Občanské fórum

 

 Jméno: Občanské fórum

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Občanské fórum (OF) je politické hnutí, které vzniklo jen několik dnů po sametové revoluci. Jejím neoficiálním lídrem se stal Václav Havel. V roce 1990 ale došlo k odštěpení tohoto hnutí, jeho vůdcem se stal Václav Klaus, který z Občanského fóra vytvořil Občansko demokratickou stranu (ODS). Tato strana funguje dodnes a je orientována jako pravice. Samotné Občanské fórum vzniklo jako odpověď na komunismus – toto hnutí odmítalo komunistický režim (podobně tomu bylo u politického hnutí Veřejnost proti násilí VPN na Slovensku).

 

Založení OF

Jak už jsme naznačili výše, OF vzniklo jako politické hnutí 19. listopadu 1989 v Činoherním klubu, tedy pouhé dva dny po sametové revoluci. Právě Václav Havel napsal úvodní slovo tohoto hnutí, které odmítalo totalitní komunistický režim – a kritizovalo zejména událost poslední doby, kterou bylo tvrdé potlačení studentského povstání na národní třídě. Mělo jít o jakési pokračování programu Charty 77, ale v mnohem širším záběru.

 

Konec totalitního režimu

Vzhledem k tomu, že hlavním cílem OF bylo založení demokratické společnosti, mohli ji tvořit názory pravicové i levicové. OF bylo označováno jako hnutí „ze zdola“, tedy hnutí, které vzešlo z názorů obyčejných lidí. Klasickým znakem tohoto hnutí byl stranický odpor a odpor totalitního komunismu.

 

Fungování OF

Ve volbách 1990 kandidovalo pod označením OF celkem čtrnáct politických subjektů. Zpočátku se jednalo o velmi volné politické hnutí, které nemělo ani funkci předsedy. Prvním, i když neoficiálním vůdcem, se stal Václav Havel. Ten se ale měl stát prezidentem České republiky, a tak jeho funkci musel zastat někdo jiný. Hlavním představitelem OF se tak stal Petr Pithart, právník a pozdější premiér ČR. Jako takový musel i on funkci hlavního muže OF opustit a na jeho místo se dostal novinář Jan Urban.

 

Nově vytvořená funkce předsedy

Jan Urban sice figuroval jako lídr politického hnutí, avšak po volbách 1990 dobrovolně na funkci rezignoval. Jedním ze čtyř představitelů se stal Martin Palouš, který se stal prvním kandidátem na předsedu politického hnutí – což byla nově zvolená funkce. Jeho protikandidáty byli Václav Klaus a Pavel Rychetský. Druhý jmenovaný se však funkce dobrovolně vzdal. Na post předsedy byl nakonec zvolen právě Václav Klaus.

 

Odštěpení OF

Václav Klaus získal po svém zvolení rozhodl pro důležitý úkol – snažil se z politického hnutí vytvořit stranu. Vzhledem ke dvěma politickým proudům působících v OF nakonec došlo k jeho odštěpení. Toto odštěpení se stalo nakonec pozvolným, ale zcela jistým důvodem rozpadu OF. Ke skutečnému zániku strany došlo 23. února 1991. Václav Klaus tak vystupoval v roli předsedy OF jako jediný zástupce této funkce.

 

Název a logo

Název navrhl Jan Urban, který se inspiroval východoněmeckou stranou Neues Forum, a Václav Havel, který navrhnul slovo „občanské“. Logem se stala dvě písmena: modré O, které uvnitř mělo modré oči a červený úsměv, a červené F. Logo vzniklo 25. listopadu 1989.