Julius Slowacki – životopis

literatura

 

 Jméno: Julius Slowacki

Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Vynikající polský romantický básník, dramatik, vizionářský filozof. Ačkoli vystudoval práva, více ho to vždy přitahovalo k literatuře. Avšak během svého života publikoval jen malé množství práce.

 

Život

Julius Slowacki se narodil 4. září 1809 v Krzemieniec (Kremenec), zemřel 3. dubna 1849 v Paříži na tuberkulózu. Právě v obci Krzemieniec strávil časná léta. Jeho matka, kterou miloval po celý svůj život, se po ztrátě prvního manžela stala manželkou profesora na univerzitě v obci Vilnius, kam se rodina přestěhovala. Jméno tohoto profesora bylo August Becu. Díky tomu se budoucí básník setkal mimo jiné s intelektuálním prostředím Adama Mickiewicze, Joachima Lelewela, Jana a Jędrzeje Śniadeckicha. V letech 1825-28 studoval právo na této univerzitě.

V roce 1829 začal pracovat ve vládním výboru příjmů a financí. V roce 1831 mu Adam Jerzy Czartoryski nabídl práci v diplomatické kanceláři národní vlády. Jako diplomatický kurýr vlády odešel do Drážďan a pak do Paříže, kde se trvale usadil.

V letech 1832-36 pobýval v Ženevě. Tamní alpská příroda se mu velice zalíbila a ovlivnila ho také v jeho tvorbě. Během svého pobytu v Římě v roce 1836 se spřátelil se Zygmuntem Krasińskim, který byl po dlouhou dobu jedním z mála čtenářů, kteří oceňovali hodnotu a inovaci jeho poezie.

V 1836-37 hodně cestoval, uskutečnil cesty například do Řecka, Egypta či Palestiny, a v letech 1837-38 žil ve Florencii. Cestovní exotika, mystické zážitky spojené se znalostí Svaté země a pozdější studie literatury, malby a italské sochy se odráží v lyrice, básních a dramatickém období.

Po vypuknutí Velkopolského povstání založil Konfederaci a navzdory pokročilé tuberkulóze odešel do Poznani, kde se zúčastnil setkání Národního výboru. Poznaň opustil na žádost policie a vrátil se do Paříže, kde brzy nato zemřel. Byl pohřben na hřbitově v Montmartru. V roce 1927 byl jeho popel slavnostně převezen do Krakova a umístěn do katedrály Wawel vedle popelu Mickiewicze.

 

Dílo

Filosofické a společenské názory tohoto spisovatele inspirovaly k politické činnosti, která však nepřinesla žádné výsledky. Během krakovského povstání a takzvaného Halič vytvořil kruh s několika příznivci, ke kterým patřil mimo jiné Cyprian Norwid. Napsal několik prací politického manifestu.

Během svého života publikoval jen část své práce a nezískal přílišnou popularitu, ačkoli jeho poezie byla neobvyklá dokonce na pozadí bohaté romantické literatury. Vyznačovala se obrovskou rozmanitostí, bohatými frázemi, inovativní vynalézavostí jazyka a uměleckou citlivostí.

 

Hymn

Kulig

Ode do wolności

Jedná se o vlastenecká díla, která autor publikoval v tisku v průběhu listopadového povstání, které sám autor prožíval velice dramaticky. Ty mu přinesly určitou publicitu.

Beniowski

Postoj ke komunitě emigrantů a literární kritiku vyjádřil autor v této básni (1840-46). Básně 1-5 byly publikovány v roce 1841. Zbývající básně, různé verze a jejich fragmenty byly publikovány posmrtně. Rekonstruovaný celek se skládá z 10 písní napsaných oktávou. Hrdinou byl podolský šlechtic Maurice Beniowský, který pochází z 18. století, a líčení jeho života. Básník se ale dostal pouze na dobu několika let hrdinova života a obsahuje mnoho časových i osobních autorových narážek a odboček, které čtenáře matou.

Anhelli

Báseň publikovaná v roce 1838 zachycuje negativní obraz emigrace a skrytá polemika s Mickiewiczem, kterou čtenáři přijali velice neochotně. Děj se odehrává v klášteře v libanonských horách a je ovlivněna náboženskými zkušenostmi ve Svaté zemi. Jazyk básně je stylizován jako biblická próza.

Balladyna 

Jedná se o drama, kde hlavní hrdinkou je Balladyna, venkovanka, která se s pomocí intrik dostane až na královský trůn. Paralelním příběhem je příběh Goplany, královny jezera, která se zamiluje do opilce Hrabky. Ten se ale stýká právě s Balladynou. Aby získala Hrabku pro sebe, zajistí, aby se do Balladyny zamiloval kníže Kirkor – tak se Balladyna dostane na zámek a posléze se stane polskou královnou. Protože však na své cestě napáchala příliš mnoho hříchů, je sražena božím bleskem.