Oscar Wilde – životopis

 

 Jméno: Oscar Wilde

 Přidal(a): Andy

 

 

 

Oscar Wilde (1854-1900)

– Ir, narozen v Dublinu, prozaik, dramatik, básník a esejista

– nejúspěšnější dramatik pozdně viktoriánského Londýna

– otec oční a ušní chirurg povýšen do šlechtického stavu, matka úspěšná spisovatelka a nacionalistka

– na studiích se seznámil s dekadenty, od té doby rád šokoval společnost

– vždy elegantní, šarmantní, ale výstřední, vynikající vypravěč, bavil společnost

– přednášel v USA a Kanadě

– oženil se s bohatou Constance Lloyovou, byl finanční zajištěn

– měli dva syny, Cyrila (zabit v 1. světové válce) a Vyvyana (spisovatel, překladatel, autor pamětí)

– od r. 1891 byl jeho milencem lord Alfred Douglas

– po čtyřech letech byl obžalován ze sodomie a obscénnosti (homosexualita byla tehdy trestná)

– odsouzen na dva roky nucených prací, ve vězení trpěl, byl nemocný, dopis pro milence mu nedovolili odeslat, manželka ho opustila, změnila příjmení na Hollandová

– po propuštění se toulal po Evropě, nejčastěji po Francii, nikdy se nevrátil

– sám se přejmenoval na Sebastiana Melmotha

– několik měsíců žil znovu s milencem Douglasem, ale rodiny jim nepřály

– zemřel na mozkovou meningitidu v hotelu v Paříži, pohřeb zaplatil lord Douglas

 

Autorova díla

poezie:

Básně – dekadentní sbírka

Balada o žaláři v Readingu – mluví o pobytu v žaláři

 

próza:

Obraz Doriana Graye

Šťastný princ a jiné pohádky

Strašidlo cantervillské

Lady Fuckingham – erotická novela, autorství není prokázáno

 

drama:

Salome – předloha pro operu R. Strausse

Vějíř lady Windermerové, Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa – konverzační komedie

 

Zařazení autora do uměleckého směru

Dekadence, tzv. prokletí básníci

– označení pro francouzské básníky poslední třetiny 19. století

– označení použil Paul Verlaine v eseji Prokletí básníci (vydáno 1884) pro sebe, Tristana Corbiéra, Arthura Rimbauda a Charlese Baudelaira

– spojeni s dekadentním způsobem života – drogy, alkohol, zločinnost, násilí, neúcta k pravidlům

– původně se označení prokletí básníci používalo jen pro autory zmíněné v eseji, později se používal pro všechny spisovatele, jejichž život byl protispolečenský → i pro O. Wilda

– žili naplno – bohémsky, bouřili se proti vlastní rodině i proti společnosti

– scházeli se v kavárnách, oblékali se výstředně, vzájemně si půjčovali peníze (ale i Villon, Poe a Mácha)

 

znaky tvorby prokletých básníků:

– hlavní znak: krása v ošklivosti, svoboda, nezávislost jedince na společnosti, soustředěnost na vnitřní život člověka, právo osobitého vidění světa→ ve své době nebyli pochopeni, pobuřovali
– přinesli poezii novou inspiraci, protikladné dojmy hromaděny vedle sebe

 

Autoři stejného uměleckého směru

Francie:

Charles Baudelaire (šárl bodlér) (1821-1867)

– o generaci starší, ale řazen do této skupiny kvůli myšlenkové příslušnosti

  • Květy zla

 

Paul Verlaine (pol verlén) (1844-1896)

– představitel prokletých básníků a symbolismu, žil bohémským životem

– žil s Rimbaudem, propadl tuláctví a alkoholu, rozchod = postřelil ho, 2 roky ve vězení

•sbírka Moudrost – předvedení polepšení

•sbírky Dávno a nedávno, Verše saturnské – inspirovány Baudelairem

 

Jean Artur Rimbaud (žan artyr rembo) (1854-1891)

– zřejmě nejproslulejší z prokletých básníků

– velmi nadaný – geniální dítě, výborný student, ale nepřizpůsobivý – 2 x utekl z domova

– podle F. X. Šaldy „božský rošťák“

– veškeré dílo napsal mezi 15. a 20. rokem, publikoval jen v časopisech

– jeho díla vydal jeho milenec Paul Verlaine

•básně Mé tuláctví, Román (obě posmrtně 1895)

•skladba Opilý koráb (1871) – asi nejznámější dílo, koráb = básník

 

Amerika:

Edgar Allan Poe (1809-1849)

– romantický básník, prozaik, literární teoretik, esejista

– z rodiny kočovných herců, otec se upil, matka zemřela, když mu byly 2 roky

– živil se jako redaktor, vyhozen za opilství

– psal fantastické a mystické příběhy – zakladatel detektivky

– „mistr krátké prózy“ – skvěle zachycuje stavy mysli svých postav

– považován za předchůdce hororu a sci-fi

– psal také humoristické povídky

– v některých povídkách využívá logický deduktivní postup při odkrývání tajemství – texty považovány za první detektivky (vyšetřovatel Dupin)

  • soubory detektivek: Zánik domu Usherů, Grotesky a arabesky, Vražda v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo, Zlatý brouk, Černý kocour

– životní dílo =  •báseň Havran