Kupec benátský – rozbor díla (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Kupec benátský

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): tCZ

 

 

William Shakespeare (1564-1616)

 • anglický národní básník, dramatik a divadelní herec
 • významná postava evropského dramatu, člen Královské divadelní společnosti
 • narozen do poměrně bohaté rodiny, brzy se oženil s Anne Hathaway – měl 3 děti, poté odchod do Londýna

Jeho tvorbu dělíme na 3 období

 • 1) 1591 – 1600
  • komedie a historická dramata z anglické historie; divadelní kariéra – tvorba a herectví v divadle Globe; stal se jeho desetinovym spolumajitelem a finančně se zajistil
  • pokračoval v tvorbě, zbohatl a r. 1597 koupil druhy největší dům v rodném Stratfordu,
 • 2) 1601 – 1607
  • rozčarování a zklamání společností – tragédie a sonety
  • stal se velice známým; po r. 1606 přestával psát a natrvalo se vrátil do Stratfordu k manželce a dětem
 • 3) 1608 – 1616 (poslední období jeho tvorby)
  • odchod do ústraní – smiřuje se se životem a jeho díla z této doby nesou prvky jak komedie, tak tragédie (tzv. romance); r. 1613 divadlo Globe vyhořelo; zemřel r. 1616; celkem za svého života

Díla

 • 39 divadelních her
 • 154 sonetů
 • 2 dlouhé epické básně
 • do celosvětového povědomí se jeho díla dostala až díky německým a francouzským překladům z 18. století
 • zpochybňováno autorství jeho děl, že nemohl byt schopen jich vytvořit tolik děl za tak krátké období
 • Komedie – Komedie omylů, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Veselé paničky Windsdorské, Marná lásky snaha
 • Tragédie Romeo a Julie, Hamlet, Othello, MacBeth, Král Lear
 • Historické hry – Jindřich (IV- VII), Richard (II,III)
 • Poezie: Sonety

Vlivy na jeho tvorbu:

 • smrt syna (pesimismus a tragičnost)
 • Publius Ovidius Naso – čerpání z antiky
 • italská commedia dell´arte

 

Literárně-historický kontext

 •  Dílo vzniklo v letech 1596-1598 -> období renesance (vznikla v Itálii na konci 13. století)
 • Divadelní hry psané pro alžbětinské obecenstvo.

Renesance (14. – 16. stol.) a její znaky:

 • Odklon od víry v Boha
 • Důraz kladen na člověka, jeho schopnosti a rozum
 • Návrat k antice
 • Zájem o pozemský život a světské radosti
 • Rozvoj všech odvětví umění

Politicko-historický kontext

 • bartolomějská noc v Paříži – katolíci povraždili tisíce protestantů
 • francouzsky král Jindřich IV. vydal Edikt nantský – vyrovnává práva protestantů a katolíků
 • v Anglii nárůst populace, panuje zde nenávist vůči katolíkům;

Současníci

 

Rozbor díla: Kupec benátský (1600)

Literární druh a žánr: divadelní hra (drama); komedie

Literární směr: alžbětinské drama, renesance, 1. období autorovy tvorby

 

 Hlavní myšlenka:

 • ukázka chamtivosti a problémů mezi lidmi, síly přátelství a lásky

 

Téma a motivy

 • Téma – Hra zobrazuje jak lásku mezi Porcií a Bassaniem, tak i pohrdání mezi Antoniem a Shylockem.
 • Motivy – láska, nenávist, touha po bohatství, pomstychtivost

 

Vlivy na dané dílo:

 • dobový společensky odpor k Židům; italská commedia dell´arte

 

Kompozice

 • Chronologická, dodržena časová posloupnost
 • Dějová linie se dělí na linii v Benátkách a v Belmontu

 

Jazyk a styl

 • staroanglický spisovny jazyk, hovorové výrazy
 • básnické prvky a emotivními výrazy (hlavně monology)
 • propracované dialogy
 • dramatické vypjaté scény
 • Prolínaní komiky a tragiky
 • Prolínání verše a prosté řeči (psáno především verši)
 • Knižní výrazy (techtle mechtle)
 • Historismy (falckrabě)
 • Archaismy (dóže)
 • Metafory (Nerissa: „Tak nejdřív by tu byl ten princ z Neapole.“ Porcie: „To je můj kůň, by přímo koníček. Pořád se jen řehtá….“)

 

Časoprostor

 • Místo: Itálie – především Benátky a jejich okolí, Belmont
 • Čas: středověk, okolo roku 1600

 

Postavy:

 • Antonio – štědrý a nápomocný benátský kupec, půjčuje peníze bez úpisu a přebírá tím „zákazníky“ Shylockovi
 • Bassanio – chudý, zadlužený šlechtic, který byl v minulosti bohatý, ale vše utratil, nápadník Porcie, přítel Antonia
 • Porcia: chytrá a pohledná dáma z Belmontu, vynalézavá, miluje Bassania
 • Shylock: neústupný a chamtivý židovsky lichvář
 • Jessika: dcera Shylocka, miluje Lorenza
 • Lorenzo: Antoniův a Bassaniův přítel; zamilovaný do Jessiky
 • Lancelot: sluha nejprve Shylocka, pak Bassania
 • Nerissa – služka (společnice) Porcie

 

Děj:

Příběh vypráví o chudším muži jménem Bassanio, který touží po ženě z vyšší společnosti. Aby získal tuto ženu, potřebuje peníze, požádá o ně kupce Antonia. Kupec má ale všechen svůj majetek v lodích a nikdo jiný tolik peněz u sebe nemá. Musí tedy požádat lichváře Shylocka. Shylock Antoniovi požadovanou sumu půjčí pod podmínkou splacení dluhu do 3 měsíců, nebo Shylock Antoniovi odřízne libru masa (asi půl kilogramu).

Bassanio odplul s penězi za svou vysněnou Porcií, ta se však mohla provdat jen za toho, kdo uhádne, jaká skříňka je správná. Překvapivě uhádl a dostal od Porcie prsten, který nesměl nikomu dát. Mezitím ale Atoniovy lodě ztroskotaly a stal se tak z něj v podstatě žebrák, nemá tedy jak zaplatit dluh. Nemilosrdný žid nechal Antonia zavřít a nezbývalo mu tak nic jiného, než čekat na rozsudek. Za údajně nemocného soudce Bellaria dorazil mladý právník Baltazar, což byla převlečená Porcie. Porcie potvrdí, že má na libru masa právo, ale nesmí prolít ani kapku Antoniovy krve a zároveň nesmí uříznout ani míň ani víc. V opačném případě by byl souzen zase on. Shylock uznal porážku. Za trest pak musel jednu půlku svého majetku dát Antoniovi, druhou státu.

 

Inspirace dílem

 • Mnoho divadelních inscenací po celém světě
 • Různá filmová zpracování

 

Literární kritika

 • Oblíbené dílo, bohužel ho zastínily jiné autorovi hry

 

Inspirace daným literárním dílem:

 • Film – mnoha filmových verzí – 1973 (Laurence Olivier, Anthony Nicholls, Jeremy Brett), 2004 (Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph Fiennes)
 • Opera –  Jessika (česká opera; 1905) – napsal: Josef Bohuslav Foerster;
 • Překlady – Erich Adolf Saudek; Josef Václav Sládek

 

Jak dílo inspirovalo další vývoj literatury:

 • Prvek z této hry se objevil i v poválečné polské literatuře – v díle Pianista od Wladyslawa Szpilmana