Májovci, ruchovci, lumírovci

literatura

 

Jméno: Májovci, ruchovci, lumírovci

Zařazení: Literární období a pojmy

Přidal(a): Valentýna

 

Historicko-společenský kontext

 • Oživení veřejného a politického života v 60. letech 19. století
 • Rakousko – Uherské vyrovnání
 • Habsburská monarchie přeměněná na Rakousko – Uhersko: 2 části Předlitavsko a Zalitavsko
 • Prosincová ústava (1867) přinesla základní občanská práva, svobodu osobní i náboženskou, svobodu slova a spolčování
 • V českých zemích bylo rychlé tempo rozvoje hospodářství
 • Historické změny umožnily kulturní rozmach
 • Pěvecký spolek Hlahol, tělocvičný spolek Sokol
 • Roku 1868 byl položen základní kámen Národního divadla

 

Architektura, malířství, sochařství, hudba

 • Novogotický sloh = přestavba zámku Hluboká, Lednice; dostavba chrámu sv. Víta v Praze, Karlštejna
 • Novorenesance = Národní muzeum, Rudolfinum
 • Architekti = Josef Zítek, Josef Schulz
 • Malíři = Mikoláš Aleš
 • Sochař = Josef Václav Myslbek
 • Bedřich Smetana = opera Prodaná nevěsta
 • Antonín Dvořák = opery Čert a Káča, Rusalka
 • Leoš Janáček = opery Výlety pana Broučka, Příhody lišky Bystroušky

 

Májovci (60. léta 19. století)

 • Mladá literární generace seskupená kolem Vítězslava Hálka a Jana Nerudy
 • Vystoupila na veřejnost v roce 1858 vydáním almanachu Máj
 • Byli 1. velkou literární skupinou 2. pol. 19. stol.
 • Usilovali o modernizaci české literatury, chtěli pravdivě zobrazovat skutečnost
 • Zdůrazňovali přítomnost, volali po umělecké svobodě
 • Požadovali větší souznění s evropskou literaturou
 • Mladí spisovatelé se veřejně přihlásili k Máchovi, přijímali jeho romantiku a pocity

 

Představitelé

Jan Neruda (1834 – 1891) Májovec

 • Básník, prozaik, dramatik, žurnalista
 • Dlouholetý člen redakce Národních Listů
 • Narodil se v Praze na Malé straně, za svého života nebyl doceněn
 • Poezie:
  • Hřbitovní kvítí = jeho básnická prvotina
  • Písně kosmické = sbírka ohlašující počátek druhého období Nerudovy básnické tvorby (optimismus, nebeská tělesa, básně o hvězdné obloze, planetách, o Zemi a Měsíci a jejich lásce)
  • Zpěvy páteční = po Nerudově smrti připravil k vydání Jaroslav Vrchlický
 • Novinářská činnost a próza:
  • Povídky a fejetony = více než 2000 U tří lilií
  • Povídky Malostranské = vrchol prozaické tvorby (13 povídek: Hastrman, Týden v tichém domě, Figurky …)

 

Ruchovci

 • Národní uskupení
 • Pojmenování ruchovců je odvozeno od almanachu Ruch
 • Ruchovci podřídili cíle literatury národnímu zápasu
 • Ruchovci se obracejí k realitě, vlastenectví, zájmu o venkov a selství
 • Jejich mottem bylo umění pro národ
 • Reprezentuje Svatopluk Čech

 

Lumírovci

 • Kosmopolitní uskupení
 • Nejvyhraněnější skupina v této době, prosazovali kosmopolitní zaměření české literatury, zabývali se překladatelskou činností
 • Využívaly podmětů ze světové literatury
 • Požadavky na umělecké svobody a čisté umění
 • Jejich heslem bylo umění pro umění
 • Vnesli do literatury silnou smyslovost, obraznost, nové literární formy
 • Reprezentuje je Jaroslav Vrchlický a Josef Václav Sládek

 

Představitelé skupin

Svatopluk Čech (1846 – 1908) Ruch

 • Básník, naplňoval představu národní poezie
 • Poezie: Píseň otroka = nejúspěšnější Čechova básnická sbírka
 • Próza: (satirické prózy Broučkiády)
  • Pravý výlet pana Broučka do měsíce
  • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století

 

Jaroslav Vrchlický (1953 – 1912) Lumírovec

 • Básník, překladatel z 18 jazyků, dramatik
 • Lyrická poezie: Okna v bouři = básnická sbírka
 • Drama: Noc na Karlštejně = historická komedie z doby Karla IV.

 

Josef Václav Sládek (1845 – 1912) Začínal jako Ruch, poté se přiklonil k lumírovcům

 • Básník zpěvného verše, překladatel
 • Přeložil 33 Shakespearových dramat
 • Byl zakladatelem moderní české poezie: Sbírka Zvony a Zvonky
 • Díla: Selské písně a České znělky = sbírka s tématem českého venkova a selství
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.