Josef Svátek – životopis

literatura

 

 Jméno: Josef Svátek

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Josef Svátek byl český spisovatel, novinář a také kulturní historik. Z jeho děl jsou nejznámější historické romány, zejména pak Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze. Spolu s Aloisem Jiráskem či Zikmundem Wintrem se řadí k nejvýznamnějším českým historickým spisovatelům.

 

Život

Narodil se 24. února 1835 v Praze a zemřel ve věku 62 let taktéž v Praze k datu 9. prosince 1897. Dnes je pohřben na Vyšehradském hřbitově. V Ječné navštěvoval gymnázium a poté navázal studiem na vysoké škole České vysoké učení technické v Praze. V tomto oboru ale nikdy nepracoval, ihned po studiích se začal věnovat žurnalistice a jeho hlavnímu tématu: historii.

Jako redaktor působil v Pražských novinách a v Pražském deníku. Mimo to psal také pro Prager Zeitung. Ve svém volném čase zkoumal archivy, které byly téměř neznámé, a výsledky svého pátrání pak zveřejňoval ve svých dílech.

Ve svých dílech se zabývá historickými tématy, jako jsou mocenské sítě jezuitů v Evropě a v Čechách, ale také stavovským povstáním, revolucí v roce 1848 a dalšími historickými událostmi. S největšími českými historickými spisovateli (Alois Jirásek, Zikmund Winter) je často srovnáván, náleží mu však až druhořadé místo.

6. září roku 1860 se oženil s Antonií Pechawetzovou. Tato dívka pocházela z Prahy a společně s Josefem Svátkem měla osm dětí, které se narodily v rámci jedenácti let – v období 1859-1870. Antonie Svátková zemřela 21.12.1871. Josef Svátek se pak oženil podruhé – jeho ženou se 21.10.1873 stala taktéž Antonie, ale tentokrát rozená Pohlová, která pocházela z Rychnova nad Kněžnou. S tou měl jen jednu dceru, Klementinu, která se narodila 23.11.1877, ale zemřela již o tři dny později.

Zemřel ve věku 62 let, 9. prosince 1897.

 

Dílo

Bitva bělohorská

Jak už název napovídá, tento historický román pojednává o pozadí bitvy na Bílé hoře. Kniha byla vydána roku 1868.

Tajnosti pražské

Děj tohoto historického románu, který vyšel roku 1868 se odehrává o dvacet let dříve – tedy roku 1848.

Čeští křižáci

Historický román Čeští křižáci vyšel roku 1869. Jeho děj se odehrává ve 12. století za občanské války. Kníže Vladislav II. prohrál bitvu u Vysoké hory a musel utéct ze země. Kníže Konrád Znojemský, který zvítězil, se chtěl zmocnit Prahy. Děpold, bratr knížete Vladislava II., se však snaží Pražský hrad před tímto nepřítelem uchránit.

Marie Terezie a Karel VII.

Tento historický román vyšel roku 1870 a odehrává se v 18. století.

Pasovští v Praze

Kniha vyšla roku 1870, její děj se ale odehrává již roku 1611. Vypráví o historické události, kdy pasovské vojsko obsadilo Prahu a Rudolf II. musel přenechat český trůn svému bratrovi Matyáši Habsburskému.

Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze

Jedná se o nejznámější historický román Josefa Svátka. Tento román vznikal v letech 1886-1889. Hlavní postavou je Jan Mydlář, který pocházel z měšťanské rodiny a vystudoval lékařství. Kvůli nešťastné lásce, kdy se snažil zachránit svou milovanou, se stal katovým pomocníkem. Svou milou se mu zachránit nepodařilo, ale u katovského řemesla zůstat již musel (byl považován za nečistého člověka). Musel vykonat například slavnou popravu dvaceti sedmi českých pánů (21. června 1621).

Po smrti Jana Mydláře se řemesla ujal jeho syn Jan Václav, který zmírnil předsudky vůči katům díky své statečnosti. Kati, ačkoli byli vyloučeni ze společnosti, byli bohatí a taktéž velice vzdělaní. Kniha zachycuje významné historické děje, které se odehráli koncem 16. století a v první polovině 17. století.

Anna z Kunštátu

Jedná se o povídku vydanou v roce 1860. Příběh se odehrává za dob vlády Vladislava II.