Stařec a moře – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): Pavka

 

 

 

LITERÁRNÍ TEORIE

 Obecná charakteristika literárního díla

Lyrika – novela

Organizace jazykových prostředků

Próza psaná v er-formě

Slovní zásoba – dílo je naspáno spisovným jazykem, objevují se zde španělské výrazy( guáno, qué va), přirovnání – lano těžké jako kříž

Je psáno velmi jednoduše a střízlivě, ale je v něm skrytá určitá dynamika a napětí.

Autor využívá hlavně úvahu a popis – děda mluví také sám k sobě („Co jsi to vůbec za ruku?“ promluvil na ni…

Tematická výstavba – téma

Děj může být situován tak do poloviny 20. Století – vesnice poblíž Havany a na moři

Stručný obsah: starý rybář nemá už přes 80 dní úspěch při rybolovu, který ho živí, polovinu neúspěšných dní s ním na lov jezdí malý chlapec, aby se naučil lovit, nakonec otec chlapci rybolov zakáže, a stařec vyjíždí na moře sám, chytí velkou rybu, ale 2 dny a 2 noci s ní bojuje, než ji zdolá, nemůže ji ale vytáhnout do lodky, a tak ji vleče za sebou, to přiláká žraloky, marně s nimi stařec bojuje, hodně jich zabil ale nakonec rybu celou okoušou, rybář je zcela vyčerpaný a přiváží do přístavu jen kostru – ale zvítězil, je šťastný

Hlavní postavy:

Stařec Santiago – kubánský rybář, má pevnou vůli, zkušený, bojuje až na pokraj života, aby se uživil – jiná možnost není, během zápasu s rybou i žraloky často mluví sám k sobě, uvažuje o životě

Chlapec Manolin – velmi obětavý, učenlivý, laskavý, nápomocný, má rád starce

Význam sdělení, hlavní myšlenka díla

Zobrazit nekonečný boj člověka s přírodou, myšlenku, že štěstí nespočívá v bohatství, ale v uspokojení z vyčerpávajícího zápasu.

Smyslem díla je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a nezdolnou duševní sílu

Ukazuje na lidské přesvědčení, snažení, nezdolnost lidské odhodlanosti, to jsou základní rysy boje člověk s přírodou – je to oslava věčné lidské aktivity

 

LITERÁRNÍ HISTORIE

Společensko – historické pozadí

Dílo napsal v době, kdy se mu vůbec nedařilo, začínala krize jak umělecká tak životní, přestěhoval se na Kubu, tam novelu napsal za dva měsíce, a byla uznána jako jeho nejvýznamnější dílo

Autor – americký spisovatel, z rodiny lékaře, v roce 1918 odešel jako dobrovolník na italskou frontu, kde byl těžce raněn, po válce žil v Paříži, tam pracoval jako novinář, podnikal dlouhé cesty, především do Afriky, lákalo ho dobrodružství, jeho koníčkem byly box a lov dravé zvěře, po 2.svět.válce žil v Havaně na Kubě, v roce 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu, tehdy ale u něj v životě dochází k těžké krizi, je z něj alkoholik, v roce 1961 končí svůj život sebevraždou

Dílo: většina je inspirována jeho vlastním životem – romány Fiesta, Sbohem armádo, Přes řeku do stínů stromů, Komu zvoní hrana, Mít a nemít

Patřil mezi autory tzv. Ztracené generace – ti co zažili a prošli světovými válkami, nedokázali se vyrovnat s tím, co zažili na frontách, nedokázali se zpátky začlenit do společnosti – byli to např. Remarque, Rolland, Barbusse

 

LITERÁRNÍ KRITIKA

Dobové vnímání lit. Díla a jeho proměny

Dílo autor napsal na Kubě, předlohou mu byl opravdový kubánský starý rybář, psal celé dva měsíce, po publikaci v časopise Life zaznamenala novela velký ohlas a rázem byla zařazena mezi autorova vrcholná díla – následně za tuto novelu dostal Nobelovu cenu za literaturu

Posouzení aktuálního tématu a zpracování lit. Díla

Hemingwayův osobitý styl měl řadu napodobitelů a pokračovatelů – nejvýznamějšímbyl R. Carvera, americký povídkář druhé poloviny 20. Stol.

Dílo ovlivnilo i našeho J. Škvoreckého a to hlavně úsečnost a náznakovitost

 

SROVNÁNÍ

Srovnání díla s vybraným dílem z formálního či tematického hlediska

Knihu jsem přečetl doslova jedním dechem. Neměl jsem možnost vidět filmovou či televizní adaptaci tohoto díla.

Líbí se mi popisy přírody, rybaření, boje s rybou…

“Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit.” 

Další podobné materiály na webu: