Maus – rozbor díla k maturitě

 

  Kniha: Maus

  Autor: Art Spiegelman

  Přidal(a): Martina Š

 

 

Spiegelman se narodil židovským uprchlíkům Vladkovi a Anje Spiegelmanovým, kteří přežili koncentrační tábory Osvětim a Dachau. Měl staršího bratra Richieu, který zemřel během deportace již jako dítě. Za první díl svého komixu obdržel Pulitzerovu cenu.

 

Literární druh, literární žánrový typ

Komix. Graficky zpracovaná biografie o holokaustu.

 

Obsah – Celkové téma

Vladek, chudý prodejce textilií, se víceméně náhodou seznámí s dcerou továrníka Anjou. Po určitých peripetiích se s ní zasnoubí a později si ji i vezme. Za pomoci tchána založí prosperující podnik na výrobu látek. Anja otěhotní. Vladek je při mobilizaci odveden a musí se zúčastnit prvních válečných bojů, které však přežije. Rozsáhlá rodina se musí uskromnit, přesto však pomocí konexí a černého obchodu udržuje svůj vysoký životní standart. Několikráte jsou mladí manželé od sebe odtrhnuti; později se již musí i skrývat a utíkají Polskem. Zažijí hrůzu několika koncentračních táborů, pogromů na Židy i zradu těch nejbližších. Tato část pak končí příjezdem do osvětimského tábora a odlukou manželů.

Rovina druhá vypráví vznik tohoto původně pro soukromé účely tvořeného díla. Zachycuje vztahy mezi synem /autorem/ a senilním, lakomým a dost možná pohnutým osudem poznamenaným otcem a jeho druhou manželkou Malou, která na něj nemá o moc lepší názor. Během rozhovorů o válce tu vyrůstá řada malicherných sporů, přičemž největší z nich, hledání matčiných (Anjiných) deníků, pak vygraduje do téměř absolutní nenávisti.

V druhém příběhu sledujeme autorův mučivý vztah k stárnoucímu otci. Občas se navštěvují, vedou malicherné hádky a v pozadí všeho jsou dějiny, příliš kruté na to, aby je bylo možno utišit. Obě příběhy se tak před námi spojují v příběh jediný – příběh rodičů a dětí. V druhém dílu se pohybujeme mezi osvětimskými vězeňskými baráky a rekreačními bungalovy v pohoří Catskills.

 

Hlavní téma

Příběh očitého svědka holokaustu, polského Žida Vladka

 

Srovnání s jinými díly se stejnou tematikou (s filmem, divadlem)

 

Postavy

Art Spiegelman – komixovy kreslíř. Zachycuje vyprávění svého otce z období války i malicherné hádky ze součastnosti.

Vladek – Artův otec. Za svého mládí velice schopný Žid, který přežil holokaust. Povahově komplikovaný člověk – senilní, lakomým a poznamenaný pohnutým osudem. Jeho druhá manželka se jmenuje Mala.

Anja – Vladkova první manželka. Po válce spáchala sebevraždu (Spiegelman napsal čtyřstránkový příběh nazvaný Zajatec na planetě peklo)

Françoise – Artova žena

 

Prostředí

První rovina: Polsko, koncentrační tábory za II. světové války

Druhá rovina: současnost, New York

 

Přístup autora, zabarvení díla

Pravdivý příběh rodičů Arta Spiegelmana, kteří žili za 2. světové války (i před ní) v Polsku.

Alegorie, kde Židé (k nimž rodina Spiegelmanova patřila) jsou znázorňováni jako myši, nacisté coby kočky a Poláci jako prasata.

 

Kompozice

Kompozice dvou navzájem se prolínajících časových pásem. Vprvním se odehrávají autorovy americké rozhovory s otcem Vladkem, polským Židem, který společně se svou manželkou Anjou přežil Osvětim a po válce emigroval přes Švédsko do USA, druhé je záznamem, ilustrací Vladkova vyprávění

Jazyk

Běžná mluva, rozhovory

 

Vyprávěcí forma

Komix.

Vyprávění Vladka se prolíná s rozhovory Arta Spiegelmana se svým otcem (Vladkem) v Americe.

 

Hodnocení díla

Kniha je velice čtivá. Překvapivě se nestáváte součástí děje; nic Vás nevtahuje dovnitř příběhu tak, jak tomu v mnoha případech bývá (což je možná dáno právě povahou komixu, kde není prostor pro čtenářovu fantazii – hrdinové jsou dáni nejen charakterově, ale vizuálně; byť jen jako myši). I přes to se doslova „hltá“. Není vtipná, je realistická.