Petr a Lucie – rozbor díla k maturitě (6)

rozbor-díla

 

Kniha: Petr a Lucie

Autor: Romain Rolland

Přidal(a): Marty

 

Romain Rolland 

 • snaha o vylíčení nelehkého života lidí za 1. světové války
 • odsuzuje válku, poukazuje na utrpení a strach, který způsobuje (hlavně obyčejným lidem)
 • poukazuje na tichou vzpouru dvou mladých zamilovaných lidí
 • řeší problémy sociálních tříd a nereálnost lásky Petra a Lucie
 • láska má být vysvobozením a odpoutáním se od kruté reality života
 • autor má humanistický postoj
 • Shakespearovský motiv

 

Rozbor díla: Petr a Lucie

 • protiválečná novela („lyrická psychologická novela“) 
 • novela= prozaický útvar středního rozsahu a ucelené kompozice

 

Místo a doba děje

 • děj se odehrává ve Francii (Paříž) během válečného období
 • od středy večer 30. ledna 1918 do Velkého pátku 29. března 1918
 • válka trvala již 4 roky

 

Kompoziční plán

 • kompoziční postupy, dějové linie: chronologický, souvislé vyprávění, er forma – autor je vševědoucí
 • vnitřní výstavba děje: kratší úseky bez kapitol

 

Námět a dějová osnova

Podzemní dráhy skýtají útočiště, kam se lidé při bombardování Francie ukrývají, aby našli alespoň dočasný azyl. Mezi nimi i Petr Aubier, který se zde poprvé setkává s Lucií. Nepromluví spolu, jen se vlivem tísnícího davu dotýkají. Na dalším setkání se už ale Petr odhodlá a dá se s dívkou do hovoru. Začíná se rodit láska. Tráví spolu co nejvíce času, Petr doprovází Lucii i do práce. Dívka se živí malováním a následně svá díla prodává, aby si vydělala na živobytí. Oba milenci přestávají vnímat okolní svět. Žijí jen pro sebe, zapomínají na válečné útrapy, které sužují jejich zemi. Oba je ale trápí představa, že Petr bude v červnu povolán do války, ve které už bojuje i jeho starší bratr Filip. Snaží se proto co nejvíce užívat života.

Jeden žije pro druhého a během velikonočního týdnu se mají jeden druhému zcela oddat. O Velkém pátku, kdy si Petr s Lucií šli slíbit lásku do chrámu na náměstí svatého Gervasia, je však během varhanního koncertu při bombardování pohřbil mohutný padající pilíř.

 • námětem pro autora bylo bombardování Paříže, kdy během náletu zahynulo několik jeho přátel, jedni z nich byl mladý malíř a jeho žena

 

Hlavní postavy

 • Petr Aubier
  • mladý (18 let) student, který nesouhlasí se svou dobou a nedokáže do společnosti zapadnout
  • uzavírá se do svého iluzivního světa a věří v lepší zítřek, ale zároveň se ho bojí
  • snílek
  • z bohaté měšťácké rodiny, žije snadný život a neumí si představit, co je bída (otec soudce)
  • nedokáže pochopit, proč je válka, proč lidé umírají (výkřiky autora, který se tak zbavuje vlastních pocitů beznaděje a frustrace)
  • nenávidí válku
  • miluje Lucii
 • Lucie
  • zajímá se o budoucnost méně než Petr (začíná se bát, až když se dozví, že Petr má nastoupit na vojnu)
  • optimistka, žije ze dne na den
  • otec zemřel, matka dělnice v továrně na zbraně
  • vydělává si kreslením obrázků na objednávku
 • Filip Aubier
  • srdečný, vstřícný, starší bratr Petra
  • dobrovolně narukuje
  • na frontě ztrácí iluze
  • v mladším bratrovi poznává svojí povahu před vstupem na frontu

 

Umělecké a kompoziční prostředky

 • příběh je vystavěn na kontrastu dvou základních rovin
 • první rovinu tvoří válka, nesmyslné zabíjení, krutost a společenská skepse a deziluze
 • druhou rovinu tvoří vnitřní svět obou hrdinů, intimní scény citů a snů, morální čistota a nevinnost milenecké dvojice
 • hrůzy války x láska, vysněná budoucnost milenců
 • platonická láska x předtucha smrti (život x smrt)
 • kromě základního děje (zážitky milenců) zachycuje novela také Petrův osobnostní vývoj
 • velice rychle dospěl
 • obsahuje úvahové pasáže, které doplňují děj
 • líčení pocitů mladých lidí
 • vypravování v er-formě
 • filosofické úvahy
 • jazykem je spisovná čeština
 • obsahuje francouzské vsuvky
 • přechodníky
 • řečnické otázky
 • přirovnání
 • metafory: přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření
 • personifikace: přenášení vlastností živé bytosti na neživé věci nebo na pojmy, zosobnění
 • dílo je syžetové: uspořádané dílo
 • děj je chronologický
 • závěr uzavřený

 

Obsah díla:
V bombardované Paříži běží dav lidí schovat se před náletem do metra. Mezi nimi je i mladík Petr, který se zde setkává s dívkou, do které se okamžitě zamiluje. Během bombardování se však stačí sotva chytit za ruce a lidé pospíchající z metra je už od sebe odtahují. Petr poté několik týdnů bloumá po Paříži, ve snaze onu krásnou dívku najít. Byť je to jako hledat jehlu v kupce sena, nakonec se mu přeci jen podaří ji znovu potkat.

Od tohoto okamžiku se začnou mladí lidé scházet a postupně si v lásce navzájem naprosto propadnou. Vídají si nyní vlastně neustále a poznávají navzájem své životy. Lucie se ukáže jako chudá dívka žijící za Paříží, která musí pracovat (malovat) aby pomohla své matce s penězi. Petr je oproti tomu z městské poměrně bohaté rodiny. Jeho život byl do teď bezstarostný, bavil se s přáteli a téměř uctíval svého bratra, jenž statečně ve válce bránil svou vlast. Během jeho vztahu s Lucií se však on sám proměňuje. Vidí rozdíly mezi společenskými vrstvami a také má před sebou lásku, které se nehodlá vzdávat kvůli nesmyslné válce. To že se blíží jeho den nástupu do války, ho velmi trápí. Trápí to i Lucii, ta se však nenechá stáhnout do smutku Něčím, co stejně neovlivní a rozhodne, že budou předstírat, jako by Petr nikam nemusel. Že si nebudou kazit jejich dost možná poslední společné chvíle.

Před válkou s bombardováním se snaží z města uniknout na nějakou dobu také na venkov. Kde se jim povede na vše zapomenout. Po návratu do Paříže však prožijí další děsuplné bombardování, kdy se rozhodnou se před Petrovým odchodem do války zasnoubit a symbolicky vzít.

Na Velký pátek tak přicházejí do jednoho pařížského kostela, plného modlících se lidí. Již během příchodu si Lucie všímá malého smějícího se přeludu andělíčka, což si však nevykládá nijak zvláštně a spolu s Petrem pokračují ve svém úmyslu se v kostele vzít. Během tohoto symbolického aktu však dochází k náletu na Paříž, a Petr s Lucií jsou oba pohřbeni a symbolicky navždy spojení pod jedním z velkých pilířů, na kterém se předtím andělíček chichotal.

 

Hlavní myšlenka: 
Autor zachycuje nesmyslnost a zbytečnost hloupého, strašlivého aktu, jakým je podle něj válka. Také vyobrazuje rozdíly mezi společenskými vrstvami a to, jak snadno se mohou skrze lásku a porozumění prolínat. Také vyobrazuje vývoj člověka z vlastence, jež by pro vlast obětoval život, na milence, který již má v životě jinou, lepší vášeň a jiné cíle.

 

Jazykové prostředky:
Poměrně jasné využití antimilitaristických, vitalistických i anarchistických prvků. Krom toho využívá v díle spoustu přímé řeči, hlavně mezi Petrem a Lucií a dobře rozeznatelná je i Symbolika. Pak také krásné využití personifikací („dlažba krvácela“) a kontrastu lásky dvou milenců s válečnými hrůzami.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.