Návštěva staré dámy – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Návštěva staré dámy

Autor: Friedrich Dürenmatt

Přidal(a): Kate

 

 

Friderich Dürenmatt

 • Švýcarský německy píšící dramatik, prozaik a esejista.
 • Narodil se 5. 1. 1921 v Konolfingenu v rodině evangelického kněze, zemřel 15. 12. 1990 v Neuchatelu.
 • Studoval v Curychu a Bernu filosofii, přírodní vědy a literaturu.
 • Po jistý čas pracoval jako kreslič, grafik, divadelní kritik a režisér.
 • Od osmdesátých let se plně věnoval literární činnosti.
 • Jeho první díla vycházejí s expresionismu, později jej ovlivňovala dramatická tvorba Bertolta Brechta.

Další jeho díla:

 • Dramata: Slepec, Romulus Veliký, Návštěva staré dámy, Frank V., Fyzikové, Herkules a Augiášův chlév, Král Jan, Novokřtěnci, Meteor, Lhůta, Achterloo, Přisluhovač, Play Strinberg, Urfaust
 • Rozhlasové hry:  Noční rozhovor s opovrhovaným člověkem, Podvečer s pozdního podzimu.
 • Detektivní romány:  Soudce a jeho kat, Malér, Podezření
 • Povídky: Tunel, Léčba, Slib
 • Teoretické spisy: Divadelní spisy a projevy

 

Rozbor díla: Návštěva staré dámy

 • Druh: drama
 • Útvar: tragikomedie

 

Formát díla:

 • Je to tragikomická modelová hra o moci peněz a lidské morálce.

 

Kompozice:

 • Místo – Güllen (Švýcarsko)
 • Kompozice – chronologická
 • Členění – 3 dějství

 

Jazyk a styl:

 • Postavy mají jednoduché charaktery, které se dají snadno popsat.
 • Autor využívá různých okrajových literárních žánrů a stylů (detektivky atd.), které často zapojuje do nezvyklých souvislostí.
 • Od počátku hry se objevují ve hře motivy a symboly smrti, narážky na spravedlnost, vinu, trest atd., které se až postupem času skládají v úplný obraz důmyslné pomsty. I Klářin jazyk je dvojsmyslný a symbolický.

 

Postavy:

 • Claire Zachanassiová, multimilionářka, spravedlivá, má protézu ruky a nohy, v mládí byla zrzavá a štíhlá jako proutek, má černý humor (žerty o smrti)
 • Její manžel VII = Mobi = Pedro, vysoký, štíhlý, černý knír, má tabákové plantáže
 • Její manžel VII = Hoby, herec, zrzavý knír, velký, štíhlý
 • Její manžel IX = Coby, vlastník Nobelovy ceny
 • Koby a Loby = kleštěnci, slepci, bratři = Jakub Húhnlein a Ludvík Sparr
 • Roby a Toby – byli odsouzeni k smrti na elektrickém křesle, nosiči nosítek Claire
 • Ill – bývalý milenec paní Claire, 60 let, má přezdívku černý pardál, šedivé vlasy, pracuje v obchodě
 • Jeho žena – vyhublá, zatrpklá
 • Starosta
 • Farář
 • Učitel
 • Lékař
 • Policista
 • Hofbauer, řezník
 • Helmesberger, nezaměstnaný
 • První žena
 • Druhá žena
 • Přednosta stanice
 • Vlakvedoucí
 • Novinář
 • TV reportér
 • Kameraman
 • Atlet
 • Osvětlovač

 

Obsah:

Claire Zachanassiová se vrací do rodného Güllenu, který zatím zkrachoval a žije v bídě. Kdysi ji prudérní spoluobčané vyhnali jako lehkou ženu poté, co se Alfréd Ill odmítnul přiznat k jejich dítěti a oženil se pro peníze s jinou ženou. Z hamburského nevěstince se Klára pomocí sňatků, celkem s devíti muži, vyšvihne na pozici jednoho z nejbohatších, a proto nejvážnějších lidí na světě. Je proslulá svou štědrostí a nabídne Güllenu jednu miliardu za to, že zabijí Illa. Tímto si chce koupit spravedlnost                a pomstít se Alfrédovi za příkoří, které ji v minulosti způsobil. Güllenští sice jednomyslně nabídku odmítnou, postupně však začínají utrácet a měnit se pod vlivem Iluze blahobytu. Alfréd začne panikařit a obviňuje každého kolem sebe, že ho chce zabít. Když začne žít na dluh i jeho rodina, pochopí, že smrt je nevyhnutelná. Lidé sami sebe přesvědčují o závažnosti Illova provinění, že jeho smrt by dala skutečně průchod spravedlnosti. Podílejí se na ní všichni obyvatelé dokonce i farář. Na konci se všichni obyvatelé, Ill i Claire shromáždí v divadelním sále U zlatého apoštola. Zde dochází k poslednímu soudu. Lidé se nashromáždí kolem Alfréda a chtějí ho zabít, avšak Alfréd umírá na srdeční mrtvici. Poté Claire vyplácí Güllenu 1 miliardu.

 

V těchto ukázkách se objevují motivy smrti.

(…)Claire Zach.: Aj, náš pastýř! Poskytujete útěchu umírajícím?

Farář: /udiveně/ – Snažím se.

Claire Zach.: I lidem odsouzeným k smrti?

Farář: /zmateně/ – Trest smrti byl v naší zemi zrušen, milostivá paní.

Claire Zach.: Třeba ho zase zavedou. /Davem se protlačí Lékař Nüsslin/

Starosta: Doktor Nüsslin, náš lékař.

Claire Zach.: Výborně. Vystavujete úmrtní listy?

Lékař: Úmrtní listy?

Claire Zach.: Když někdo zahyne.

Lékař: Ovšem.

Claire Zach.: Tak zkonstatujete srdeční mrtvici (…)

(…)Starosta: Ten bouřlivý potlesk platil vám, milostivá paní.

Claire Zach.: Platí kapele, starosto. A gymnastovi. Cvičí znamenitě, /na Starostův pokyn

se Atlet představí přítomným/ Miluju muže v trenýrkách. Vypadají tak

přirozeně. Zacvičte ještě trochu, pane gymnasto! /Atlet cvičí/ úžasné, ty

svaly! Už jste někoho uškrtil?

Atlet: Uškrtil?

Claire Zach.: Když máte takovou sílu!(…)

Příklady figur:

Apostrofa

Farář: Pane na nebi!

 

Poznámka:

 • Modelové drama, je drama, ve kterém se autor snaží určitou situaci dovést až do úplné krajnosti aby poukázal na určitý jev ve společnosti. (Zde poukazuje na to, že lidé jsou schopni udělat pro peníze vše)

Další podobné materiály na webu: