Sofoklés – životopis

literatura

 

Jméno: Sofoklés

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): HaničkaS

 

 

Představitel klasického období řecké literatury a všestranně orientovaný člověk. Většina z vás si jeho jméno automaticky pojí s tragédií, jeho život však nebyl ani zdaleka tak marný. Sofoklés během svého života zastával mnoho funkcí. Byl básníkem, politikem, generálem a mimo jiné také knězem. Dožil se úctyhodných devadesáti let.

 

Život:

Protože se bavíme o období dlouho před naším letopočtem, nejsme schopni s jistotou určit letopočty, proto se jeho narození pravděpodobně datuje k roku 496 před naším letopočtem. Sofoklés se narodil v dému Kolónos u Athén do dobře situované rodiny. Jeho otec byl výrobce zbraní, díky čemuž dokázal rodinu dobře zabezpečit. Díky prostředkům měl Sofoklés také možnosti. Jeho otec se postaral o to, aby měl múzické a gymnastické vychování a díky tomu již jako mladičký vedl soubor mladých chlapců. Jejich soubor se objevil i na oslavách k vítězství nad perskými vojsky. Krátce se věnoval herectví, než se proslavil kolem roku 468 př. n. l. svou dramatickou tvorbou. Lid si ho velmi oblíbil a i Sofoklovi se v Athénách, nejen díky přízni lidu, zalíbilo. Mnohokrát dostal nabídky z ostatních měst, avšak vždy je odmítl právě pro lásku k Athénám. Pro jeho oddanost mu také byly svěřeny významné posty. Roku 441 př. n. l. se dokonce stal jedním z deseti stratégů (nejvyšší vojenský úředník) a na sklonu jeho života byl vybrán do kolegia, kde mu byla svěřena athénská vojska a mimořádná moc. Během svého života napsal 123 dramat, ale dochovalo se jich pouze 7. Z jeho děl je patrna úcta k bohům, jež může také souviset s tím, že byl knězem boha Halóna. Velkým přínosem Sofokla bylo zavedení třetího herce do dramatu a omezení role sboru. V jeho hrách se objevoval tématika lásky, úcty k bohům a především také provinění a následného trestu. Měl syna Iofóna, který ho nařkl, že by pro svůj věk a duševní slabost měl být zbaven svéprávnosti. Sofoklés se bránil přečtením úryvku ze své poslední tragédie, a dal tak všem najevo, že synovo tvrzení nebylo pravdivé. Sofoklés zemřel mezi lety 406-405 př. n. l.

 

Díla:

Antigona (442 př.n.l.)  – tragédie; popisuje poslušnost božských zákonů a oproti tomu stojící nespravedlivá nařízení krále; hlavní postava je Oidipova dcera Antigona, která volí vyšší, správné principy; rozhodne se pohřbít svého mrtvého bratra i přes zákaz nového krále; vítězí božský zákon, který je nadřazený všem ostatním

Král Oidipus (427 př.n.l.) – tragédie; popisuje čin, jež byl spáchán nevědomky, avšak trest za něj je nevratný; osud je předurčen a Oidipus má podle věštby zavraždit svého otce a oženit se se svou matkou

Elektra (410 př.n.l.) – tragédie; hlavní postavou je dcera zavražděného krále Agamemnona; nechce se poklonit novým vládcům a tak přichází odplata, kterou je ochotna podstoupit a dokonce ji také provést

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.