Oscar Wilde – životopis

životopis

 

Jméno: Oscar Wilde

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Andy

 

Oscar Wilde (1854-1900)

 • Ir, narozen v Dublinu, prozaik, dramatik, básník a esejista
 • nejúspěšnější dramatik pozdně viktoriánského Londýna
 • otec oční a ušní chirurg povýšen do šlechtického stavu, matka úspěšná spisovatelka a nacionalistka
 • na studiích se seznámil s dekadenty, od té doby rád šokoval společnost
 • vždy elegantní, šarmantní, ale výstřední, vynikající vypravěč, bavil společnost
 • přednášel v USA a Kanadě
 • oženil se s bohatou Constance Lloyovou, byl finanční zajištěn
 • měli dva syny, Cyrila (zabit v 1. světové válce) a Vyvyana (spisovatel, překladatel, autor pamětí)
 • od r. 1891 byl jeho milencem lord Alfred Douglas
 • po čtyřech letech byl obžalován ze sodomie a obscénnosti (homosexualita byla tehdy trestná)
 • odsouzen na dva roky nucených prací, ve vězení trpěl, byl nemocný, dopis pro milence mu nedovolili odeslat, manželka ho opustila, změnila příjmení na Hollandová
 • po propuštění se toulal po Evropě, nejčastěji po Francii, nikdy se nevrátil
 • sám se přejmenoval na Sebastiana Melmotha
 • několik měsíců žil znovu s milencem Douglasem, ale rodiny jim nepřály
 • zemřel na mozkovou meningitidu v hotelu v Paříži, pohřeb zaplatil lord Douglas

 

Autorova díla

Poezie:

 • Básně – dekadentní sbírka
 • Balada o žaláři v Readingu – mluví o pobytu v žaláři

Próza:

 • Obraz Doriana Graye
 • Šťastný princ a jiné pohádky
 • Strašidlo cantervillské
 • Lady Fuckingham – erotická novela, autorství není prokázáno

Drama:

 • Salome – předloha pro operu R. Strausse
 • Vějíř lady Windermerové, Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa – konverzační komedie

 

Zařazení autora do uměleckého směru

Dekadence, tzv. prokletí básníci

 • Označení pro francouzské básníky poslední třetiny 19. století
 • Označení použil Paul Verlaine v eseji Prokletí básníci (vydáno 1884) pro sebe, Tristana Corbiéra, Arthura Rimbauda a Charlese Baudelaira
 • Spojeni s dekadentním způsobem života – drogy, alkohol, zločinnost, násilí, neúcta k pravidlům
 • Původně se označení prokletí básníci používalo jen pro autory zmíněné v eseji, později se používal pro všechny spisovatele, jejichž život byl protispolečenský → i pro O. Wilda
 • Žili naplno – bohémsky, bouřili se proti vlastní rodině i proti společnosti
 • Scházeli se v kavárnách, oblékali se výstředně, vzájemně si půjčovali peníze (ale i Villon, Poe a Mácha)

 

Znaky tvorby prokletých básníků:

 • Hlavní znak: krása v ošklivosti, svoboda, nezávislost jedince na společnosti, soustředěnost na vnitřní život člověka, právo osobitého vidění světa→ ve své době nebyli pochopeni, pobuřovali
 • Přinesli poezii novou inspiraci, protikladné dojmy hromaděny vedle sebe

 

Autoři stejného uměleckého směru

Francie:

 • Charles Baudelaire (šárl bodlér) (1821-1867)
  • o generaci starší, ale řazen do této skupiny kvůli myšlenkové příslušnosti
  • Květy zla
 • Paul Verlaine (pol verlén) (1844-1896)
  • představitel prokletých básníků a symbolismu, žil bohémským životem
  • žil s Rimbaudem, propadl tuláctví a alkoholu, rozchod = postřelil ho, 2 roky ve vězení
  • sbírka Moudrost – předvedení polepšení
  • sbírky Dávno a nedávno, Verše saturnské – inspirovány Baudelairem
 • Jean Artur Rimbaud (žan artyr rembo) (1854-1891)
  • zřejmě nejproslulejší z prokletých básníků
  • velmi nadaný – geniální dítě, výborný student, ale nepřizpůsobivý – 2 x utekl z domova
  • podle F. X. Šaldy „božský rošťák“
  • veškeré dílo napsal mezi 15. a 20. rokem, publikoval jen v časopisech
  • jeho díla vydal jeho milenec Paul Verlaine
  • básně Mé tuláctví, Román (obě posmrtně 1895)
  • skladba Opilý koráb (1871) – asi nejznámější dílo, koráb = básník

 

Amerika:

 • Edgar Allan Poe (1809-1849)
  • romantický básník, prozaik, literární teoretik, esejista
  • z rodiny kočovných herců, otec se upil, matka zemřela, když mu byly 2 roky
  • živil se jako redaktor, vyhozen za opilství
  • psal fantastické a mystické příběhy – zakladatel detektivky
  • „mistr krátké prózy“ – skvěle zachycuje stavy mysli svých postav
  • považován za předchůdce hororu a sci-fi
  • psal také humoristické povídky
  • v některých povídkách využívá logický deduktivní postup při odkrývání tajemství – texty považovány za první detektivky (vyšetřovatel Dupin)
  • soubory detektivek: Zánik domu Usherů, Grotesky a arabesky, Vražda v ulici Morgue, Jáma a kyvadlo, Zlatý brouk, Černý kocour
  • životní dílo =  báseň Havran
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.