Černý kocour – otázky k maturitě či testu

rozbor-díla

 

Kniha: Černý kocour

Autor: Edgar Allan Poe

Přidal(a): AV

 

 

1) Charakterizuj ústřední postavu.

Muž, který je vypravěčem příběhu. Je odsouzen za vraždu svojí ženy a vypráví svůj příběh. Dříve hodný, laskavý, milovník zvířat, ale později vlivem alkoholu nevrlý, nedůvěřivý a má záchvaty vzteku a při jednom z nich svému kocourovi vydloubne oko a později kocoura pověsí. – „Popadl jsem ho a on ze strachu, že mu ublížím, se mi lehce zahryzl do ruky. Okamžitě mne posedl ďábelský vztek. V tu chvíli jsem nevěděl, co dělám. Má pravá dřívější duše jako by prchla z mého těla a jeho každou žilku teď zavalila nestvůrná, kořalkou živená zloba. Vytáhl jsem z kapsy u vesty nůž, otevřel jej, popadl ubohé zvíře za krk a chladnokrevně mu vyřízl z důlku jedno oko!“

 

2) Jak se proměňuje jeho duševní stav? Čím je tato proměna ovlivněna?

 • Dříve to byl velice hodný muž, který miloval zvířata a taky jich doma hodně měl. – „Zvláště jsem miloval zvířata, a rodiče mne proto zanášeli všemi druhy mazlíčků. Také jsem většinu času trávil s nimi a nemohl jsem být šťastnější, než když jsem je krmil a laskal.“
 • Potom, co propadl pití, začal být mrzutý, bezohledný a agresivní. – „Na svou ženu jsem si dovoloval; mluvil jsem s ní hrubě a nakonec jsem jí vyhrožoval násilím. Moji miláčkové ovšem také pocítili změnu v mé povaze. Nejenže jsem je zanedbával, ale mizerně jsem s nimi zacházel.“
 • Tato proměna je ovlivněna alkoholem. – „Vším byl vinen běs opilství.“

 

3) Uvědomuje si postava tuto proměnu? Jak ji hodnotí? Přijímá ji, bojuje s ní?

 • Postava si svou proměnu uvědomuje, vypráví svůj příběh.
 • Hodnotí tuto změnu jako špatnou. – „Když se mi s jitrem vrátil rozum – když jsem se vyspal z oparu nočního hýření –, pocítil jsem nad zlým činem, který jsem spáchal zpola hrůzu, zpola výčitky svědomí, byl to však pocit matný a neurčitý a duše se nedotkl.“
 • Nakonec ji přijme a nelituje svých činů, nebojuje proti své změně.

 

4) Jaký charakter mají změněné stavy (sny? halucinace?)? Jak ovlivňují okolí postavy?

 • Mají vyvolat děs. Vypravěč je paranoidní, a i když necítí vinu, když páchá zlý čin, uvnitř ví, že je něco špatně a z toho právě vycházejí tyto halucinace. Například když pověsí kocoura, v noci mu shoří dům a jediné, co z něj zůstane, je jedna stěna, na které je obtištěna podoba kočky se smyčkou kolem krku, toto si sice racionálně vysvětlí, ale tyto halucinace přijdou znovu, když si jednou přinese nového kocoura a s hrůzou zjistí, že mu také chybí jedno oko a jeho bílá skvrna začne připomínat tvar šibenice.
 • Všechno to má u vypravěče vyvolat strach a paranoiu. – „V takových okamžicích se mi chtělo jedinou ranou ho zabít, avšak přece jen jsem se ovládl; bránila mi v tom jednak vzpomínka na někdejší zločin, ale hlavně – přiznám se vám – nesmírný strach před tím zvířetem. Tento strach nebyl v pravém slova smyslu strachem z nějakého fyzického zla – a přece si nevím rady, jak jinak to nazvat.“

 

5) Charakterizuj další postavy povídky – jaký je jejich vztah k ústřední postavě? Jak jsou jí a jejími stavy ovlivňovány?

Vypravěčova manželka: hodná, miluje zvířata tak, jako nejdříve její manžel, je mu odevzdaná, trpělivá a nevzdává to s ním, i když pije a vyhrožuje jí, nakonec ji zabije – „Kdyby ta rána byla dopadla, jistě by byla smrtelná, avšak mou ruku zadržela žena. Vydrážděn tímto zásahem k ďábelskému hněvu, vytrhl jsem paži z jejího sevření a zaťal sekyru do jejího mozku.“

Pluto: kocour, jeho nejvěrnější přítel, kterého měl rád, ale v opilství mu začal ubližovat a pak ho zabil

 

6) Jakými motivy (tematická stránka) autor navozuje pocity hrůzy? Jak je stupňuje?

 • Když mu začne chybět jeho starý kocour, čirou náhodou najde v hospodě také jedno takové stvoření, které nikomu nepatří, a tak si ho vezme domů. Jediné, čím se nepodobá jeho starému kocourovi, je bílá skvrna na hrudi. Druhý den ráno si všimne, že také nemá oko, stejně jako ho neměl Pluto, a to ho zase vyděsí natolik, že se kocourovi začne vyhýbat. Také se mu zdá, že ta neurčitá skvrna na hrudi postupně začíná nabývat podoby šibenice. – „Čtenář si vzpomene, že toto znamení, ač velké, bylo původně velmi neurčité; avšak zvolna téměř nepostižitelně nabývalo. …Nakonec dostalo podobu předmětu, jehož jméno se děsím vyslovit – především proto jsem si tu obludu hnusil, bál se jí a byl bych se jí i zbavil, kdybych si byl troufal – dostalo podobu, jak říkám, ohyzdné, příšerné věci – ŠIBENICE!“ Nakonec kocour odhalí jeho ohyzdný čin, když se objeví na hlavě mrtvoly, kterou vypravěč zazdil a kocoura pravděpodobně s ní.
 • Dalším motivem je to, jak zde autor popisuje opilecké běsnění a to, jak alkohol změnil dříve klidného muže na agresivního alkoholika, který je schopný hrozných činů.

 

7) Jakými formálními prostředky dosahuje hororového účinku? Jak popisuje duševní stavy postav?

 • Konec povídky nechává autor otevřený a čtenář si tak může domyslet, co byl kocour zač.
 • Také když jsou zde vyjádřeny vypravěčovi myšlenky, často roztržité, ty, ve kterých je uvedena krutost a vztek během jeho opileckých činů, anebo myšlenky, když se bojí, je to psáno pomocí pomlček. – „Jaký jsem to byl teď ubožák – ta nejubožejší troska lidství! Považte: pouhé zvíře, němá tvář, jejíhož druha jsem zpupně utratil – pouhé zvíře připraví mně – mně, člověku stvořenému k obrazu Nejvyššího – tolik nevýslovných běd!“
 • Duševní stavy postavy popisuje velice podrobně a detailně zde můžeme vidět, jak se díky opilství jeho duševní stav nenávratně zhoršuje. Najednou mu nevadí ubližovat těm, které dříve miloval a ani za to necítí vinu. Velice dobře zde autor vykresluje jeho opilecké halucinace a záchvaty vzteku.

 

8) Charakterizuj jazykovou stránku – slovní zásoba, skladba (věty podle postoje mluvčího), …….

Je zde spisovná řeč, použití přímé a nepřímé řeči. Celá povídka je z pohledu mluvčího, on vypráví svůj příběh a to, co se dělo v jeho nitru.

 

9) Charakterizuj kompozici povídky

Příběh je psán chronologicky, kromě začátku, kde vypravěč již čeká na smrt a jde vyprávět svůj příběh. – „Zítra však zemru a dnes chci své duši ulevit. Nejdříve bych rád seznámil svět prostě, stručně a bez podrobných výkladů s pouhým sledem příhod v mé domácnosti.“

 

10) Jaké znáš další povídky od Edgara Allana Poa?

 • Detektivní povídky:
  • Vraždy v ulici Morgue
  • Vrah jsi ty!
 • Hororové povídky
  • Jáma a kyvadlo
  • Zánik domu Usherů
  • Maska červené smrti
  • Černý kocour
  • Král mor
  • Sud vína amontilladského
  • Beranice