Kupec benátský – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Kupec benátský

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): steve

Literární druh:

 • drama

Žánr a jeho znaky:

 • Tragikomedie (Příběh Antonia končí šťastně a příběh Shylocka tragicky.), třebaže se řadí mezi komedie.

Téma:

 • Autor popisuje nevraživost mezi křesťany a židy. Ponižování židů u nichvyvolává nenávist. V tomto příběhu se utkává počestnost, dobrota a velkorysost kupce Antonia s lakotou a pomstychtivostí lichváře žida Shylocka.

Doba děje:

 • 16. století (období renesance)

Místo děje:

 • Benátky a Belmont (neznámá země)

 

Hlavní postavy:

 • Antonio- Dobrosrdečný kupec, půjčuje lidem peníze bez úpisů.
 • Shylock- Žid, zákeřný lichvář, vyděrač, Antoniův nepřítel.
 • Bassanio- Chudý, zadlužený šlechtic, přítel Antoniův, miluje Porcii.
 • Porcie- Mladá, krásná, bohatá dědička z Belmontu.
 • Nerissa- Porciina společnice a přítelkyně.
 • Graziano- Bassaniův  přítel.

 

Vedlejší postavy:

 • Jessika- Shylockova dcera, vzepře se otci, nelíbí se jí jeho skutky.
 • Lorenzo- Miluje Jessiku.

 

Základní děj:

Mladý šlechtic Bassanio přišel díky svému bohémskému způsobu života skoro o celý majetek. Chtěl  se ucházet o ruku krásné a bohaté Porcie, do které se zamiloval. Ta si může vzít toho, kdo uhádne, ve které skříňce je ukrytý její portrét. Byla to poslední vůle jejího otce. Skříňky byly tři: zlatá, stříbrná a olověná. Aby mohl Bassanio konkurovat ostatním nápadníkům, chtěl si půjčit od Antonia dostatečný Finanční obnos. Antonio byl ochoten půjčku poskytnout, ale nemohl, protože jeho lodě s bohatstvím byly ještě na moři. Obrátil se tedy na lichváře Shylocka. Ten byl mezi lidmi neoblíbený pro svůj židovský původ a chamtivost. Křesťané židy nenávidí, opovrhují jimi, ale peníze si od nich půjčují. Shylock mu tedy peníze půjči, jenže s podmínkou, že pokud Antonio dluh nesplatí do tří měsíců, vyřízne mu z těla libru masa. Antonio mu úpis podepíše, protože si je jistý, že jeho lodě do té doby dorazí a on dluh vyrovná. Bassanio si při námluvách vybere olověnou skříňku a to je ta pravá. A konají se hned dvě svatby. Bassanio si bere Porcii a jeho sluha Graziano Porciinou komornou Nerissu. Antonio však dostane zprávu, že se jeho lodě potopily a on nemá na splacení dluhu. Měl by si tedy nechat vyříznout dohodnutou libru masa. Shylock je neoblomný, odmítá i Porciiny peníze a domáhá se svého nároku soudně. U soudu se nečekaně objeví Porcie s Nerissou převlečené za soudce a písaře z Padovy. Mazaná Porcie řekla: Shylock si smí vzít přesně libru masa, ale ani kapku krve.  To však nebylo reálné. Dalšími právnickými kličkami, když vlastně žid ohrozil křesťana a benátského občana, nakonec připravila Shylocka o celý majetek. Zůstal chudý a sám, protože jej mezitím opustila i dcera Jessika, která utekla se svým milým Lorenzem a přestoupila i na křesťanskou víru.  Lodě, které Antonio už odepsal, přece jen nakonec připluly. Kromě Shylocka mohli být tak všichni šťastni a spokojeni.

 

Hlavní myšlenka, poslání knihy:

 • Poukazuje na věčný souboj dobra a zla. Stojí tu proti sobě láska, poctivost, ochota pomoci na jedné straně a pomstychtivost a chamtivost na straně druhé. A že k vyvolání nenávisti často vede ponižování, výsměch, urážky.

 

Jazyk:

 • většinou spisovný, veršovaná hra vulgarismy (Graziano na Shylocka:Ty hnusný, podlý, zatracený pse!)
 • archaismy (…pokutu, jíž má být libra masa…) libra masa-váhová jednotka (hist.)
 • dialogy (Shylock:Tři tisíce dukátů, jojo. Bassanio:Ano, na tři měsíce. Shylock:Na tři měsíce, jojo.Bassanio:Ručitelem je pan Antonio…)
 • monology (Shylock:A proč? Protože jsem Žid. Nemá Žid oči? Nemá Žid ruce, tělesná ústrojí a tvar, smysly, pocity a vášně?)

 

 Kompozice:

 • chronologická, dodržená časová posloupnost, pět dějství

 

Souvislost díla s autorovým životem:

 • William Shakespeare žil v období renesance, byl ovlivněn humanismem. Vyzdvihuje schopnost žen se v této době prosadit. Jejich energii a vynalézavost (Porcie, Nerissa, Jessika). Vysmívá se lidské naivitě, přežitkům.
 • Kritizuje hamižnost, bezcitnost. Židé byli vnímání jako veliké zlo v křesťanském světě a proto taky lichváři Shylockovi přisoudil ty nejhorší vlastnosti. V dnešní době se proto může tohle dílo jevit i jako antisemitistické. Tak bylo posuzováno i nacisty.

 

Zařazení díla do kontextu autorovy tvorby:

 • Kupec benátský patří mezi nejznámější dramata Williama Shakespeara. Motiv nenávisti jej inspiruje i v dalších dílech. Např.Romeo a Julie, Král Lear, Hamlet

 

Vliv na jiné autory, filmové zpracování, ilustrace:

 • Kupec benátský byl zfilmován
 • v r.1972-anglický TV film, v r.2004-anglicko-americko-italský film (hlavní role-Al Pacino,Jeremy Irons,Joseph Finnes)

 

Vlastní názor, čím kniha zaujala:

 • Všechna Shakespeareová díla slibují dost napětí. Kupec benátský se mi líbil, protože zvítězilo dobro nad zlem a žádná kladná postava neutrpěla žádnou újmu. Avšak nejvíc mě nadchla Porcie, jak svou kuráži a chytrostí dokázala převézt Shylocka.
 • I v této hře Shakespeare spojuje tragiku a komiku, verše i prózu. Vypráví více příběhů odehrávajících se na různých místech. Porcie, její tři skříňky a nápadníci v Belmontu. Antoniův a Shylockův příběh v Benátkách. Tím narušuje jednotu času, místa a děje. Ve hře kritizuje ponižování, nenávist i přetvářku. Křesťané židy urážejí, vysmívají se jim, ale peníze si od nich půjčují.

Další podobné materiály na webu: