Obraz Doriana Graye – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Obraz Doriana Graye

Autor: Oscar Wilde

Přidal(a): Emeerica

 

 

 

 

Celková charakteristika díla:

Jedná se o rozsahem kratší román, který ale sám autor Oscar Wilde za román nepovažuje. Toto dílo autor sepsal v době pobytu ve vězení, kde si odpykával trest za svojí homosexuální orientaci, která byla v této době tvrdě odsuzována. Poprvé byl publikován jako úvodní příběh v časopise Lippincott’s Monthly Magazine dne 20. června 1890. Později jej Wilde přepsal, několikrát pozměnil a přidal několik kapitol. Novou verzi poté vydalo v dubnu o rok později vydavatelství „Ward, Lock, and Co.

 

 

Charakteristika hlavních postav:

V tomto díle je hlavní postavou urozený mladík Dorian Gray, ze kterého se stává postupně vyspělý muž, který žije velmi rozporuplným životem.

LORD HENRY – Je to bohatý aristokrat, v Britské společnosti velmi oblíbený, který se stane velmi důležitou osobou v Dorianově životě. Je to právě lord Henry, kdo Doriana nabádá, aby se život snažil užívat a poznat ho ze všech stran, čímž ho svede na mravní scestí, odkud je cesta zpátky nesmírně složitá.

BASIL HALLWARD – klidný člověk, který příliš nemiluje vzruch kolem sebe. V dokonalé a nepošpiněné kráse Doriana vidí svůj umělecký ideál, a proto se k mladíkovi upíná a chrání ho před zničujícím vlivem, který na něj má lord Henry.

DORIAN GRAY – na počátku je to nezkušený mladík, který žije poklidným životem. Díky lordu Henrymu si pustině uvědomí svojí krásu a velkolepost. Lord Henry je pro Doriana velikou autoritou, která ho fascinuje po celý jeho život.

 

Děj a kompozice díla:

Celá kniha je psána v próze a skládá se z 20 kapitol které jsou plné odborných výrazů a pojmů, které jsou však na konci knihy všechny vysvětleny. Na počátku knihy je předmluva kde autor upozorňuje na to jakým způsobem je dílo psáno a na konci knihy se nachází pár odstavců s citáty samotného Oscara Wilda.

Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Který svojí krásou a svým půvabem učaruje malíře Basila Hallwarda. Stává se jeho modelem a životní múzou. Jednou, když Dorian stojí opět Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa – to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let nemilosrdně připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude starý a ošklivý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku své krásy nenesl on, ale ten portrét. Dorian avšak netuší že jeho přání se naplní. Z portrétu se stává zrcadlo Dorianovy duše, obraz se mění a odráží hříchy, které Dorian Gray páchá. Dorianova tvář zůstává beze změny, stále mladá a krásná. Po tom co se tuto událost dozvídá. V záchvatu zoufalství páchá zoufalé činy. Příběh končí sebevraždou Doriana.

Jazyk a styl díla:

Originální dílo je psáno spisovným anglickým jazykem, tedy mateřštinou samotného autora. I přestože kniha budí velmi sofistikovaný dojem, vyskytuje se zde hovorová angličtina a přímá řeč. I přestože kniha budí velmi sofistikovaný dojem, čte se příjemně.

Jazyk díla je velmi moderní – neobsahuje žádné knižní výrazy. Jedná se o velmi čtivé dílo, které vás doslova vtáhne do knihy a nepustí.

 

Zařazení autora a díla k literárnímu směru:

 

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (16. října 1854, Dublin – 30. listopadu 1900, Paříž) byl anglický dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu. Jedná se o prozaické dilo patřící ke klenotům anglické literatury. Dílo bylo dlouho dobu odsuzováno díky autorově sexuální orientaci tudíž i za styl kterým je dílo napsáno. Wilde mimo jiné napsal i spoustu divadelních her a pár básní.

 

Ukázka z knihy :

„Jak je to smutné!“ šeptal Dorian Gray, stále upíraje oči na svůj portrét. „Jak je to smutné! Já budu jednou starý, strašný, příšerný jako ta nejtemnější jeskyně. Ale tenhle obraz zůstane vždycky mladý. Nikdy nebude starší než v tomto pamětihodném červnovém dni…Kdyby to tak mohlo být opačně! Kdybych tak já mohl zůstat vždycky mladý a stárnout mohl ten obraz! Za to – za to bych dal všecko! Ano, na celém světě není pranic, co bych za to nedal. Dal bych za to svou vlastní duši.“

 

Zařazení ukázky :

Ukázka je hned z druhé kapitoly knihy(str.40), kde velkolepý portrét Basila Hallwarda spatří Dorian Gray a je zcela ohromen krásou a úžasem takto skvostného díla a přeje si aby byl i on navždy takto mladý a krásný.

 

Analýza textu :

  1. „Jak je to smutné!“ – přímá řeč
  2. příšerný jako ta nejtemnější jeskyně – přirovnání
  3. Dal bych za to svou vlastní duši. – synekdocha
  4. Za to – za to bych dal všecko! – anafora

Napsat komentář