Kupec benátský – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Kupec benátský

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Martina Hladíková

 

William Shakespeare (1564-1616)

 • Básník a dramatik (psal sonety= milostné téma)
 • Narozen ve Stratfordu nad Avonou, v 18 letech se oženil a měl 3 děti.
 • Později odešel do Londýna, kde nejprve hrál, a poté i psal hry.
 • Založil divadlo The Globe (s kruhovým jevištěm).
 • Svá díla psal veršovaně, používal blankvers a mísil komické i tragické prvky. Děj her se odehrává mimo Anglii.
 • O jeho životě se dochovalo málo záznamů, existuje proto mnoho různých spekulací od data narození až po skutečnost, že jeho díla psal někdo jiný.
 • Zemřel v den svých narozenin.

Další díla – jeho tvorba se dělí do 3 období:

 • 1. období:
  • Optimistické hry a komedie – staré náměty z anglické minulosti a antiky
  • Sen noci svatojánské, Julius Caesar, Romeo a Julie, Zkrocení zlé ženy, Kupec benátský, Jak se vám líbí?
 • 2. období:
  • Tragédie a sonety – zklamání a rozčarování autora nad vývojem společnosti
  • Macbeth, Othello, Hamlet, Král Lear
 • 3. období:
  • Romance obsahující prvky tragédie i komedie, také pohádkově laděné hry – smiřuje se se životem
  • Zimní pohádka, Bouře

 

Obecně kulturní kontext:

 • 14.-17. století

Renesance

 • Znovuzrození Antiky a její kultury (umění starověkého Řecka a Říma)
 • V centru dění stojí člověk, důraz se klade na světskou stránku života
 • Rozvoj vědních oborů (lékařství, astronomie – např. Koperník, Galilei, Bruno)
 • Objev knihtisku (Johannes Gutenberg) – knihy se díky němu rychleji šířily
 • Objevují se komedie, tragédie, eposy
 • Náboženská literatura stojí v ústranní, převažuje světská literatura

Humanismus

 • jedna ze složek renesance, soustředil se na studium člověka

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Kupec benátský

Literární druh:

 • Drama (divadelní hra určena k předvádění na jevišti)

 

Literární žánr:

 • Komedie (veselohra, hra s vtipným dějem a šťastným koncem) s tragickými prvky

 

Literární forma:

 • Poezie (psána ve verších a slokách)

 

Téma:

 • Peníze, rozdílný vztah k nim a obrovská touha po penězích, které však automaticky nezaručují štěstí a spokojenost. Síla přátelství, oddanosti a věrnosti.

 

Motivy:

 • Půjčka, láska, přátelství, peníze, mezilidské vztahy, lichva, manželství, bohatství, převlek, útěk.

 

Kompozice:

 • 5 dějství
 • Chronologický děj

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Apostrofy (oslovení neživých nebo nepřítomných osob, příp. neživé věci)
 • Historismy (slova zastaralá, označují věci, které již neexistují – husitské zbraně, staré mince)
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)
 • Anafory (opakování shodného slova nebo skupiny slov na začátku za sebou jdoucích veršů nebo vět)
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti – zub pily, hlava rodiny)
 • Psáno blankversem (nerýmovaný verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku)

 

Postavy:

Hlavní

 • Antonio – Kupec benátský. Má rád své přátele, kterým půjčuje i bez úroku, na rozdíl od Shylocka, který je velký lichvář. Je věrný svým blízkým, a přestože se občas chová pokrytecky, je dobrým člověkem.
 • Bassanio– Antoniův přítel. Dříve byl bohatý, ale neumí s penězi hospodařit a teď si musí od ostatních půjčovat. Je zamilovaný do Porcie a usilovně se snaží se stát jejím manželem. Když se mu to povede a je velmi šťastný, nezapomene na své přátele a odvážně se vydává zachránit Antonia. Je čestný a věrný.
 • Porcie– Dáma z Belmontu. Velmi bohatá a inteligentní dívka. Nikdo z jejích nápadníků se jí nelíbí, kromě Bassania. Je proto ráda, když se zrovna jemu podaří vybrat správnou skříňku, jak jí nakázal její otec před smrtí. Později se odvážně vydává za svým manželem. Díky tomu jemu a Antoniovi pomůže a zachrání je před Shylockem.
 • Shylock– Židovský lichvář. Je zlý, zlomyslný a nestydí se vydírat ani ty nejchudší. Nemá rád Antonia, protože půjčuje bezúročně, zatímco Shylock nabízí peníze pouze s velmi vysokým úrokem. Nemá dobré vztahy s žádnými lidmi, dokonce ani s vlastní dcerou.

 Vedlejší

 • Nerissa– Portiina služka. Má se svojí paní hezký vztah, obě ženy si rozumí a často si povídají o všem možném. Společně se vydávají zachránit Antonia.
 • Jesicca – Shylockova dcera. Je zamilovaná do Lorenza a utíká kvůli němu z domova. Později jim nabídne svůj dům Porcie. S Lorenzem se tam usadí.
 • Lorenzo – Přítel Jesiccy. Jejich láska je hluboká a vzájemná.

 

Časoprostor:

 • Benátky, Belmont (sídlo Portie)
 • Čas není uveden

 

Děj (obsah) díla:

Benátský kupec Antonio pociťuje pocity smutku, přestože ani on sám neví, z jakého důvodu. Smutný se zdá i všem jeho přátelům, kteří přijíždějí do města. Jeden z přátel, Bassanio, se Antoniovi svěřuje, že je zamilovaný do Porcie z Belmontu. Aby uspěl mezi ostatními nápadníky, potřebuje velké jmění. Antonio mu nabízí svoje peníze. Porcii si může vzít ten, kdo si vybere takovou skříňku ze tří nabízených (zlatou, stříbrnou a olověnou), jakou si kdysi vybral její zesnulý otec. Porcii navštěvuje více nápadníků, ale žádný z nich nechce hádat, kromě Bassania. Ten si půjčuje peníze od žida Shylocka, nabízí jako záruku Antoniův majetek. Nakonec jím neručí, ale pokud peníze do smluveného termínu nesplatí, bude si moci Shylock uříznout kousek masa z Antoniova těla.

K Porcii mezitím přijíždějí další nápadníci, ale všichni volí špatnou skříňku, z čehož má Porcie radost. Shylockův sluha Lancelot chce spolu se svým slepým otcem Gobbem uprchnout od Shylocka a ptá se Bassania, zda by mohl sloužit u něho. Muž souhlasí.

Shylockova dcera Jessica chce od Shylocka také utéct. Je zamilovaná do Lorenza a touží uprchnout k němu. Převleče se do mužského oblečení a odplouvá na lodi. Když se to dozvídá Shylock, je rozzuřen.

Bassanio vybírá olověnou skříňku, která je správnou možností a Porcie se stává jeho ženou. Oba jsou velmi šťastní. Bassanio dostává zprávu, že Antoniova loď se potopila a on teď nemá peníze na splacení dluhu. Porcie dá Bassaniovi peníze, aby svého přítele zachránil. Je totiž ve vězení, kam ho uvěznil Shylock, který chce vrátit své peníze. Porcie se služkou Nerissou se převlékají za muže a v utajení jedou za Bassaniem.

Shylock trvá na trestu za nesplacené peníze. Hádku má rozhodnout nezávislý doktor, který je však nemocný. Má ho zastoupit mladý právník Baltazar, kterým je ve skutečnosti Porcie. Podle zákona musí dát za pravdu Shylockovi, ale jenom s podmínkou, že si vyřízne maso bez kapky krve, protože o ní ve smlouvě není psáno. Shylock se tedy vzdává a je nešťastný z toho, že nemá ani peníze, ani maso.

Později se muži dozví o převleku žen. Antonio se navíc dozvídá, že jeho lodě ve skutečnosti neztroskotaly.