Aischylos – životopis

literatura

 

Jméno: Aischylos

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Aischylos (525 – 456 před naším letopočtem)

Život

Aischylos byl známým řeckým dramatikem, který byl považován za jednoho z prvních velikánů tohoto žáru. Spojován byl hlavně s psaním tragédií. Narodil se v roce 525 před naším letopočtem, a to do rodiny statkáře. Později se přestěhoval do Athén, kde také žil a tvořil. Původním povoláním byl voják, který také aktivně bojoval, a to v rámci řecko-perských válek. Například u Marathónu nebo také u Salamíny.

Zároveň byl také prvním zakladatelem žánru antické tragédie. Ve svých hrách se zabýval především tématem mytologie, ale také historie. Jak ve svém soukromém životě, tak i ve svých hrách prosazoval především svobodu a také demokratické ideály. Zároveň se přikláněl k teorii o božské spravedlnosti, která řídí svět.

Jak jeho hry, tak i jeho život byl spojený s teoriemi, že moc bohů je neomezená. Aischylos byl zbožným člověkem, což se následně projevovalo i v jeho hrách, kde měl často svou velkou roli právě bůh nejvyšší, a to Zeus. Ten byl spravedlivý vládce, který nesnášel domýšlivost a další hříšné lidské chování. Podle toho se Aischylos choval i ve svém osobním životě.

Kromě toho, že byl označován za zakladatele žánru, byl také jeden z prvních autorů, který své divadelní hry doplňoval o celou řadu zajímavých a netradičních kostýmů, ale který také používal řadu výpravných dekorací. Charakteristikou jeho děl bylo také používání slavnostního jazyka, kde se objevovaly básnické obraty a řada novotvar. Podobným stylem mnohdy komunikoval i ve svém osobním životě.

I přes své povolání voják se dožil velmi požehnanému věku. To především z důvodu, že dané původní povolání opustil a začal se věnovat právě a jenom řeckému dramatu. Dožil se věku 69 let. Zemřel v roce 456 před naším letopočtem, na Sicílii. Jeho hrob je charakteristický tím, že na něm vyzdvihuje své zásluhy. Nápis na místě svého pochování si totiž vytvořil sám, ještě před svou smrtí.

 

Dílo

Podle různých záznamů napsal Aischylos až 90 různých tragédií. Vzhledem k době svého života se však dochovala jenom velmi malá část jeho díla. A pouze 7 her z celého počtu se dokázalo dochovat v celém svém znění. Toto jsou díla nejvýznamnější.

Peršané – Dílo zajímavé hlavně proto, že se jako jedno z mála dochovaných týká tématu historie a války. Popisuje reálnou událost, a to konkrétně bitvu u Salamíny, kterou Řekové vyhrály. Prohra Peršanů je zde vykreslována jako boží trest, který si zasloužil Xerxes.

Prosebnice – Zajímavé dílo popisující 50 dcer Danaových. Je zde vykreslen jejich útěk z Egypta, který je vyvrcholením jejich snahy, jak se vyhnout svatbě s bratranci. Jejich útěk následně vyvolá válku se samotným Egyptem. I zde vstupuje do hry postava Dia, jehož hněv může být vyvolán.

Sedm proti Thébám – Jedno ze známých děl, které pochází z roku okolo 467 před naším letopočtem. Popisuje výpravu Oidipova syna, a to právě proti Thébám. Výsledkem tažení je smrt obou nesmiřitelných bratrů a také zákaz jejich pohřbení. Ten je porušen, což je vnímáno jako nerespektování tradic, ale i božského nařízení.

Upoutaný Prométheus – Rozhodně jedno z nejznámějších děl, které je v podstatě jenom první částí napsané trilogie. Je spojeno s tématem božství. Prométheus dá lidem oheň, i když to Zeus zakázal. Následně ho stihne trest, který znamená, že musí být připoután k Skythské skále. Následně byl svržený do samotného nitra země.

Oresteia – Dílo, které je trilogií, která se dochovala kompletně. Je rozděleno do částí s názvem Agamemnon, Choéfory a Eumenidy. Hlavní postavou je král Agamemnón, který se rozhodne pro obětování vlastní dcery, aby mohl následně odjet válčit do trojských válek. Po návratu je však zabitý, a to svou vlastní ženou Klytaimnéstrou.