Něžná – rozbor díla (2)

rozbor-díla
Kniha: Něžná (podtitul „fantastická“)

Autor: Fjodor Michajlovič Dostojevskij

Přidal(a): vlomik

 

Fjodor Michajlovič Dostojevskij (1821-1881)

 • Ruský představitel realismu, známý svými hlubokými psychologickými a filozofickými romány.
 • Narodil se v roce 1821 v Moskvě a během svého života prošel mnoha těžkostmi, včetně nucených prací na Sibiři po odsouzení za politickou činnost. Tato zkušenost zásadně ovlivnila jeho tvorbu, která často zkoumá lidské utrpení a morální dilemata.

Tvorba:

 • Mezi jeho nejznámější díla patří „Zločin a trest“ a „Bratři Karamazovi“

Současníci:

 

Rozbor: Něžná (1876)

Počet stran: 60

Žánr: fantastická povídka – novela – silně psychologická

Doba vzniku: před rokem 1876, dílo psal měsíc

 

Kompozice

 • Členěno na 2 kapitoly a jejich podkapitoly
 • Jde o silně psychologicky koncipovanou novelu – začíná prozrazením konce a poté je děj vyprávěn retrospektivně, tzn. Od doby, kdy se seznámili až po sebevraždu.

 

Jazykové prostředky:

 • Text je psán spisovnou češtinou.
 • Jde o vnitřní rozhovor, přemýšlejícího muže nad sebevraždou jeho ženy.
 • Psáno v ich – formě.
 • Mnoho zvolacích vět (Přišel jsem pozdě!!!)
 • Časté řečnické otázky obracející se na čtenáře jako na soudce (Prostě důsledek chudokrevnosti, ztráty životní energie?)

 

Časoprostor

 • Rusko – v místnosti nad zemřelou ženou (sebevražda) – v hlavě muže, vnitřní dialog, několik hodin/dní přemýšlení

 

Hlavní postavy:

 • Zastavárník: Hlavní mužská postava je vypravěčem příběhu. Je to pyšný, chladný a manipulativní muž, který si zakládá na své racionalitě a kontrole. Když se setkává s mladou dívkou, která přišla zastavit cennosti, vidí v ní nevinnost a zranitelnost. Věří, že ji může zachránit z její zoufalé situace tím, že ji požádá o ruku. Nicméně, jeho způsob „ochrany“ je ve skutečnosti formou útlaku a manipulace.
 • Dívka: Mladá žena je krásná a chudá dívka, která přišla o rodiče a žila u příbuzných, kteří s ní špatně zacházeli. Když dostane nabídku k sňatku, vidí v ní možnost úniku z těžkého života. V manželství však rychle zjišťuje, že její nový domov není útočištěm, ale dalším vězením. Její manželství s pyšným a chladným mužem ji postupně vede k pocitům izolace a zoufalství. Tyto pocity ji dovedou k sebevraždě.

 

Děj:

Setkání a sňatek: Zastavárník se setkává s mladou ženou, když přijde zastavit rodinné cennosti. Vidí v ní něžnost a nevinnost, kterou chce „zachránit“ tím, že ji požádá o ruku. Ona, zoufalá a bez možnosti úniku od špatného zacházení příbuzných, souhlasí, jinak by si musela vzít ještě staršího. Zastavárník si myslí, že jí nabízí nový začátek, ale ve skutečnosti ji vmanévruje do dalšího omezení.

Po sňatku se dívka rychle stává obětí manželovy potřeby kontroly. Zastavárník vnímá své činy jako ochranu, ale ve skutečnosti jí nedává prostor ani svobodu. On touží po její absolutní oddanosti a poslušnosti, zatímco ona touží po pochopení a lásce. Jeho chladné a pyšné chování jí způsobuje hluboké emocionální utrpení.

Mladá žena se cítí stále více izolovaná a nepochopená. Její zoufalství roste, protože není schopna najít cestu ven ze svého nového „vězení.“ Zastavárník, neschopný vidět její utrpení, pokračuje ve svých manipulativních praktikách, čímž ještě více prohlubuje její zoufalství.

Vyvrcholením příběhu je zoufalý čin ženy, která skočí z okna se svatou ikonou v rukou. Tento čin je symbolem jejího zoufalství a ztráty naděje. Po její smrti zastavárník reflektuje jejich vztah a snaží se pochopit, kde se stala chyba. Je zmatený a otřesený, protože i přes veškerou svou „racionalitu“ nedokázal pochopit hloubku jejího utrpení.

 

Ukázka:

Jak myslíte, ale tady jde o zjevné nedorozumění. Se mnou by se dalo žít. A co když to zavinila chudokrevnost? Prostě důsledek chudokrevnosti, ztráty životní energie? Za celou tu zimu se vyčerpala, tak je to… Přišel jsem pozdě!!!

 

Závěr a vlastní názor:

Kniha byla krátká a čtivá, ovšem velice těžká na pochopení. Čtenář se musí zkusit vžít do postav a vnímat věci jako oni. Je zde velice dobře vystihnuta jejich psychologie. Ne nadarmo se říká, že Dostojevskij je mistr psychologie postav. Knihu bych doporučil až středoškolákům, kvůli její obtížnosti.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.