Fráňa Šrámek – životopis

literatura

 

 Jméno: Fráňa Šrámek

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Fráňa Šrámek patří mezi významné české básníky. Jeho doménou je ale i próza a dramata. Proslulý byl taktéž jako buřič. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří Stříbrný vítr a Měsíc nad řekou. Roku 1946 získal Fráňa Šrámek ocenění národní umělec.

 

Život

Fráňa Šrámek se narodil 19. ledna 1877 v obci Sobotka a zemřel 1. července 1952 ve věku 75 let v Praze. Pohřben je v Sobotce. Jeho otec pracoval jako berní úředník. Od roku 1885 se spolu s rodinou přestěhovali do Písku. Toto město se stalo dějištěm mnohých divadelních her a románů, které Fráňa Šrámek napsal. V Písku také studoval gymnázium. Maturity ale dosáhl ve městě Roudnice nad Labem v roce 1894 (do tohoto města se také spolu s rodinou na čas přestěhoval).

Roku 1903 nastoupil jako jednoroční dobrovolník na vojenskou službu. Avšak pro jeho anarchistické, antimilitaristické postoje mu byla tato služba ještě o jeden rok prodloužena. Když dokončil vojenskou službu, začal studovat práva. Studium ale nedokončil a místo toho se začal věnovat publicistice a literatuře. V září 1904 vážně onemocněl.

Od roku 1903 se Fráňa Šrámek přestěhoval do Prahy, kde dál projevoval své anarchistické názory, a to v rámci aktivního působení v anarchistickém hnutí. Přispíval do různých časopisů – například do Nového kultu (jehož vůdčí osobností byl Stanislav Kostka Neumann, díky kterému se Fráňa Šrámek setkal i s jinými spisovateli, například s Karlem Čapkem) nebo do časopisu Práce. Za svou anarchistickou činnost byl roku 1905 dvakrát uvězněn – účastnil se různých protimonarchistických demonstrací. Napsal antimilitaristickou báseň Píšou mi psaní.

V srpnu roku 1914 narukoval hned na začátku první světové války na haličskou (ruskou) frontu. Zde se Fráňa Šrámek setkal s drsným vojenským životem, který se odráží taktéž v jeho dílech. Příkladem je například báseň 30. září 1914 nebo povídka První akt. Avšak hned v září 1914 se u Fráni Šrámka projevil silný revmatismus, kvůli kterému byl hospitalizován v brněnské nemocnici. Po uzdravení byl opět poslán na frontu, bylo to v červnu 1915 a jednalo se o frontu v Itálii a Rumunsku.

Za druhé světové války protestoval proti fašismu tak, že nevycházel z domu. Zemřel osamoceně.

 

Dílo

V prvotních dílech Fráni Šrámka si můžeme všimnout jakési erotické deziluze, skepse a marnosti. Pozdější díla se přiklání spíše k projevům lidské přirozenosti. Prózu píše pod vlivem naturalismu a expresionismu, ale jde z ní poznat, že ji píše básník.

Života bído, přec tě mám rád

Tato básnická sbírka pochází z roku 1905 a Fráňa Šrámek v ní vyjadřuje svůj nesouhlas s válkou i samotným Rakousko-Uherskem.

Modrý a rudý

Jedná se opět o antimilitaristickou básnickou sbírku z roku 1906. Modrá je barva rakouské uniformy a rudá je barva socialismu. Součástí této sbírky je i slavná báseň Raport.

Splav

Tato básnická sbírka obsahuje taktéž protiválečné myšlenky, které jsou ale obohacené o milostnou lyriku spjatou s přírodou.

Ještě zní

Tato básnická sbírka pochází z roku 1933, odráží se v ní životní rezignace.

Rány, růže

Básnická sbírka Rány, růže obsahuje vlastenecké básně, které jsou reakcí na druhou světovou válku. Pochází z roku 1945.

Stříbrný vítr

Jedná se o román s roku 1910. Toto dílo patří k nejznámějším dílům Fráni Šrámka. Objevují se zde autobiografické prvky, je to román o mládí a dospívání. Hlavním hrdinou je Jeník Ratkin. Ten ačkoli je již jednou nohou mezi dospělými, jejich světu nerozumí. Získává první milostné zkušenosti, bojuje se svým tyranským otcem. Zamiluje se do Aničky Karasové, ale tato láska je pro něj zklamáním. Nakonec Jeník všechny své konflikty mládí překoná a poznává smysl života.

Měsíc nad řekou

Měsíc nad řekou je divadelní hrou, která pochází z roku 1922. bývalí spolužáci se setkávají a zamýšlejí se nad tím, jaké iluze ze svého mládí ztratili. Ve hře se projevuje konflikt mezi generacemi. Také toto dílo, stejně jako Stříbrný vítr, je ovlivněn impresionismem. Divadelní hra Měsíc nad řekou byla zfilmována roku 1953, režisérem byl Václav Krška.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.