Josef Karel Šlejhar – životopis

literatura

 

Jméno: Josef Karel Šlejhar

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

JOSEF KAREL ŠLEJHAR (1864 – 1914)

Josef Karel Šlejhar byl česky spisovatel, autor symbolistních próz a představitel naturalismu. Živil se také jako učitel.

 

ŽIVOT

Šlejhar se narodil ve Staré Pace jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Jeho otec byl obchodník s bavlnou, skrze neshody otce s matkou byl však vychováván babičkou. Vystudoval reálku v Pardubicích a pokračoval na pražské technice, kde studoval chemii. Po třech letech studia kvůli nemoci zanechal. Vystřídal spoustu povolání, od technického úředníka v cukrovaru přes sedláka a učitele až po spisovatele. Celý život trpěl rodinnými
i existenčními problémy.

Vzal si Johannu Nepomuckou, se kterou se mu narodilo celkem sedm dětí, přežily pouze tři z nich, dcera Johanna a synové Josef a Artuš. V březnu roku 1893 byla uveřejněna jeho povídka Sezima v časopise Květy, vyvolala však kritickou reakci občanů. Ti vytvořili otevřený dopis Šlejharovi, ktetý zveřnili v Národních listech, a vyjadřují se o ní velmi nevybíravě. Po tomto konfliktu se s rodinou usadil na statku v Dolní Kalné, který zdědil po dědečkovi. Hospodaření bylo problémové, s manželkou měli spory, to vše vedlo k jejich rozvodu a Šlejharově odchodu ze statku. Přesto se tohle místo stalo inspirací pro některá jeho díla.

Po rozvodu přijal místo učitele v Hradci Králové, Kolíně a později i v Praze. V Praze se znovu oženil, sňatek však dle legitimity nebyl platný. Jeho posledním bydlištěm byly Vinohrady, zemřel v nemocnici na rakovinu žaludku a byl pochován na pražském Vinohradském hřbitově.

 

DÍLO

Jeho dílo bylo protkané hlubokým pesimismem, snažil se čtenáře šokovat děsivými detaily. Postavy lidská zloba nebo okolnosti zvenčí tlačily do tragických situací a konfliktů, ve většině případu se jako jediné východisko jevila smrt. Častým tématem byl život na vesnici, který líčil velice zle. Užíval expresivní jazyk, drasticky pohlížel na mezilidské vztahy, výrazně odklonil českou prózu od popisného realismu.

KUŘE MELANCHOLIK – jeho první knižní novela, povídka o sirotkovi a jeho kuřeti, ve které oba umírají, užívá velmi detailních popisů, dle této povídky byl natočen stejnojmenný film

DOJMY Z PŘÍRODY A SPOLEČNOSTI – sbírka naturalistických povídek, lidé a zvířata jsou stavěni do předurčených, bezvýchodných situací, každý se zoufale snaží přežít a dostávají se tak do konfliktů, ve kterých si navzájem ubližují, kulisou je zde líčení příroda

LÍPA – román, ve kterém mladý sedlák modernizuje hospodářství, velmi necitlivý přístup, snaží se porazit památnou lípu, která stojí na hranici jeho pozemku, příběh popisuje jeho soused, který vyjadřuje odpor k veškerému pokroku a úctu k tradičnímu venkovskému životu

PEKLO – život dělníka v cukrovaru, peklo symbolizuje právě cukrovar, jediným východiskem v tomto příběhu je láska, vinu za vše zlé dává společnosti

VRAŽDĚNÍ – román, nemá jasnou dějovou linii, popisuje surovost života na vesnici, kde si lidé vzájemně znepříjemňují život a neexistuje zde spravedlnost

POVÍDKOVÉ SOUBORY

  • Z KRAJSKÉHO MĚSTA, MALOMĚSTSKÁ IDYLA

ROZVRAT – snažil se pojmenovat příčiny lidské bídy, přiblížil se morálně útočnému traktátu, vykoupení nalézá v přírodě, kde věčné střídání života a smrti je jedinou existující spravedlností

 

ZAJÍMAVOSTI

  • vzal si za manželku Johannu Šlejharovou, rozenou Nepomuckou, rozvedli se
  • byl signatářem Manifestu České moderny
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.