Michel de Montaigne – životopis

literatura

 

Jméno: Michel de Montaigne

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

Francouzský spisovatel, filozof a humanista šestnáctého století. Dodnes je oceňovaný především jako tvůrce literárně-filozofického žánru esej. Během svého života zastával i řadu politických funkcí, ale sám se nejlépe cítil při studiu literatury a psaní.

 

Život

Michel Eyquem de Montaigne se narodil 28. února 1533 na zámku Montaigne v jihozápadní Francii. Pocházel z bohaté rodiny, jeho otec byl povýšen do šlechtického rodu a působil jako starosta města Bordeaux i v místním bordeauxském parlamentu. Otci velmi záleželo, aby se Michelovi dostalo kvalitního vzdělání a výchovy v různém prostředí.

Hned po narození byl na tři roky poslán do obyčejné venkovské rodiny drvoštěpa, po návratu na zámek na něj jeho vychovatel hovořil pouze latinsky, a Michel de Montaigne ji tak později považoval za svůj druhý mateřský jazyk. Kolem roku 1539 byl poslán studovat na prestižní internátní školu v Bordeaux, později vystudoval práva. Celý život se navíc i sám sebevzdělával četbou nejrůznější vědecké i filozofické literatury z různých historických období i ze současnosti.

Roku 1566 se oženil s Františkou de la Chaissaigne, s níž měl celkem pět dětí. Po smrti svého otce roku 1568 se vrátil na zámek de Montaigne a věnoval se zde především studiu literatury a také psaní vlastních děl. Za tímto účelem dokonce zámek přestavěl, aby vytvořil prostory pro svou studovnu a rozsáhlou knihovnu. Do stropních trámů zde nechal vyřezat slavné citáty starověkých autorů. Po prvním vydání své knihy Eseje roku 1580 se rozhodl začít cestovat po Evropě. Navštívil sousední státy, Německo, Rakousko i Švýcarsko, a poté se vrátil do Itálie a cestoval po své vlastní zemi. V letech 1581 až 1584 zastával funkci starosti města Bordeaux. Michel de Montaigne zemřel 13. září 1592 na svém zámku, později byly jeho ostatky převezeny do Bordeaux.

 

Dílo

Eseje

Psaní svého životního díla, knihy Eseje, se začal Michel de Montaigne věnovat kolem roku 1572. Tehdy už žil několik let na zámku Montaigne a většinu dne trávil čtením a studiem nejrůznějších knih klasiků, ze kterých si vypisoval zajímavé pasáže. Na základě těchto zkušeností z četby a svého vlastního přemýšlení pak začal psát své vlastní dílo, ve kterém se zabývá nejrůznějšími tématy, jako je například lidský osud, morální a životní hodnoty, smrt, víra, zároveň kritizuje předsudky, pýchu, panovačnost a další špatné lidské vlastnosti a mnohé další. Obecně můžeme říci, že třemi hlavními tématy Montaignových esejí jsou člověk, život a svět. V knize rovněž vede dialog sám se sebou a hledá odpověď na otázku, čím a kým je vlastně on sám.

Kniha poprvé vyšla v roce 1580, ale v následujících letech Michel de Montaigne v psaní esejů pokračoval a zároveň staré eseje nejrůznějším způsobem přepracovával. Některé zkracoval, jiné rozšiřoval a stále psal nové a nové. Kniha obsahuje myšlenky, které se týkaly nejrůznějších humanitních věd, nejen filozofie, ale také etiky, psychologie, sociologie či politologie. Zároveň ve své knize prosazoval myšlenky a kladl si otázky, které se nelíbily katolické církvi, neboť za nejdůležitější považoval lidský rozum, nikoli boha. Církev toto dílo zakázala a později přidala na Index zakázaných knih.

Touto knihou dal Michel de Montaigne vzniknout novému literárnímu žánru, který nese stejný název jako kniha – esej. Esej je žánrem na pomezí odborné a umělecké literatury, jde o zamyšlení, úvahu autora o nejrůznějších tématech. Autor v esejích přemýšlí o faktech, která nahlíží v širším kontextu a zároveň je ze subjektivního úhlu pohledu komentuje, klade si otázky a hledá na ně odpověď. Důležitým rysem esejí je rovněž zajímavý a barvitý jazyk. Ve své době bylo například velmi nevšední, že Michel de Montaigne napsal svou knihu francouzsky, nikoli latinsky. Kniha a nový literární žánr ovlivnil mnohé další spisovatele, například Francise Bacona.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.