Král Oidipus – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Král Oidipus

Autor: Sofoklés

Přidal(a): Mikra

 

 

Tragédie Král Oidipús, jejímž autorem je Sofoklés, je divadelní hra, kterou zařadíme do antické literatury. Divadelní hra vychází z autorova názoru, že pokud se člověk vymaní z pout, která byla stanovena osudem (bohy), pak končí strašlivou tragédií.

 

Další Sofoklova díla:

 • Antigona, Élektra, Aiás

 

Charakteristika jeho tvorby:

 • Zvyšování dramatičnosti děje, TRITAGONISMUS, zhušťování a zkracování děje, vycházel ze soudobé politické situace

 

Druh a žánr díla:

 • Drama-tragédie

 

V díle je použita Aristotelova zásada tří jednot:

 • Čas- děj hry je maximálně 48 hodin, Místo- děj hry se odehrává na jednom místě, Děj- pouze jeden dějový proud (jedna dějová linie)

 

Postavy:

 • OIDIPÚS- syn Láioa a Iokasty, král, cílevědomý, moudrý, silný
 • LÁIOS- otec Oidipa, král
 • IOKASTE- matka Oidipa, manželka Oidipa, královna
 • POLYBOS- král korintský
 • TEIRÉSIAS- věštec, předpověděl celý děj
 • KREÓN- vládce před Láioem a po Oidipovi, švagr Oidipa
 • SBOR

 

Úloha sboru:

 • Naznačení minulosti (co současnému ději předcházelo), Obrací se k bohům, Nahrazuje násilné a erotické scény

 

Jazyk díla:

 • řečtina, zastaralý – př. zvíme, svaka, tu věru, rci – knižní (archaické) výrazy, spisovný

 

Stručné naznačení děje:

Věštba Láiovi určí, že ho usmrtí vlastní syn a poté se ožení s Iokasté. Když se syn narodí, přikáže, aby ho pohodili na Kithariónu. Otrok to neudělá, odnese dítě pastýři, který dá dítě Polybovi, jenž ho přijme za své. Oidipús se jednou dozví věštbu a uteče od Polyba, aby ho nezabil (v myšlence, že Polybos je jeho pravý otec). Zabije Láoia holí, aniž by věděl, že je to jeho otec a král. Rozluští záhadu Sfinx a osvobodí Théby. Vezme si Iokasté (jeho matku, aniž by o tom věděl) a stane se králem. Théby začne svazovat mor a Oidipús musí zabít vraha krále Láioa. Vyhostí věštce, o kterém si myslí, že byl nasazen Kreóntem. Pohádá se s Kreóntem a zjišťuje, že on sám je vrahem. Celou pravdu se dozví od pastýře, který ho před lety dostal do rukou. Když to zjistí Iokasté, tak se oběsí ve své ložnici a Oidipús se oslepí. Usmíří se s Kreóntem a odejde z Théb.

 

Poznámka:

 • Oidipús si vypíchl oči, aby se nemohl koukat na hrůzu, kterou způsobil a aby neviděl své rodiče v Hádově říši.

 

Literatura, která se zabývá osudem někoho z členů Oidipovy rodiny:

 • Antigona- Sofoklés

Další podobné materiály na webu: