fantastických a mystických příběhů a zakladatelem detektivního žánru.Ve svých dílech skvěle navodil atmosféru hrůzy a tajemna osobitou obrazností a symboličností. Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh vypráví. Další díla, lze považovat za ranou science fiction a počátky hororové žánru. Z jeho pera pochází i několik humoristických příběhů. Svou stopu zanechal ve světové literatuře kupříkladu v dílech Julia Verna ( tam zejména svou až vědeckou přesností popisu ), Fjodora Dostojevského a Arthura Conana Doyla. V moderní literatuře, zasáhl i do široce populárního díla Joanne Kathleen Rowlingové.

 

  1. Informace o knize

rok, kdy byla poprvé vydána

První vydání originálu knihy povídek se uskutečnílo roku 1841

 

A) Literární druh : Proza

Žánr : Hororové, fantaskní a mystické povídky

 

B) Téma knihy : Mohu stručně popsat povídku z titulu knihy Jáma a kyvadlo. Je to studie efektního teroru. Začíná úvodní pasáží o vypravěčově smrtelné úzkosti, kdy po rozsudku smrti inkvizičním soudem je uvržen do velmi důmyslné zařízení ( kobky ), které ho velmi pomalu dohání k naprostému psychyckému i fyzickému kolapsu a neodvratné smrti. Velmi promyšleně vězně decimuje pomalu se blížící ostří kyvadla, které je zavěšeno nad ním a hrozí mu protnout hruď. Dále jsou zde železné stěny kobky, které se rozpálí do vysoké teploty a začnou se k sobě přibližovat, čímž nutí vězně ustupovat neustále k bezedné smrduté jámy (studni), do které musí zákonitě spadnout.

 

C) Hlavní a vedlejší postavy: Není snadné je vyjmenovat, protoře se jedná o téměř      čtyřicet povídek. Vyskytují se v nich převáně mužští hlavní hrdinové, ale objevují se           i ženy.

 

D) Prostředí je neurčitého zařazení, ale podle některých znaků bych opravdu asi soudil, že se jedná o dobu první pooloviny devatenáctého století.

 

E) Hororově a velmi složitě psychologicky laděné povídky o lidském utrpení a lidských povahách, potažmo o samotném bytí a nebytí člověka jako takového.

 

F) Kompozice díla: Rámcová. Jednotlivé se sebou nesouvisející povídky.

 

G) Členění díla : Celkem třicet tři jednotlivých povídek

 

H) Filmové zpracování díla: Například horor Jáma a kyvadlo z roku 1991, režie Stuart Hráli: Lance Henriksen, Stephen Lee, William J.Norris

 

  1. Celkové vyznění díla a co říká dnešnímu čtenáři  

Téma není možné jednoznačně určit, protože se jedná o velké množství povídek, které jsou sami o sobě velmi různorodé. Týkají se mezilidských vztahů vztahů společnosti, nebo institucí ke svým odpůrcům atd. Nalezneme zde čistě horově laděné příběhy, nebo extremně psychologicky složité a proletené povídky. I v dnešní době, stejně jako v devatenánctém století, kdy kniha vznikla mají lidé touhu se bát a tyto knihy a povídky, které asi pravdivě zobrazují charakter a povahuji společnosti se všemi jejími kladnými a zápornýmí stránkami vyhledávají.

Po pravdě řečeno jsem přečetl cca 75% knihy a skončil jsem s ní. Myslím, že pro vytvoření tohoto referátu je to dostatečné množství. Četba byla velmi náročná a musím přiznat, že mě přestala bavit.

 

  1. Jazyková stránka knihy

Slovní zásoba: Spisovná. Myslím, že odráží dobu vzniku knihy

 

Zvláštnosti text: Můj názor – Velmi složité a namáhavé čtení s dlouhými asi až psychologicky a psychiatricky vedenými rozbory lidské osobnosti. Obsáhlé až místy únavné závěry a analýzy lidských povah a osudů.

 

Větná stavba : Velmi složitá a převážně dlouhá souvětí.

 

  1. Moudré myšlenky z knihy

Z dovětku knihy – Povídkář Poe.

a) Poevův osud poskytoval překrásné mravní ponaučení – hle opilec, narkoman bez mravních zásad, a podívejte se jak skončil.

b) Charles Baudelaire však viděl Poea jen jako aristokrata ducha, kterého ušlapal dav, jako perlu uprostřed výkalů. Přeze všechno patří Poe své době a své společnosti !

 

  1. Slova, kterým jsem nerozuměl

Myslím si, že taková slova, kterým bych neporozuměl se v knize navyskytla.

 

  1. Bibliografické údaje

Edgar Allan Poe

Jáma a kyvadlo a jiné povídky

Vydal Odeon nakladatelství krásné literatury a umění

n.p.jako svou 3582 publikaci

Praha 1978

 

Tisk, knižní výroba, n.p. Závod 3, Český Těšín

Náklad 134 000 výtisků

Cena vaz. 30 Kč

 

  1. Zdroje informací

Vlastní četba knihy, internet – www.wikipedie.cz

 

  1. Závěr

Pro mě velmi namáhavé čtení, proto mám z knížky rozporuplné pocity