Kolportážní román

literatura

 

Jméno: Kolportážní román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Podobně jako román-fejeton i kolportážní román vychází na pokračování. Nikoli však v novinách, ale ve speciálních sešitech. Obvykle takto vycházejí díla, která bývají řazena do populární literatury, především nejrůznější dobrodružné či milostné příběhy.

 

Základní znaky kolportážního románu

Kolportážní romány bývají většinou určeny pro široký okruh čtenářů, které se snaží na základě zajímavých a napínavých příběhů nalákat ke koupi dalšího sešitu s pokračováním románu. Jedná se tedy většinou o dobrodružné, detektivní a milostné příběhy, které jsou psané čtivým způsobem a obsahují zajímavé zápletky. Z hlediska postav nejsou tyto romány příliš psychologicky prokreslené, většina postav je černobílých. I když jednotlivé sešity nebývají příliš tlusté, obsahují většinou pouze několik kapitol, celkově celý kolportážní román je dílem velmi rozsáhlým, často s několika tisíci stranami. Nejvíce se kolportážní román projevil v německé literatuře, především ve druhé polovině devatenáctého století.

 

Významné kolportážní romány a jejich autoři

Nejznámějším německým autorem kolportážních románů byl Karel May, který proslul především svými romány z Divokého Západu, které zachycují nejrůznější příběhy indiánského náčelníka Vinnetoua a jeho bílého přítele Old Shatterhanda. Jako kolportážní vycházel například jeho román s názvem Lesní růže aneb Pronásledování kolem světa. Během dvou let vyšlo neuvěřitelných sto devět sešitů tohoto románu, hlavní postavou je doktor Karel Sternau, jehož napínavé osudy v Mexiku poté sledujeme. Dalším Mayovým kolportážním románem byla Hulánova láska, která se odehrávala v době německo-francouzských válek a na jejím pozadí je líčen milostný příběh pruského důstojníka a krásné Francouzsky Margot. Neméně oblíbeným byl ve své době i román Německá srdce, němečtí hrdinové, který zachycuje osudy jedné německé rodiny, jejíž členové žili po celém světě.

Dalšími německými autory kolportážních románů byli například Hermann Goedshe a jeho dílo Nena Sahib aneb Povstání v Indii, které popisovalo místní povstání v roce 1857, anebo Robert Kraft a jeho kolportážní román o detektivu Nobody, který je sérií příběhů záhadného muže z knížecí rodiny, který má schopnost měnit svou tvář, a tak může vypadat různým způsobem. Jeho příběhy se odehrávají po celém světě a v rámci nich detektiv Nobody řeší nejrůznější záhady.

Další podobné materiály na webu: