Stařec a moře – rozbor díla (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): Pavka, 120michal

 

Ernest Hamingway (1899 – 1961)

 • Americký spisovatel
 • V období 1. světové války si přidal rok, aby mohl nastoupit do armády USA. V roce 1918 odešel jako dobrovolník na italskou frontu, kde byl těžce raněn.
 • Po válce žil v Paříži, kde pracoval jako novinář a žil se svou milenkou Gertrudou Steinovou (americká novinářka). Podnikal dlouhé cesty, především do Afriky. Jeho koníčkem byly box a lov dravé zvěře.
 • Zúčastnil se také občanské války ve Španělsku.
 • Účastnil se 2. světové války jako válečný novinář.
 • Po 2. světové válce žil v Havaně na Kubě.
 • Měl 4 manželky a několik milenek. Hodně cestoval a fotil se se svými úlovky (různými šelmami).
 • Budoval si dojem silného muže, být silný znamenalo pro něho vše.
 • V roce 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu za dílo Stařec a moře.
 • Poté se vrátil zpět do USA a stále to střídá s Evropou.
 • Řazen mezi autory tzv. ztracené generace – ti co zažili a prošli světovými válkami, nedokázali se vyrovnat s tím, co zažili na frontách, nedokázali se zpátky začlenit do společnosti – byli to např. Remarque, Rolland, Barbusse. V jeho životě dochází k těžké krizi, stal se z něj alkoholik.
 • V roce 1961 končí svůj život sebevraždou – zastřelil se puškou na balkóně.

 

Díla autora:

 • Komu zvoní hrana (For Whom the Bell Tolls): Děj se odehrává ve Španělsku v 30. letech, v době občanské války. Hlavním hrdinou je americký lektor španělštiny Robert Jordan, který nastoupil do války jako dobrovolník. Má za úkol zničit most, aby zadržel postup fašistických vojsk.
 • Sbohem armádo: Román je z velké části autobiografický, pojednává o lásce dvou mladých lidí za války. Odráží zkušenosti autora z první světové války a jeho zranění na frontě.
 • Fiesta: První román autora o tzv. ztracené generaci.
 • Smrt odpoledne: Autor se snaží čtenáře seznámit s býčími zápasy, kniha obsahuje řadu fotografií a slovníček pojmů.
 • Zelené pahorky africké: Dílo o lovu, myšlenkách a překrásné africké přírodě.
 • Většina děl je inspirována jeho vlastním životem, například romány Fiesta, Sbohem armádo, Přes řeku do stínů stromů, Komu zvoní hrana, Mít a nemít.

 

Literárně-historický kontext

Literární skupina:

 • Ztracená generace-generace 20. let 20. století, která byla ovlivněna 1. světovou válkou.
 • Byli to zejména muži, vojáci, kteří se vracejí z války a musí se zapojit do běžného života. Ve světě byli ztraceni, jelikož měli problémy zařadit se do společnosti a zvyknout si žít v nových podmínkách.

 

Další autoři ze stejného období:

 

Rozbor: Stařec a moře

 • Literární druh: epická próza
 • Literární žánr: novela (lyrika)
 • Originální název: The Old Man and the Sea
 • První vydání díla: 1952
 • Umělecký směr: Světová literatura 1. poloviny 20. století – americká próza mezi válkami

 

Tematická výstavba – téma

 • Děj může být situován tak do poloviny 20. Století – vesnice poblíž Havany a na moři

 

Význam sdělení, hlavní myšlenka díla

 • Zobrazit nekonečný boj člověka s přírodou, myšlenku, že štěstí nespočívá v bohatství, ale v uspokojení z vyčerpávajícího zápasu.
 • Smyslem díla je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a nezdolnou duševní sílu.
 • Ukazuje na lidské přesvědčení, snažení, nezdolnost lidské odhodlanosti, to jsou základní rysy boje člověk s přírodou – je to oslava věčné lidské aktivity.
 • Skrytý význam: Čtenář může mít nesprávný pocit, že příběh je o ničem: rybář uloví velkou rybu, kterou mu sežerou žraloci. Pod tímto povrchem je však skryt příběh o lidské nezdolnosti, Santiago získává důvěru sám v sebe, nepatří ještě do starého železa, symbolicky přemůže smůlu.

 

Kompozice

 •  Jednoduchý, prostý příběh.
 • Děj je rozvíjen chronologicky bez jakéhokoliv složitého postupování časových rovin.
 • Text není nijak formálně členěn.
 • Směřuje k tzv. bodu obratu – k překvapivému dějovému zvratu, odkud se vše, co předcházelo, jeví jinak.
 • Existuje zde obecná rovina příběhu – rybář=člověk, ryba=příroda, žraloci=zlo
 • Objevuje se zde METODA LEDOVCE = autor řekne jen něco, zbytek si čtenář musí domyslet sám
 • Pointa se objevuje až v závěru

 

Vypravěč

 • Dílo je napsáno v er-formě, což je typické pro prózu.

 

Jazyk

 • Slovní zásoba: Dílo je napsáno spisovným jazykem. Objemují se zde španělské výrazy jako “guáno”, “qué va” a přirovnání, například “lano těžké jako kříž”.
 • Jednoduchost a střízlivost: Text je psán velmi jednoduše a střízlivě, ale je v něm skrytá určitá dynamika a napětí.
 • Využití úvahy a popisu: Autor využívá hlavně úvahy a popisu. Například, hlavní postava mluví sama k sobě (“Co jsi to vůbec za ruku?” promluvil na ni…).
 • Ponechání španělských výrazů v překladu: Pro oživení děje a obrazu prostředí jsou v překladu ponechány španělské výrazy.
 • Absence konkrétních pojmenování: V textu nejsou konkrétní pojmenování. Například, Santiago není oslovován jménem, ale pouze jako stařec.
 • Častý monolog hlavního hrdiny: Hlavní hrdina často vede monolog.
 • Strohá stylizace vět: Věty jsou stručně formulované, hlavně u dialogů v přímé řeči.
 • Využití přirovnání, personifikace a sebeoslovování: Text obsahuje velké množství přirovnání, personifikace a sebeoslovování.
 • Rybářské pojmenování: V textu se objevují rybářské pojmy, jako je “kotouč šňůry”, “hák s bodcem”, “harpuna” atd.

 

Časoprostor:

 • Čas: děj se odehrává během tří dnů, 40. léta 20. století
 • Místo: Kubánská vesnice poblíž hlavního města Havany

 

Hlavní postavy:

 • Stařec Santiago – kubánský rybář, který je zkušený a má pevnou vůli. Je to samotář odloučený od společnosti, který je velmi zkušený, pracovitý, neúnavný, nebojácný a je fyzicky i duševně silný. Je hrdý na svou práci a je schopen bojovat až do posledních sil. Během zápasu s rybou i žraloky často mluví sám k sobě a uvažuje o životě. Prokazuje velké lidské morální kvality a ukazuje svůj pevný charakter. Je skromný a musí tvrdě pracovat, aby se uživil. Bojuje až na pokraj života, protože jiná možnost není.
 • Chlapec Manolin – mladý chlapec, který je pomocníkem Santiaga. Je velmi obětavý, učenlivý, laskavý a nápomocný. Má rád starce a je věrný a obětavý pomocník při každém rybolovu. Nejel se Santiagem na lov, protože mu to zakázali rodiče. Manolin je postava, která představuje mládí, naději a obětavost.
 • Vedlejší postavy: Je zde pár vedlejších postav, se kterými se Santiago a Manolin setkali. Tyto postavy jsou zlé, závistivé, posmívají se nebo naopak se starcem soucítí a pomáhají mu.

 

Stručný obsah:

Starý rybář nemá už přes 80 dní úspěch při rybolovu, který ho živí, polovinu neúspěšných dní s ním na lov jezdí malý chlapec, aby se naučil lovit, nakonec otec chlapci rybolov zakáže, a stařec vyjíždí na moře sám, chytí velkou rybu, ale 2 dny a 2 noci s ní bojuje, než ji zdolá, nemůže ji ale vytáhnout do loďky, a tak ji vleče za sebou, to přiláká žraloky, marně s nimi stařec bojuje, hodně jich zabil ale nakonec rybu celou okoušou, rybář je zcela vyčerpaný a přiváží do přístavu jen kostru – ale zvítězil, je šťastný.

 

Děj knihy:

Hlavního hrdinu knihy, rybáře Santiaga, začíná trápit jeho smůla, když už po 84 dní po sobě neulovil žádnou rybu a takřka nemá z čeho jíst. Na rozkaz rodičů ho musí opustit i jeho pomocník chlapec Manolin, který se o něho staral, dával mu jídlo a pomáhal mu na moři. Jednoho dne se stařec rozhodne vyjet na moře, kde ještě nikdo nebyl a loučí se s chlapcem, kterého nechává ve vesnici. Po několika neúspěšných dnech na vodě chytí vysněný úlovek. Neví sice, jak vypadá, ale podle chování ryby pozná, že je to jeho snad největší úlovek, který kdy chytil. Ryba ho však překvapí svou silou a začne ho táhnout na otevřené moře. Stařec se ji snaží zadržet, je však starý a po několika hodinách svůj boj vzdává. Ryba ho vytrvale táhne dál. Stařec je velmi vyčerpán a unaven, nepouští ji však z lodě, protože věří, že se jednou unaví a on ji bude moct zabít. To se mu díky svým zkušenostem podaří. Přiváže ji k loďce a podle slunce míří zpět domů. Po cestě, ale musí odolávat útokům žraloků na jeho loď. I přes velkou odhodlanost starce mu jeho úlovek sežerou. Naprosto vyčerpaný stařec dorazí domů, loďku nechá přivázanou u mola a ráno se kolem ní shromáždí dav lidí, aby se podíval na obrovitou kostru ryby přivázanou na starcově loďce. Nakonec se přece jen stařec dočká uznání a lidé ho přestanou nazývat smolařem, možná i díky tomu se jeho mladý pomocník může vrátit a dále staříkovi pomáhat v rybaření.

 

Společensko-historické pozadí vzniku díla

 • Dílo napsal v době, kdy se mu vůbec nedařilo, začínala krize jak umělecká tak životní, přestěhoval se na Kubu, tam novelu napsal za dva měsíce, a byla uznána jako jeho nejvýznamnější dílo.
 • Napsáno na Kubě, předlohou byl opravdový kubánský starý rybář, psal celé dva měsíce, po publikaci v časopise Life zaznamenala novela velký ohlas a rázem byla zařazena mezi autorova vrcholná díla – následně za tuto novelu dostal Nobelovu cenu za literaturu

Inspirace dílem

 • Dílo bylo zfilmováno roku 1958 režisérem Johnem Sturgesem.
 • Hamingway měl i několik napodobitelů např. R.  Carvera – nejvýznamnější americký povídkář 80. let. Dílo také ovlivnilo J. Škvoreckého a A. Lustiga.

 

Vlastní názor

 • Knihu jsem přečetl doslova jedním dechem. Neměl jsem možnost vidět filmovou či televizní adaptaci tohoto díla. Líbí se mi popisy přírody, rybaření, boje s rybou…
 • „Člověk není stvořen pro porážku. Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“ 
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.