Krysař – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Krysař

Autor úryvku: Viktor Dyk

Přidal(a): Val

 

 

Úryvek uměleckého textu

„Nejmenuji se; jsem nikdo. Jsem hůř než nikdo, jsem krysař.“ (11) Muž, který takto (8) mluvil, stál se vzpřímenou hlavou před vraty domu, v nichž (8) se do soumraku bělala (10b) ženská postava. Hleděl na ni svýma temnýma (10b), pátravýma očima. Byl vysoký a štíhlý, štíhlejší ještě ve svém přiléhavém sametovém kabátci a v úzkých nohavicích. (4) Jeho ruce byly drobné a jemné jako ruce paní (2). … Svíral zato něco dlouhého a ozdobného, co budilo zvědavost ženy, se kterou hovořil. Byla to píšťala (12) cizokrajné (8) práce, jaké dosud neviděla.

Hlodají bez ustání; hlodají dole ve sklepích, hlodají (6) tam, kde je nevidíme. Stanou se však dotěrnými a stoupají pak výše. Připravujete hostinu, svatbu, křtiny (7), což já vím?“

„Krysař píská a píská (6), až vyvede všechnu havěť z jejích skrýší. Jde za ním jako omámená (2). Zavede ji do řeky, do Rýna, Dunaje, Havoly, Vesery.(7)

„Krysař, cizinko, je muž, který nezůstává, ale jde. Lidé vidí ho rádi přicházet. Ale odcházeti vidí ho mnohem raději.“ … „Cítím to, cizinko. Lidé nemilují krysaře; bojí se ho pouze.“ (11)

„Pískám občas na ni velmi smutné písně, písně všech krajů, kterými jsem prošel. A já prošel mnoha zeměmi; slunnými i ponurými, pláněmi a horami.“ (5) … „Krysař, který jako Ahasver jde z města do města (2), z jihu na sever, ze západu na východ (5). A jako Ahasver (13) mám stání.“ (2)

Mluvil měkce a hudebně (10a). V jeho ústech vše nabývalo kouzla (1). … Usmála se svěžím a čistým smíchem (10a) mládí a radosti. Znělo to jako zvony (2) vzkříšení (9).

Ale Sepp Jörgen neztrácel trpělivosti. Chápal (6), že den (5) se musí podobat dnu a noc (5) noci. Chápal (6), že se rodí někteří ke štěstí (5) a jiní ke strastem (5). Chápal (6), že jsou páni v nádherných kožiších a krásných řetězích na radnici, kteří poroučejí, a že je chudina v temných (10b), vlhkých (10c) doupatech, které nutno poslouchat (5).…  Věděl také, že je nutno vyhnout se z cesty, jedou-li po říšské silnici opilí lancknechti (13). To všechno věděl, třeba byl nechápavý hoch.

„Bůh žádal deset spravedlivých, aby ušetřil Sodomu a Gomoru. Chci býti skromnější boha. (9) Stačí mi jediná žena. Ušetřím Hameln pro tebe, Agnes.“ ♥ (11)

A vody míjejí a míjejí (6) a šeptají důvěrná konejšivá slova bolesti truchlící tam na břehu. A stín člověka, ne člověk sám, zdvihne se náhle rozhodnut. Tam, kde je řeka nejhlubší, vrhne se do konejšivých vln. Vrhne se do nich, aby jich ševelem umlčel hoře. A vlny ševelí a plynou; voda šplouchá a bije do břehu. Jinak je ticho.  – Agnes

Frejířka (13)  Dora, nejnestoudnější v městě, vzpomněla si na hocha s modrýma očima, kterého kdysi dobře milovala. Vzpomněla si na smrt zrazeného. A vzpomněla si na všechny opovržlivé pohledy těch, kteří plaše odcházejí před svítáním. A vzpomněla si (6) na vrásky, které ráno viděla v zrcadle.

Všichni prošli za zvuků píšťaly (10a) s důvěrným úsměvem a rozepjatou náručí: Oh, země sedmihradská! Všichni prošli a mizeli bez hlesu. (10a) A chmurný a němý vůdce pískal a pískal (6). Dav řídl za zvuků písně (10a) krysařovy; posléze krysař osaměl nad propastí – … Bylo ticho, zvláštní ticho (6). Píšťala padla z krysařových rukou. A jeho píšťala znamenala život (12). Zvuky její jako by ještě doznívaly v pádu: zvuky její vedly krysaře, jako vedly dav – „Ano“, odpovídal krysař němé propasti. A také on hledal bránu. Tak odešel krysař a ostatní z Hameln; není však jisto, došli-li do země sedmihradské. .  – krysaře a lidí z Hameln

 

Analýza uměleckého textu

Umělecké prostředky jsou označeny v textu, legendu značení najdete níže:

 • (1) metafora
 • (2) přirovnání
 • (3) anafora
 • (4) popis
 • (5) kontrast
 • (6) opakování slov
 • (7) výčet
 • (8) poetismus
 • (9) odkaz na Bibli, víra
 • (10) smysly – a) sluch, b) zrak, c) hmat
 • (11) prvek romantismu (Krysař x společnosti)
 • (12) symboly: píšťala (život krysaře), nemluvně (nový život)
 • (13) cizí slova:
  • Ahasver = postava věčného tuláka, nespokojeného a neuplatněného; v Bibli věčně potulný Žid
  • Lancknecht = vojáci podpůrných jednotek Svaté Říše Římské
  • Frejířka = záletnická žena