Maska červené smrti – otázky k maturitě či testu

rozbor-díla

 

Kniha: Maska červené smrti

Autor: Edgar Allan Poe

Přidal(a): AV

 

 

1) Charakterizuj ústřední postavu.

Princ Prospero: bojí se moru, a tak společně s 1000 přáteli uprchne do kláštera, který sám zařídil, je kreativní, výstřední, marnivý, sobecký – „Princ pamatoval na rozmanité radovánky. Opatřil šašky, komedianty, byly tu baletky, byli tu hudebníci, byly tu krásky a bylo tu víno. To všechno a ještě k tomu bezpečí – bylo uvnitř. Venku – Červená smrt.“

 

2) Jak vnímá vnější okolnosti? Jak je hodnotí? Dává je do dalších souvislostí?

Jako ostatní, kteří tu jsou s ním, vždy znervózní, když odbíjejí ebenové hodiny a pravděpodobně nikdo z nich pořádně ani neví proč. Když si pro ně přijde o půlnoci Červená smrt v masce, nejdříve cítí odpor a hrůzu, později však vztek nad tím, jak se někdo opovažuje se jim takto vysmívat. Odhodlá se, že vetřelce zabije a vydá se k němu s dýkou, ale nakonec zemře on sám. – „A teprve tehdy, šílený vztekem a hanbou z chvilkové zbabělosti, se princ Prospero vzpamatoval. … Ozval se pronikavý výkřik, zablýskla se dýka – a dopadla na červený koberec, na který vzápětí klesl mrtev i princ Prospero.“

Myslím si, že nedává.

 

3) Ovlivňují vnější okolnosti nějak ústřední postavu? Vyvíjí se pod jejich vlivem postava?

 • Vnější okolností je zde Červená smrt, a právě před ní utíká do kláštera. Později, když přijde Červená smrt na bál, Prospera to popudí a rozzuří.
 • Postava se pod jejich vlivem nevyvíjí, v klášteře nezapomíná na zábavu, pořádá maškarní bál a baví se se všemi ostatními pořád stejně dobře. – „A hudba se znovu rozvášní a přeludy ožijí a znovu křepčí ještě rozmarněji než dříve a zbarvují se zářemi z mnoha barevných skel, jimiž prosvítají zášlehy ohňů.“

 

4) Charakterizuj další postavy povídky – jsou ovlivňovány okolnostmi? Jak je vnímají?

Prosperovi přátelé: Neřekla bych, po celou dobu se vesele baví; když Červená smrt přijde mezi ně, nejdříve jsou všichni popuzeni a plní odporu nad tím, kdo se opovážil, když však zjistí, že to je opravdu Červená smrt, začnou panikařit. Všichni jsou jakoby přimraženi strachem z oné masky, takže i když Prospero křičí, aby mu ji strhli, nikdo nereaguje. – „Ta šílená drzost naháněla dvořanstvu podivný, posvátný strach, takže se mezi nimi nenašel jediný, kdo by proti masce pozvedl ruku;“

 

5) Projevuje se u postavy duševní vyšinutost?

Princ byl velice výstřední, někteří o něm dokonce říkali, že byl vyšinutý, ale nebyl. – „Snad si někteří myslí, že byl šílený. Lidé z jeho družiny si to však nemysleli.“

 

6) Jakými motivy (tematická stránka) autor navozuje pocity hrůzy? Jak je stupňuje?

 • Jedním motivem je černý pokoj, do kterého vedou okna, která mají šarlatovou barvu, a tak dostává celý pokoj velice děsivou podobu. Čím více se blíží půlnoc, tím děsivěji celý pokoj působí.
 • Druhým motivem je, že v tomto černém pokoji jsou umístěny velké kyvadlové hodiny a vždy, když odbíjejí, všichni lidé najednou znervózní a pokaždé, když znovu a znovu odbíjejí, lidé jsou stále více a více nervózní. Jakmile odbije půlnoc, přijde mezi ně nová maska a tou je právě Červená smrt.

 

7) Jakými formálními prostředky dosahuje hororového účinku? Jak popisuje duševní stavy postav?

 • Podrobně je zde popsáno, jak vypadá Červená smrt, tak že si to čtenář dokáže barvitě představit. – „Krev byla jejím zhmotněným znakem a pečetí – červeň a úděsnost krve. Přicházely pronikavé bolesti, pak náhlé mrákoty, pak prudké krvácení z pórů a konec.“
 • Podrobně jsou zde popsány ebenové hodiny a jejich houpání kyvadla. – „Jejich kyvadlo se houpalo s temným, těžkým, jednotvárným řinčením, …“

 

8) Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásoba, skladba (věty podle postoje mluvčího), …

Jazyk je spisovný. Použití přímé i nepřímé řeči. – „„Kdo se opovažuje?“ tázal se sýpavě dvořanů, kteří mu stáli na blízku…“

 

9) Charakterizuj kompozici povídky

Příběh je psán chronologicky a v er-formě. – „Když byla jeho říše již napůl vylidněna, vybral si ze všech svých rytířů a dvorních dam tisíc zdravých a veselých přátel a uchýlil se s nimi do ústraní za vysoké zdi a cimbuří odlehlého kláštera.“

 

10) Uveď další povídky od Edgara Allana Poa:

 • Vraždy v ulici Morgue – detektivní povídka
 • Vrah jsi ty! – detektivní povídka
 • Jáma a kyvadlo – hororová povídka
 • Zánik domu Usherů – hororová povídka
 • Maska červené smrti – hororová povídka
 • Černý kocour – hororová povídka
 • Král mor – hororová povídka
 • Sud vína amontilladského – hororová povídka
 • Beranice – hororová povídka
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.