Oresteia – rozbor díla k maturitě

 

  Kniha: Oresteia

  Autor: Aischylos

  Přidal(a): Waldorfka

 

 

Nakl. J. Otty

Překlad: Josef Král

1902

 

Osoby:

  • Agamemnon
  • Klytaimestra
  • Aigisthos
  • Kasandra
  • Elektra
  • Orestes
  • děti Agamemnona
  • Lítice

 

Trilogie:

Agamemnon, Choeforoi, Eumenides, hra byla hrána poprvé 458 př.n.l., autorovi bylo 67 let, podobnou látku nacházíme i v Homérovi i u lyrických básníků, u Homéra je v popředí Agamemnon u básníků a u Aischyla je to Klytaimestra, ona je vinna vraždou manžela a věštkyně Kasandry, Orestes je pak vázán slibem pomstít vraždu svého otce , druhá povinnost – k matce, která ho zrodila, mu v tom zase brání . Orestes na rozkaz Apollona vraždu vykoná – zabije matku i Aigistha, má však výčitky svědomí v podobě Lític, které ho pronásledují, spor má rozřešit Athéna, ale ani ta si není jista, před soudem se Orestes obhajuje, spor co je silnější otec nebo matka, soud dopadne nerozhodně, právo Lític má převzít pro příště soud a soudit pohnutky a příčiny.

Z nemilosrdných Lític se stanou milosrdné Bohyně – Eumenidy, jež obdařují lidi požehnáním a štěstím. Orestovým vysvobozením se snímá z rodu kletba, která vzala začátek u Orestova děda, který z pomsty za svedení své manželky bratrem, zabil mu oba syny a podal mu jejich pečené maso, Agamemnon obětoval svou dceru Ifigenii, aby měl příznivý vítr, to byla záminka pro Klytaimestru a její nevěru, teprve Orestes snímá kletbu ze svého rodu

 

Každý díl trilogie je samostatný cele, ale jsou spojeny problémem, který se v nich řeší.

1.díl – vina Klytaimestry a Aigisthova

2.díl – pomsta Oresta

3.díl – smír

 

Děje je zde málo, spíše nastolení nálady, dějové je třetí drama: autor používá celou řadu prostředků k upoutání čtenáře – vystupuje tu duch Klytaimestry, sbor Lític, bohyně Athéna a Apolón.

Co je básníku vytýkáno? Řadí vedle sebe události vzdálené – konec války u Tróji a návrat Agamemnona. Líčení a charakteristika postav jsou prosté, v hrubých rysech.