Měsíce – rozbor díla

rozbor-díla

 

 Kniha: Měsíce

 Autor: Karel Toman

 Přidal(a): Káťa M.

 

 

Karel Toman

 • český básník, novinář, překladatel z francouzštiny
 • vlastním jménem: Antonín Bernášek
 • narozen 25. února 1877
 • zemřel 12. června 1946
 • vystudoval gymnázium
 • studoval na Právnické fakultě UK – studium ale nedokončil
 • redaktor Českého deníku a Národních listů
 • bohém, tulák

Díla (básnické sbírky)

 • Pohádky krve (1898)– prvotina, symbolismus, dekadence, erotika
 • Torzo života (1902) – bolest a rozkoš a z toho vycházející bolest člověka
 • Melancholická pouť (1906) – inspirace z cest po Evropě
 • Sluneční hodiny (1913) – téma přírody a současně i aktuální politické situace
 • Verše rodinné a jiné (1918) – společenské dění v době 1. světové války
 • Měsíce (1918) – sbírka oslavující přírodu a vlastenectví
 • Hlas ticha (1923) – společenské dění v Čechách, revoluce v Rusku
 • Stoletý kalendář (1926) – poslední dílo, tuláctví

 

Generace anarchistických buřičů

 • generace mladých českých spisovatelů
 • skupina se zformovala na začátku 20. století
 • ovlivněni filozofií F. Nietzscheho
 • anarchismus = odpor k autoritám, odmítání současného politického systému
 • používají jednoduchý a srozumitelný jazyk
 • odpor proti státu
 • erotické motivy
 • aktuální motivy
 • shromažďovali se kolem S.K. Neumanna – v jeho domě probíhali divoké večírky
 • časopis Nový kult

Představitelé:

 

Rozbor díla: Měsíce

 • Vlastenecká básnická sbírka
 •  Oslava přírody, lidu, tradic.
 • Básně jsou pojmenovány podle měsíců tzn. Leden, Únor. Březen,…
 • Prosté činnosti jsou oslavovány, klíčová je pospolitost
 • Z básní je patrná autorova láska k rodné zemi

 

Téma

 • Každá báseň má jiné téma – v některých básních oslavuje autor přírodu, v jiných člověka a jeho činnost (práce na vesnici).
 • Společným znakem všech básní je autorova naděje v budoucnost
 • Báseň červenec připomíná výročí úmrtí Mistra Jana Husa a autor nás vybízí ať vzpomínáme na Husův život a odkaz, než na jeho úmrtí.
 • Báseň Září připomíná výročí Svatého Václava.

 

Motiv

 • dítě jako symbol budoucnosti, motivy přírody, domova, vesnických činností, motivy českých tradic i historických okamžiků

 

Kompozice a jazyk

 • Básně tvoří celek, ačkoli každá je jiného žánru a má jiné téma.
 • Sbírka tvořena 12 básněmi
  • popisují přírodu v koloběhu kalendářního roku, každá báseň je o jednom měsíci.
 • Skladba básní: každá báseň má 13 veršů, strofické členení: 5,5,3 (výjimkou je říjen: 4,6,3), sporadické veršování, jambický rytmus
 • básně obsahují parafráze, citace a odkazy na dělnické písně a lidové tradice
 • dílo začíná i končí zmínkou o Betlému
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.