Sluha dvou pánů – otázky k maturitě

 

  Kniha: Sluha dvou pánů

  Autor: Carlo Goldoni

  Přidal(a): Oto

 

 

 

 

1.   Představte krátce život a dílo autora.

–        Carlo Goldoni byl italský dramatik, právník a učitel.

–        Napsal několika desítek komedií.

–        Významným představitelem Commedia dell´arte – improvizace, nápadné barevné kostýmy a masky pro herce, dle povahy postav

–        Působil ve Francii, ale svá díla však psal pro italské divadla

–        Byl i vychovatelem královských dcer ve Francii v Paříži.

–        Umírá v chudobě

 

2.   Charakterizujte co nejpodrobněji Truffaldina.

–        Vychytralý

–        Mazaný

–        Vtipný

–        Neumí číst ani psát

–        Dobrosrdečný lhář

–        Sluha, prosťáček, který vypadá, že neumí do pěti napočítat

–        Obratně vybruslí z každé situace, kterou mu jeho dvojí služba přinese

–        Chudý

 

3.   Proč se uvádí jako Truffaldino Gdebizzopopad z Nemagnizzy?

–        Truffaldino Gdebizzopopad – rodák z Nemagnizzy

 

4.    Proč ho v úvodní scéně postavy považují za blázna?

–        Na scénu přichází sluha Truffaldino, který tvrdí, že Frederigo Rasponi je živý, co víc, čeká před domem. Společnost  vnímá Truffaldina za blázna, neboť mají důvěryhodné informace, že Frederigo byl zabit v souboji. Přesto je společnost touto zprávou zaskočena a otřesena.

 

5.   Jak došlo k tomu, že se stal sluhou dvou pánů?

–        Do Benátek přijíždí Beatricie, v převleku za svého zesnulého bratra, Frederica Rasponiho, doprovázená sluhou Truffaldinem. Po příjezdu do města zamíří ihned za obchodním partnerem svého bratra, Pantalonem, aby s ním vyjednala nějaké obchodní náležitosti. Truffaldino mezitím čeká venku. Během dlouhé chvíle spatří dalšího cizince, Florinda, který potřebuje odnést kufr do hostince. Po chvíli Florindova náléhání , aby mu Truffaldino pomohl, Truffaldino jde a pomůže mu. Florindo si ho chce najmout a Truffaldino, který se nedomnívá, že by svého předešlého pána ještě někdy viděl, k tomu svolí. Ve stejném hostinci, kde se ubytuje Florindo, se však záhy ubytuje i Beatricie, a tak Truffaldino zjišťuje, že se stal sluhou dvou pánů.

 

6.   Jak se mu daří sloužit oběma?

–        Díky tomu, že jsou oba páni ubytováni na náměstí v jednom hotelu, stíhá Truffaldino pobíhat mezi pány a plnit tak jejich přání

–        Občas ve svém jednání s pány užívá klamů a lží a to ať úmyslných tak i neúmyslných

 

7.   Který autor využil také motivu přestrojení dívky za muže?

–        Jaroslav Vrchlický – Noc na Karlštejně

 

8.   Proč se Beatrice takto přestrojila?

–        V převleku za svého zesnulého bratra – Frederica Rasponiho, doprovázená sluhou Truffaldinem, se po příjezdu do Benátek, ihned vydává za obchodním partnerem svého bratra – Pantalonem, aby s ním vyjednala obchodní náležitosti –  vyplácení pohledávek pana Pantalona. Krom peněz si přijela do Benátek také najít svého milého Florinda, který kvůli ní jejího bratra, Frederica Rasponiho, zabil.

 

9.   O čem svědčí záležitost se směnkou?

–        Směnka uzavřená může zničit a zkomlipovat život obou stran

 

10.  Čím přispěl k tomu, že se oba milenci našli?

–        Záměnou kufrů obou pánů….

–        Beatrice se chce ubytovat v hostinci svého známého. Pošle Truffaldina napřed a ten cestou potká Florinda a slíbí mu, že u něj bude sloužit. Jenomže Florindo se ubytuje v tom samém hostinci jako Beatrice. Truffaldino jen stěží stíhá sloužit oběma pánům. Má uklidit šaty z jejich kufrů, ale nedopatřením jim promíchá některé věci. Florindo najde u sebe v kufru svojí podobiznu, kterou dal Beatrici. Truffaldino mu řekne, že to zdědil po svém bývalém pánovi, který před týdnem zemřel. Truffaldino pochopí, že jde o Beatrici a chce se zabít. Mezitím volá Truffaldina Beatrice, která potřebuje předat nějaké papíry Pantalonemu. Truffaldino kufr otevře a podá jí ty papíry, jenomže to jsou dopisy, které poslala Florindovi. Truffaldino jí řekne to samé, jako řekl Florindovi. Beatrice je nešťastná a Pantalone pochopí, že to není Frederico, nýbrž jeho sestra Beatrice. A jde to hned říct Klárince. Beatrice se chce také zabít. Florindo i Beatrice vyjdou na chodbu s dýkami a chtějí se probodnout. V tom jim brání hostinský a vrchní. Florindo a Beatrice se poznají a jsou šťastni, že jsou oba živí.

Jdou společně s Truffaldinem, jenž Florindovi řekl, že Beatricin sluha se jmenuje Amidor, a Beatrici řekl, že Amidor je Florindův sluha. Truffaldino si chce vzít Smeraldinu, a proto se prozradí, řekne, že je sluha Beatricin i Florinda a že žádný Amidor neexistuje, poněvadž si ho vymyslel.

 

11.  Jaké lidové obraty postavy užívají? Uveďte příklady a vysvětlete je.

Ironie a Satira

 

Prostředky jazykové

–        Přímá řeč

–        Monology X dialogy

–        Spisovný jazyk s občasnými nespisovnými výrazy (familie, polívka, bodejť)

–        Zdrobněliny (Silvínek, Klárinka, drahoušek, zeťáček, doktůrek, pacinku…)

–        Nadávky ( Ty hubo nevymáchaná !, Kampak, žábo, hubatá ! )

 

Prostředky umělecké

–        Personifikace – slovo padlo, cesty jsou podivné, pochybnosti jsou na místě

–        Epiteton – dobrosrdečný mladík, spolehlivé a zaručené zprávy,

–        Elipsa – opatrnost, matka moudrosti

–        Epizeusis – Počkat, počkat, jenom ne tak hr.

–        Přirovnání – hluchý jak poleno, kluk jako cumel

–        Aposiotese – Nu, a ?

 

12. Které postavy autor převzal z commedie dell´ arte?

–        Jde o italské improvizované divadlo s danými postavami, jako jsou např.:

Silviopierot – nešťastný mládenec, Smeraldina  – kolombína – krásná a nedosažitelná dívka.

 

13. Jak se projevuje malapropismus v řeči nosiče a jiných postav?

–        nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných

 

14. V příběhu hraje velkou roli náhoda. Popište některé takové situace. 

–        Ubytování obou pánu v jednom hotelu.

–        Truffaldino omylem roztrhá směnku.

–        Záměna kufrů obou pánů.

–        V závěru při pokusu o skoncování se svými životy se Beatrice setkává se svým Florindem ve stejný okamžik na náměstí a navzájem se poznávají

 

 

15.  Kdy a kde byla hra poprvé inscenována?

–        Hra byla napsána 1745, ale dochovaná písemná forma je z roku 1753

–        První divadelní inscenace byla v Národním divadle 17.9.1994, kdy postavu Truffaldiniho ztvárňuje Miroslav Donutil v režii Ivana Rajmonta

 

–        Obsazení v Národním divadle v Praze

Miroslav Donutil                                           Truffaldino Gdebizzopopad z Nemagnizzy

Oldřich Vlček                                                Pantalone Agnivorla de Bisogni

Antonie Talacková                                        Beatrice Rasponi

Kristýna Hrušínská                                        Clarice

Petr Pelzer                                                     Doktor Palmiro Palmare Lombardi

Igor Orozovič                                               Florindo Aretusi

Martin Donutil                                               Silvio

Jan Novotný                                                  Brighella

Hana Ševčíková / Kateřina Holánová           Smeraldina – hostinská

Filip Rajmont                                                 Číšník

 

16. Jak Palmiro Palmare zdůvodňuje neplatnost souhlasu k svatbě, který dal Pantalone

      Federigovi?

–        Prima in tempore vacio in jure = Kdo dřív přijde, ten dřív mele.