Naturalistický román

literatura

 

Jméno: Naturalistický román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Vznik naturalistického románu úzce souvisí s naturalismem, uměleckým směrem, který se v poslední třetině devatenáctého století vyvinul z klasického realismu. Za jeho nejvýznamnějšího představitele je považován francouzský spisovatel Émile Zola.

 

Základní znaky naturalistického románu

Pro naturalistický román je typické, že zobrazuje člověka v podstatě jako pasivní bytost, která je ovlivněna především dědičností a prostředím, ve kterém žije. Člověk tyto vlivy nedokáže překonat, každý člověk je tak vlastně předurčen ke svému osudu. Naturalističtí spisovatelé také často zachycují člověka v nepříjemných, patologických situacích, ve kterých se chová jako zvíře, a dochází tak k názoru, že i člověk se ve svém chování řídí především pudy, zároveň chtějí skutečnost zachytit co nejpodrobněji a se vší surovostí.

 

Významné naturalistické romány a jejich autoři

Za zakladatele naturalismu, a tedy i naturalistického románu, je považován francouzský spisovatel Émile Zola. Jeho celoživotním dílem je Les Rougon-Macquart, cyklus dvaceti románů s podtitulem Přírodopis a sociální historie jedné rodiny za druhého císařství. Jednotlivé romány tohoto cyklu zachycují různá sociální prostředí a soustředí se na ukázání významu dědičnosti a prostředí pro život člověka. Nejznámější románem tohoto cyklu je Zabiják, naturalistický román zobrazující úpadek lidských životů v prostředí bídy, alkoholu a duchovní prázdnoty. Zabijákem, podle kterého je román nazván, je v tomto případě alkoholismus. Dalším Zolovým naturalistickým románem je Nana, která se odehrává v prostředí prostitutek. Dalším známým autorem francouzského naturalismu byl Guy de Maupassant.

V české literatuře se naturalismus projevil jen částečně v tvorbě některých autorů na konci devatenáctého a začátku dvacátého století. Jedním z nich byl například Vilém Mrštík a jeho naturalistický román jménem Santa Lucia. Jeho hlavní postavou je mladý student Jiří Jordán, který má své sny a představy o životě. Dostává se z venkova do Prahy. Slibuje si od toho životní změnu, uskutečnění všech svých snů a ideálů, ale v Praze naráží na odcizený svět, má sociální problémy, málo peněz a nakonec zde v nuzných podmínkách umírá. Dalším představitelem českého naturalistického románu byl Karel Matěj Čapek-Chod, hrdiny jeho románů jsou často lidé fyzicky či duševně poznamenaní a lidé z periférie.