Josefova žena – rozbor neuměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Josefova žena (E. M. Remarque)

Autor textu: Vltava.rozhlas.cz

Přidal(a): Jiří Josef

 

Výňatek – neumělecký text

Zdroj: Erich Maria Remarque: Josefova žena | Vltava. Český rozhlas Vltava [online]. Copyright © 1997 [cit. 22.04.2022]. Dostupné z: https://vltava.rozhlas.cz/erich-maria-remarque-josefova-zena-5993739

 

Rozbor neuměleckého textu

Téma

 • Neumělecký text informuje o možnosti bezplatného poslechu on-line verze povídky Josefova žena od významného německého autora, jehož tvorba je důležitým obrazem 1. světové války v literatuře, Ericha Marii Remarqua. Dílo Josefova žena je jednou ze šesti povídek ze sbírky Nepřítel, ve které Remarque věrně zachycuje nemyslitelné hrůzy 1. světové války.
 • V textu nechybí ani informace o tom, že sám Remarque ve Velké válce bojoval jakožto 18letý mladík, kterého zkušenosti z bojů výrazně ovlivnily.
 • Celosvětového úspěchu však Remarque dosáhl především díky válečnému románu Na západní frontě klid.

 

Charakteristika informací

 • Text pochází z internetových stránek Českého rozhlasu Vltava (stanice Českého rozhlasu se zaměřením na kulturu) a jedná se o zprávu.
 • Komunikát obsahuje podstatné informace o autorovi a základní informace o díle.
 • Bylo by na místě předložit více informací o samotném díle, o jehož on-line verzi má článek informovat.

 

Funkční styl, slohový postup a útvar

 • Funkční styl textu je publicistický, slohový postup je informační a útvarem je zpráva/oznámení.
 • Jedná se o poměrně krátký text, který je rozdělen do 5 odstavců.

 

Kompozice textu

 • Horizontálně je text členěn do odstavců, přičemž první odstavec je označen tučným písmem. Takový úvod se v publicistice označuje jako perex. Samotný titulek textu je strohý, není, a ani nemá působit poutavě.
 • Rozmanitého vertikálního členění autor dosáhl především díky vloženému historickému snímku, který věrně napomáhá navodit atmosféru realistických děl Remarqua. Dále se v textu nachází různé barvy a velikosti písma. Neuškodilo by však, kdyby autor lépe vyčlenil informace o samotné audionahrávce, například použitím jiného stylu písma.
 • Ve vrchní časti stránky si můžeme povšimnou nabídky stránky, s odkazy na různé sekce. Na pravé straně vedle textu se nachází odkazy na jiné články. Po levé straně pak nechybí ikonky, které nám dávají možnost rychlého sdílení textu na populárních sociálních sítích. Pod titulkem najdeme datum zveřejnění článku a v závěru autora článku. Jako autor textu je uvedená Tvůrčí skupina Drama a literatura, o které zde chybí alespoň základní informace.

 

Jazykové prostředky

 • V textu se vyskytují pestrá slovní spojení (palčivé téma, hrůzy války, válečná léta), či cizí termín (lazaret). Nachází se zde však pasivum (byl brzy vážně raněn), což může působit rušivě.